№5 Травень 2017 року → До справи

Тема: Пошукові налаштування

Анатолій ЯРОВИЙ,
юрист ЮФ «Василь Кісіль і Партнери»

Оскільки процес пошуку та повернення активів вимагає передусім знання законодавства та особливостей правових механізмів різних юрисдикцій, роль юридичних фірм у такому процесі важко переоцінити.

Юристам у будь-якому випадку необхідно визначити природу і характер правовідносин між кредитором, який, як правило, виступає клієнтом юридичної фірми, і боржником, активи якого необхідно віднайти, а також — усі фактичні обставини і історію таких правовідносин, та надати їм попередню правову оцінку. При цьому важливо зрозуміти на первинній стадії, чи є це відносини суто цивільно-правового характеру, чи, можливо, вони підпадають під дію норм пуб­лічного, зокрема кримінального, права. У другому випадку боржник може виступати потенційним пі­дозрюваним у кримінальному провадженні, а тому правовою підставою повернення активів у цьому випадку для більшості юрисдикцій буде обвинувальний вирок суду. У разі якщо має місце перший випадок, необхідним є встановлення факту заборгованості, заподіяння шкоди або незаконного вибуття активів судом, адже саме рішення суду у цьому разі слугуватиме підставою для подальшого погашення заборгованості, відшкодування шкоди за рахунок активів боржника або для їх віндикації.

За наявності для цього підстав необхідно ініціювати порушення кримінального провадження у країні, де були вчинені відповідні злочини, після чого — забезпечити визнання клієнта потерпілим і використовувати таке провадження як правову підставу для пошуку активів підозрюваного та пов’язаних з ним фізичних і юридичних осіб. Саме тут виникає взаємодія адвокатів як представників потерпілого та державних органів, які повинні вжити заходів щодо пошуку активів для забезпечення відшкодування шкоди, завданої злочином.

Перевагою кримінально-право­вого шляху пошуку активів є можливість залучення до цього процесу правоохоронних органів інших держав через механізми міжнародної правової допомоги. Крім того, дієвим процесуальним засобом у цьому випадку, який може бути використаний з метою забезпечення реального повернення здобутого злочинним шляхом майна чи його еквівалента, є накладення арешту на активи.

Після того, як сформовано правову позиції, зрозумілі юридичні підстави і спосіб захисту порушеного права клієнта, можливо розпочати сам процес пошуку злочинних активів.

На сьогодні послуги з пошуку активів широко пропонують у Великій Британії, США та інших країнах, де є висококваліфіковані фахівці та законодавчі можливості для отримання інформації щодо тих чи інших трансакцій по відношенню до активів, які можуть знаходитись у будь-якій частині світу, в тому числі в офшорних юрисдикціях. При залученні таких фахівців як субпідрядників юридичній фірмі треба пам’ятати, що саме вона буде відповідальною перед клієнтом за якість та результати їхньої роботи. А тому до критеріїв вибору подібних фахівців у першу чергу потрібно віднести рекомендації інших юристів, позитивний попередній досвід роботи, наявність штату досвідчених працівників. Перед початком роботи з пошуку активів важливим також є погодження обсягу робіт, розуміння загальної методики пошуку і того, чи зможе бути використана як доказ у суді інформація щодо тих чи інших активів, навіть у разі, якщо її буде отримано. Доказове значення та документальне підтвердження такої інформації є особливо важливим, коли право власності на активи безпосередньо не оформлене на підо­­зрюваного, проте достовірно відомо, що вони були предметом злочину, одержані внаслідок його вчинення, є доходом від нього, слугували знаряддям чи засобом його вчинення. Саме з огляду на це при формуванні команди з пошуку активів до неї залучаються не лише фахівці у галузі кримінального права, але й фахівці з банківського та фінансового права, юристи-міжнародники, експерти з ІТ-технологій, фахівці з корпоративного права тощо.

Щодо рентабельності таких проектів для юридичних фірм, то тут важко робити певні узагальнення. Але очевидним є те, що попит на пос­луги щодо юридичного супроводу таких проектів підвищується.

Стосовно приховування активів: якщо йдеться про злочинні активи і це достовірно відомо адвокату, то консультування клієнта з таких питань як мінімум суперечить вимогам адвокатської етики, а як максимум може бути розцінене як співучасть у вчиненні злочину або приховування злочину. Проте досить поширеними та цілком законними є послуги щодо структурування особистих та бізнес-активів, у тому числі з використанням іноземних юрисдикцій, зокрема з метою їхнього захисту, оптимізації оподаткування, підготовки до продажу або залучення інвестицій.