Преамбула: Робота над удосконаленням

Олексій КОТ,
керуючий партнер ЮФ «Антіка», член Ради з питань судової реформи

Захист економічної конкуренції надзвичайно важливий для правильного та ефективного розвитку економіки будь-якої країни, і Україна не є винятком. Утім, незважаючи на всі зусилля, щорічні звіти Антимонопольного комітету України констатують, що більшість українських ринків, включаючи соціально важливі, є монополізованими або принаймні схильними до монополізації.

Такий стан економіки і структура ринків зумовлюють активну позицію АМКУ. Водночас надмірні зусилля антимонопольного органу, як і будь-якого іншого регулятора, не сприятимуть ані розвитку бізнесу, ані залученню інвестицій. Ми всі пам’ятаємо, як протягом 2012—2014 років АМКУ, не втримавши тієї необхідної грані між жорстким контролем і ко­операцією з бізнесом, перетворився на закритий, непрозорий каральний орган.

Недивно, що після зміни його складу, навесні 2015 року, бізнес спочатку скептично сприйняв заяви з боку регулятора про відкритість і бажання спів­праці. Однак вжиті керівництвом АМКУ конкретні кроки — прийняття методики розрахунку штрафів, публікація рішень у відкритому доступі тощо — продемонстрували, що ці заяви не були популістськими. Тому ми залишаємось оптимістами і сподіваємося на подальшу позитивну динаміку та продовження роботи над удосконаленням регулювання конкуренційних відносин, до якої АМКУ залучатиме громадськість та професійні кола.

І наостанок. Важливу роль у захисті конкуренції має відігравати судова влада. Із статиста в цій категорії справ, який усувається від аналізу фактичної складової конфлікту та концентрується винятково на процедурі, суд у межах судової реформи, яка сьогодні триває, має трансформуватися в орган, який здійснює повноцінний судовий контроль та формує відповідну практику розгляду спорів.