Преамбула: Фактор розвитку

Віта ФОРСЮК, керівник податкової практики ЮК Jurimex, експерт TaxLink

Податкові спори наразі переживають свій ренесанс, і не лише в силу появи у 2015 році нових категорій справ, як-то спори, пов’язані з функціонуванням електронної системи адміністрування податку на додану вартість, чи щодо оскарження правомірності справляння податку на нерухоме майно.

Ще одним фактором такого динамічного розвитку є зміна адміністративним судочинством уже напрацьованих підходів до багатьох справ, як-то спори щодо нікчемних правочинів чи з приводу стягнення бюджетного відшкодування. Водночас позиції Верховного Суду України, які і були причиною таких трансформацій, у багатьох аспектах є досить неоднозначними та потребують значного переосмислення у фаховому колі. Адже судді нижчих інстанцій, імплементуючи такі позиції в свої рішення, у більшості випадків не дають належної оцінки, тож ми повинні вести мову про подеколи казуальне тлумачення, а не про правову позицію.

Усе це відбувається на тлі безкінечної податкової реформи та постійних змін законодавства, що вимагає від платників податків безупинно тримати руку на пульсі тенденцій податкової практики.