Тема: Техніка виховання

Олена КОСТЮЧЕНКО,
директор з персоналу МЮК ALEXANDROV & PARTNERS

Катерина ПОЛЯКОВА ,
помічник директора з персоналу МЮК ALEXANDROV & PARTNERS

Умови виховання команди лідерів: учорашнє «я» проти сьогоднішнього «ми»

Впровадження цифрових технологій стало стратегічним викликом для розвитку сучасного суспільства. Життя прискорюється і висуває все більш високі вимоги. Зміна індустріальної епохи на епоху інформації та інтелектуальної праці викликає радикальні зміни в суспільстві і на глобальних ринках. Завдання нової епохи тепер мають зовсім іншу природу. Успіх компаній у сучасних умовах визначається швидкістю і точністю реакцій на зміни зовнішнього сере­довища. Час має відношення до того, скільки ми працюємо і наскільки ми успішні, він є головним обмежувачем усіх людських прагнень.

Час компаній з традиційними моделями бізнесу і фокусом тільки на адмініструванні закінчується, старі концепції контролю і управління приречені на поразку. Успішність залежить від своєчасного реагування на зовнішні виклики, тобто від здатності адаптуватися до сучасних умов. Забезпечення стійкості та отримання довгострокових результатів потребують побудови системи з оптимальною організацією, впровадженням сучасних бізнес-моделей і технологій управління, узгодженістю дій та прискореною реакцією на зміни.

Успішність компанії забезпечують люди, а не теорії, що народжуються в головах вчених. Нові ідеї, способи вдосконалення, правильні рішення з’являються безпосередньо в процесі роботи, а теорії можуть бути відірваними від реальності і неприй­нятними на практиці. Загальновідомий вираз «Практика — критерій істини» є фундаментальним та незмінним законом буття. Справжній досвід набувається у професійному середовищі під час оцінювання результатів роботи. Саме персонал є рушійною силою компанії, він створює додаткову вартість, забезпечує параметри якості, виконує основну роботу з реалізації намічених цілей та позиціонує компанію на ринку. Майстерність і творчий потенціал, залучення до спільної справи і злагоджені дії, розуміння концепції компанії і бачення майбутнього, зацікавленість і захопленість, віра у себе та кінцевий результат є запорукою успішного розвитку компанії.

 

Говорити «ми»


Успіх компанії створює персонал на всіх рівнях. Вибір команди зав­жди був важливим питанням будь-якої організації. Залучення перспективних кандидатів та їх утримання забезпечує компанії стабільність, надає можливість ефективної праці і динамічного розвитку. Необхідно знаходити, розвивати, навчати, мотивувати, щоб найкращі залишилися на всіх позиціях. Процес пошуку фахівців не повинен зупинятися. Оновлення кадрів є необхідною умовою для створення і підтримки конкурентних переваг компанії.

Ефективна робота сучасної компанії потребує нового організаційного мислення, особливої культури і нових стандартів ведення бізнесу. Ми живемо у взаємозалежному світі, розв’язання проблем в якому має базуватися на принципах творчої взаємодії, взаємоповаги та ­взаєморозуміння. На думку всесвітньо відомого фахівця з особистого зростання Стівена Кові, в епоху інтелектуальної праці успіху досягне той, хто оволодіє мистецтвом говорити «ми». Команда професіоналів здатна на більші досягнення, ніж окремий індивід. Завдяки ефекту синергії результат спільних зусиль завжди більший, ніж можливості кожного. Потенціал людини найкраще розкривається під час взаємодії з іншими людьми, міжособистісне оточення справляє величезний вплив на індивіда і формує його характер. Об’єднання енергій, обмін інформацією та знаннями дають змогу команді досягати більш високих цілей.

Динамічний рух компаній забезпечується високою активністю, безперервним удосконаленням, виконанням обов’язків у короткий термін і з меншими затратами, можливістю прийняття самостійних рішень і творчої роботи з реалізації нових ідей. Навчання стало імперативом сучасної епохи, необхідно постійно підвищувати рівень своїх знань, розвивати розум, відточувати уміння, досягати лідерства. Бути лідером означає здатність брати на себе обов’язки і виконувати їх, нес­ти відповідальність за результат, не просто бути першим, а впливати своїми діями на оточення, визнавати цінність і потенціал кожної людини. Виховання лідерів — стратегічна мета успішної організації. У сучасних умовах перемагатимуть компанії, які зможуть формувати лідерів швидше за своїх конкурентів.

Створення сприятливої атмосфери підвищує продуктивність і плідну співпрацю. Необхідно забезпечити активну участь персоналу в усіх процесах, синхронізацію роботи і регулярний ритм обміну інформацією, встановити єдину концепцію для всіх підрозділів та налагодити систему несуперечливих вказівок. Важливо надати кожному свободу прий­мати самостійні рішення, обирати завдання, визначати пріоритети, діяти на власний розсуд, працювати за нестандартними схемами, невтомно експериментувати, встановлювати власний робочий ритм. Робота повин­на приносити задоволення, відчуття прогресу, стимулювати творення і захопленість.

 

Зсередини назовні


Формування іміджу компанії — першочергове завдання для зайняття сильної позиції на ринку. Цей процес має зовнішню та внутрішню сторони, які є невід’ємними складовими успіху, взаємопов’язаними та рівноцінними для отримання конкурентних переваг. Оптимальна організація праці та створення сприятливої атмосфери творчості і зростання є основою досягнень і конкурентоспроможності. Принцип «зсередини назовні» забезпечує гармонійний розвиток компанії, а професійний підхід і майстерність збільшують впевненість у власних силах, викликають повагу, створюють репутацію компанії і надають можливості чесної реклами.

ALEXANDROV & PARTNERS активно працює в напрямі безупинного розвитку та професійного зростання. Ми вважаємо роботу з персоналом важливим компонентом динамічного руху компанії. Постійно ведемо пошук найкращих і перспективних кандидатів для створення згуртованої команди професіоналів, пропонуємо стрімке кар’єрне зростання здібним та цілеспрямованим працівникам. Ми намагаємося краще пізнати людину, виявити її сильні сторони, максимально залучаємо до всіх процесів, забезпечуємо постійну підтримку та обмін досвідом. Важливо кожному надати шанс проявити себе, стимулювати бажання розвиватися і розкривати свій внутрішній потенціал. Ми прагнемо створити команду професіоналів, які бездоганно виконують свою роботу та націлені на загальний успіх.

У команді ALEXANDROV & PARTNERS запроваджено політику виховання своїх кадрів. Ми запрошуємо молодих кандидатів без досвіду роботи, всіляко ініціюємо особистісний розвиток, створюємо умови для самореалізації, постійно інвестуємо у навчання. Компанія оплачує курси і семінари, а також проводить їх самостійно, більш досвідчений персонал навчає молодших. Кожному надається право самостійно обирати навчання і темп розвитку. У компанії діє принцип доступності службового підвищення, для кожної посади розроблено профіль з чітко визначеними вимогами та завданнями. Рішення приймаються колегіально та публічно оголошуються.

Ми докладаємо багато зусиль задля організації оптимальних умов праці, створюємо атмосферу психологічного комфорту для ефективної взаємодії та постійного удосконалення, виховання лідерів на всіх рівнях. Справжньою запорукою успіху сучасної компанії є підтримання балансу між необхідністю задовольнити сьогоднішні вимоги і потребою інвестувати в розвиток здібностей, які дадуть змогу досягти успіху ­завтра.

Кваліфікований персонал може здійснити інноваційний прорив у розвиток бізнесу, не відставати від динамічних ринкових технологій, ставити високі цілі та успішно їх досягати.