Тема: З року — в лік

СЕРГІЙ ВОВК

Максім СИСОЄНКО

Про те, що рік, який минає, виявився непростим для України і приніс багато нового, нашому читачеві неодмінно розкаже Президент країни під час святкового телеефіру, а тим часом редакція «УЮ» традиційно підбиває підсумки року, звертаючись до провідних юристів, щоб отримати їхню фахову оцінку здобутків у галузі юриспруденції за останній період. Тож до вашої уваги пропонується виключно професійний погляд на підсумки року.

Прийняття нових редакцій кодексів і законів, адвокатська монополія, електронне судочинство та інші напрями судової реформи, досягнення юрфірм та останні тренди юридичного ринку — все це стало предметом обговорення провідними юристами країни. Хочете знати, як оцінили останні події ринку колеги і на що варто сподіватися у наступному? Для вас — фахові коментарі учасників ринку

 

Юрій АРТЮХ, партнер  АО «Шкребець і Партнери»

Насамперед, у 2018 році очікується вплив на ринок юридичних послуг з боку законодавчих та інституціональних змін, що відбулись наприкінці 2017 року. Мається на увазі початок функціонування нових редакцій трьох процесуальних кодексів та початок роботи нового складу Верховного Суду, який, серед іншого, покликаний узагальнити практику застосування названих кодексів. 

Проте вже зараз можна говорити про певні нововведення в судових процесах, які суттєво відрізняються від того, що було раніше. По-перше, став більш жорстким підхід до формування доказової бази. Фактично вже на стадії підготовки позовної заяви та відзиву на позовну заяву позивач та відповідач повинні визначитись з колом доказів, які вони надають суду для підтвердження правової позиції, та клопотаннями, які вони заявляють суду з тим, щоб не втратити можливості процесуального захисту. З’явилась повноцінна стадійність провадження, за якої процес поділяється на підготовче провадження та розгляд справи по суті. Було введено спрощене провадження, яке донедавна було відсутнє. Суду було надано більше можливостей для розгляду справи без виклику сторін.

У судові процеси була введена абсолютно нова процедура врегулювання спору за участю судді, в якому суддя виступає, перш за все, арбітром у суперечці між сторонами, завданням якого є примирення сторін. Неможливо оминути увагою знову ж таки новий механізм зустрічного забезпечення позову як процесуальної гарантії захисту прав відповідача.  

Але головне, що очікує ринок юридичних послуг, це формування практики відшкодування витрат на професійну допомогу, що понесла сторона в процесі. На жаль, кодекси для визначення розміру витрат оперують оціночним поняттям «співмірності», що з самого початку закладає в собі підстави для різного правозастосування цієї норми з боку суддів.

Враховуючи викладене, 2018 рік можна сміливо назвати роком, коли будуть закладатись основні підвалини практики застосування норм нових редакцій кодексів, що матиме значний вплив на ринок юридичних послуг.

 

Які законодавчі зміни найбільше впливатимуть на ринок юридичних послуг у 2018 році?

Олександр ШКЕЛЕБЕЙ, керуючий партнер ESQUIRES

На ринок юридичних послуг 2018 року найбільше вплинуть законодавчі зміни, пов’язані із судовою реформою. Трирівнева судова система та нові процесуальні кодекси (ЦПК України, ГПК України, КАС України) містять низку нововведень, зокрема запроваджено єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему (електронний суд), інститут врегулювання спору за участю судді, а також такі нові поняття, як типові та зразкові справи. Саме тому підвищиться попит на юристів, які досконало оволодіють усіма тонкощами положень нових процесуальних змін. Також з 1 січня 2018 року представництво в апеляційних судах здійснюватимуть виключно адвокати.

Через це кількість осіб, які матимуть свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю, збільшиться. Щодо цін на адвокатські послуги, то навряд чи можна буде говорити про їх зниження у зв’язку з ростом пропозиції на ринку юридичних послуг. Будь-який досвідчений адвокат розуміє, що надання професійної правничої допомоги та підготовка до тієї чи іншої справи вимагають значних витрат часу та ресурсів.

Поштовхом для зростання попиту на юридичні послуги може стати прийняття законодавчих змін, що безпосередньо стосуються бізнесу. Підприємці очікують на прийняття закону про товариства з обмеженою відповідальністю, який має на меті усунути законодавчі прогалини у відповідній сфері, забезпечити належний механізм реалізації учасниками своїх прав, вдос­коналити у цілому регулювання діяльності товариств тощо. Очікуваним є також закон про корпоративні договори, який дозволив би підвищити рівень корпоративного управління на підприємствах.

Прийняття наведених вище змін сприятиме зверненню суб’єктів бізнесу за юридичною допомогою для реалізації законодавчих нововведень.

Олена ПРЯДКО, керівник «Адвокатського бюро Олени Прядко», адвокат

На ринок юридичних послуг 2018 року найбільше вплине запровадження відповідальності за зловживання сторонами процесуальними правами. Наприклад, новим ГПК України визначено, що є зловживанням процесуальними правами, та запроваджено механізм запобігання.

Зокрема, зловживаннями, відповідно до статті 43 ГПК України, вважатимуться:

1) подання скарги на судове рішення, яке не підлягає оскарженню, не є чинним або дія якого закінчилася (вичерпана), подання клопотання (заяви) для вирішення питання, яке вже вирішене судом, за відсутності інших підстав або нових обставин, заявлення завідомо безпідставного відводу або вчинення інших аналогічних дій, спрямованих на безпідставне затягування чи перешкоджання розгляду справи чи виконання судового рішення;

2) подання декількох позовів до одного й того самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав або подання декількох позовів з аналогічним предметом і з аналогічних підстав, або вчинення інших дій, метою яких є маніпуляція автоматизованим розподілом справ між суддями;

3) подання завідомо безпідставного позову, позову за відсутності предмета спору або у спорі, який має очевидно штучний характер;

4) необґрунтоване або штучне об’єднання позовних вимог з метою зміни підсудності справи, або завідомо безпідставне залучення особи як відповідача (співвідповідача) з тією самою метою;

5) укладення мирової угоди, спрямованої на шкоду правам третіх осіб, умисне неповідомлення про осіб, які мають бути залучені до участі у справі.

Аналогічні норми містить ЦПК України (стаття 44). За такі дії встановлена досить жорстка відповідальність (стаття 135 ГПК України, стаття 148 ЦПК України), починаючи від покладення на сторону, яка, на думку суду, зловживає процесуальними правами, судових витрат (незалежно від результату вирішення спору), та досить значні розміри штрафів — від 1 до 10 прожиткових мінімумів працездатних осіб, якщо повторно, то від 5 до 5 010 прожиткових мінімумів працездатних осіб (з 1 січня 2018 року — від 1 762 грн до 88 100 грн).

Водночас норми прописані таким чином, що звичайні дії сторін можна буде визнати зловживанням та покласти на них відповідальність. Наприклад, як можна встановити, чи завідомо був поданий безпідставний позов, чи сторона помилилась? Якими критеріями можна визначити «очевидно штучний характер» позову? Як можна визначити, «штучно» сторона об’єднала позовні вимоги чи мала за мету саме зміну підсудності, чи скористалась наданим їй правом?

Таким чином, суд має можливість тиску на сторони, в тому числі тому, що дуже велика різниця — стягнути один прожитковий мінімум чи десять.

Звичайно, ухвали про притягнення до відповідальності можливо оскаржити в апеляційному суді, але те, як прописані норми щодо зловживання, можуть тягнути за собою вже зловживання зі сторони суду, за які не передбачено жодної відповідальності.

Тому адвокати з метою уникнення можливої відповідальності замість одного позову можуть подавати два, що потягне додаткові витрати для клієнта.

Крім того, це однозначно може вплинути на вартість правничої допомоги.

Злата СИМОНЕНКО, партнер АО «Солодко і Партнери»

Основні законодавчі зміни вже прийняті та частково набувають чинності в 2017 році, а деякі з них у 2018-му. Ключові законодавчі новели — це, звичайно, прийняття нових процесуальних кодексів та зміни до діючих кодексів, зокрема КПК України. Також не треба збувати про прий­нятий закон щодо забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час здійснення досудового розслідування, який суттєво впливає на інтереси бізнесу та повинен посприяти інвестиційному клімату.

З огляду на прийняті зміни перше півріччя 2018 року буде насичене юридичними подіями (круглими столами, конференціями із застосування всіх новоприйнятих норм) та судовими засіданнями, які формуватимуть судову практику. Окрім того, сформовано новий склад Верховного Суду, який повинен працювати за новими правилами та правовими принципами. На моє переконання, традиційно зберігатиметься попит на кримінальну, корпоративну практику та судовий супровід. Кримінальна практика буде сфокусована на захисті бізнесу від рейдерських атак та white-collar crimes.

На окрему увагу заслуговуватиме практика інтелектуальної власності. Попит на ці послуги має підвищитися, оскільки саме у вересні 2018 року повинен бути сформований Вищий суд з питань інтелектуальної власності, який матиме виключну спеціалізацію, а тому судді будуть більш кваліфіковані та детальніше досліджуватимуть справи.

Також збільшуватиметься інтерес до податкової практики. Держава продовжує переписувати податкову реформу в інтересах бюджету і, як бачимо, передумов для закінчення цього процесу поки не було презентовано, а тому спірність оподаткування бізнесу буде ключовим питанням.

Олег ЯКИМ’ЯК, старший партнер ЮФ «Кушнір, Яким’як та Партнери»

Важко визначити, які саме зміни законодавства найбільше вплинуть на ринок юридичних послуг у 2018 році, але вагомий вплив точно буде від нових процесуальних кодексів. Тільки ознайомлення та напрацювання нових стратегій вимагатиме від юристів неабияких ресурсів. Обсяг друкованих видань кодексів достатньо великий (ЦПК України — близько 262 сторінок, КАС України — 236 сторінок, ГПК України — 210 сторінок).

Прихильники медіації отримали можливість застосувати свої навички у зв’язку з новелою до ГПК України «Врегулювання спору за участю судді». Для цього проводяться спільні наради та закриті наради з кожним учасником процесу окремо. Важливим є те, що суддя не має права надавати сторонам юридичні поради та рекомендації, давати оцінку доказам у справі. Думаю, що корисним було б сформувати відповідний рейтинг довіри до судів саме для врегулювання спорів, а не їх ­вирішення.

Вплинуть на кількість роботи юристів також новели КАС України. Інститут типової адміністративної справи, де відповідачем є один орган владних повноважень, дозволить юристам після розгляду зразкової адміністративної справи залучити велику кількість позивачів для представлення їхніх інтересів у суді.

Корисними будуть навички структурування процесу захисту інтересів клієнтів через основний та похідні позови.

Крім цього, є новели до кримінального процесу. З новел КПК України можна відзначити обов’язковість відеофіксації при проведенні слідчої дії — обшуку (стаття 234). Без здійснення відеофіксації така слідча дія вважається недійсною. Ці зміни вплинуть на тактику ведення слідства та захисту. Відеофіксація має таку ж необхідність, як і протокол, що повинен бути складений відповідно до закону, без пошкоджень і дефектів, які унеможливлюють його розуміння.

Крім цього, змінено строки проведення досудового слідства та початок їх протікання. Строк розслідування тепер триває шість місяців, але починається з моменту внесення інформації до ЄРДР, а не з моменту вручення підозри, як було раніше. Максимальний строк проведення слідства після вручення підозри — 12 місяців, після спливу якого адвокати зможуть вимагати закриття.

Також юристи можуть скористатися можливістю, продаючи свої послуги клієнтам, у яких виникли труднощі з реєстрацією податкових накладних і так зване блокування. Змінено підстави зупинення реєстрації, повертається так званий тестовий режим блокування податкових накладних до ЄРПН. До кінця лютого Кабінет Міністрів повинен розробити Порядок реєстрації податкових накладних. До прийняття Порядку КМУ зупиняє дію положення про безумовне право покупця на податковий кредит, тому податкові накладні, реєстрація яких зупинена за попередніми підставами, реєструються до 2 січня 2018 року, окрім винятків.

Цікавою можливістю для отримання додаткових замовлень юристами є надана розстрочка сплати ПДВ на імпорт обладнання до 2020 року, за окремими УКТ ЗЕД, що має вплинути на оновлення технологічного парку та розвиток бізнесу інвесторами.

Марія ОРТИНСЬКА, патентний повірений, керуючий партнер ПЮК IPStyle, адвокат

Для галузі охорони прав інтелектуальної власності головним у 2018 році, звісно ж, стане формування Вищого суду з питань інтелектуальної власності. На відміну від спеціалізованого антикорупційного суду, ми таки дочекалися відповідного указу Президента України восени 2017 року, і в грудні вже розпочався процес відбору суддів до IP-суду.

На старті суд налічуватиме 21 суддю, і ця установа стане як судом першої інстанції, так і апеляційної. Знаходитиметься суд у Києві, тому після початку його роботи всі відповідні справи розглядатимуться лише у столиці.

З часом, можливо, кількість суддів буде збільшено залежно від завантаженості суду. Наразі очікуємо переліку всіх кандидатів — термін подачі документів сплив 15 грудня 2017 року. Висловлювалися побоювання, що найкращі професіонали галузі не будуть подавати свої кандидатури, позаяк у приватному секторі вони заробляють більше.

Звісно, від кваліфікації суддів і залежатиме висновок стосовно того, чи стане практика з його створення успішною. Зі своєї практики можу сказати, що в Україні є достатня кількість кваліфікованих суддів, що працюють у господарських судах, які могли б стати гідними суддями IP-суду. До того ж маю надію, що суддями стануть патентні повірені, зокрема з технічною освітою. Або, як мінімум, буде сформовано фаховий апарат помічників суддів, які зможуть надавати свою допомогу у технічних питаннях. Адже саме патентні спори складають більшість практики у відповідних судах за кордоном.

Додаткової роботи цьому суду може надати питання негармонізованого національного законодавства України та норм Угоди про асоціацію Україна — ЄС. Проблема в тому, що низка норм Угоди, яка вже повністю вступила в силу, відрізняється від норм вітчизняного законодавства. Звичайно, ідеально було б, аби МЕРТ якнайшвидше підготував потрібні законопроекти, які були б прийняті у парламенті (чого не робилося попередні три роки).

Якщо цього не буде зроблено, на нас може очікувати велика кількість судових спорів, і замість гармонізованого законодавства нам доведеться очікувати на формування судової практики.

Євген ДІЖА, партнер ЮК «Інком ЮРЕК»

Упевнений, більшість колег зі мною погодяться, що найбільший вплив наступного року матимуть прийняті зміни до процесуальних кодексів, внесені Законом України № 2147-VIII від 3 жовтня 2017 року, який набув чинності 15 грудня 2017 року.

«Найоб’ємніший закон в історії України», як його вже встигли охрестити в кулуарах Верховної Ради України, викладає у новій редакції три проце­суальних кодекси: Господарський процесуальний кодекс України, Цивільний процесуальний кодекс України та Кодекс адміністративного судочинства України. Роботи з вивчення та адаптації до передбачених змін вистачить сповна!

Також велике значення матиме той факт, що з 1 січня 2018 року здійснювати представництво у більшості судових справ у судах уже й апеляційної інстанції матимуть право виключно адвокати. Враховуючи, що в основному адвокати традиційно спеціалізувалися на кримінальних справах, а, наприклад, господарські, податкові спори або спори у сфері права інтелектуальної власності були парафією юристів відповідного спрямування, буде цікаво спостерігати, наскільки більш професійними стануть ці процеси, особливо у короткостроковій перспективі. Адже основ­ним «драйвером» введення так званої монополії адвокатури було саме прагнення зробити судовий процес більш кваліфікованим та професійним.

Крім того, чимало цікавих новин буде пов’язано з початком роботи оновленого Верховного Суду як єдиної касаційної інстанції. Враховуючи те, який градус дискусії супроводжував конкурс на посаду суддів цього суду, скільки навколо нього було суперечок та скандалів, упевнений, ми почуємо ще багато сенсаційних новин з цього фронту.

І це тільки ті законодавчі нововведення, які були першими, що спали на думку. Насправді українське законодавство останніх років є настільки динамічним, що всього не перелічити. Чого тільки варті щорічні зміни податкового законодавства перед Новим роком, постійні зміни до нормативно-правових актів у сфері корпоративного права тощо.

Наразі важко і передчасно робити висновки про те, який конкретно вплив матимуть перераховані зміни на правову систему України, у багатьох положеннях ще належить детально розібратися. Швидше за все, як це зазвичай буває, найближчим часом багато норм ще зазнають трансформації, виправлень та допов­нень. Але те, що нудьгувати наступного року не доведеться, зрозуміло вже тепер!

Дмитро КАСЬЯНЕНКО, керуючий партнер ЮК «Касьяненко і Партнери»

Ринок юридичних послуг — одна із складових бізнесу, на яку, природно, впливає криза і яка постійно потребує змін. Важливим є відчуття ринку і вміння швидко реагувати на нові тренди, що допомагає залучати клієнтів та надавати їм ті пос­луги, яких вони потребують. На сьогодні все ще найбільш актуальною вимогою ринку юридичних послуг в Україні за потребами безпосереднього споживача залишається вузька спеціалізація юристів-практиків. І все ж таки ситуація правового поля нашої держави ставить вимогу всебічного та глибокого знання законодавства кожним юристом з огляду на: а) перманентні тенденції до розширення законодавчої бази; б) наявність нововведень у нормативних актах загального спрямування, відповідність яким не завжди простежується у спеціальних нормах; в) значну кількість помилок юридичної техніки, через які навіть досвідчений юрист не завжди може правильно розтлумачити справу.

Реформа правосуддя, розпочата кілька років тому, продов­жує визначати стратегію діяльності правників: головна зас­луга поточного стану ринку юридичних послуг в основному продиктована адвокатською монополією. Зважаючи на це, ведення юридичного бізнесу поставлене в нові рамки: юридичні компанії повинні шукати кваліфікованих адвокатів для можливості представництва інтересів своїх клієнтів у суді, а юристи потребують термінового набуття статусу адвоката. Звісно, чимала кількість правників уже розв’язали для себе цю проблему, однак підводні камені, які можуть спіткати всю сферу надання юридичних послуг в Україні, лише видніються на горизонті. Величезний ажіотаж на отримання адвокатського свідоцтва кваліфікованими правниками у найближчі роки лише зростатиме, тоді як часові та фізичні можливості швидкого набуття нового статусу в юридичній сфері не сприятимуть приділенню належної уваги юристів юридичних компаній своїм клієнтам.

З іншого боку, нововведення у процесуальному законодавстві, які висувають вимоги до кваліфікації юристів та обмежують жорсткими санкціями зловживання процесуальними правами представників законних прав та інтересів осіб у судах, змусить юридичну сферу вдосконалити ринок надання юридичних послуг як такий, виділивши професіоналів з-поміж загальної маси.

Сергій ЛИСЕНКО, керуючий партнер ЮБ «ЮРОТАТ», адвокат

Звісно, найбільший вплив на юридичну практику у 2018 році матиме Закон України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів», відповідно до якого з 15 грудня 2017 року вступили в силу нові процесуальні кодекси.

З досвіду 2004 року можна спрогнозувати, що перші місяці 2018-го в юридичній спільноті, особливо серед колег-адвокатів, розпочнуться груповим вивченням норм нових кодексів, спорами щодо правозастосування та розроблення процесуальних схем подолання опонентів.

Отже, на етапі формування практики застосування нових процесуальних норм перевагу матимуть найбільш креативні адвокати та юристи, які зможуть не тільки розробити вигідний процесуальний хід, але й правильно та впевнено донести свою позицію суду.

Не треба забувати, що з 2018 року представляти інтереси в апеляційних судах зможуть лише адвокати. Враховуючи, наскільки апеляційні суди завалені справами, важко уявити, як будуть завантажені адвокати столиці та інших міст, в яких є суди апеляційних інстанцій. Думаю, що на підприємствах, які ведуть систематичну позовну роботу, розумним було б налагодження зв’язку між штатним юрисконсультом, який формував би справу до апеляційного розгляду, та адвокатом, який безпосередньо представлятиме інтереси підприємства у суді.

Вважаю, що 2018 рік буде багатим на різні події. Не один спис буде поламаний під час процесуальних баталій та формування нової судової практики. Зі змінами в процесуальному законодавстві значно посилиться роль адвокатури, і неминуче — ціна послуг. Недостатня кількість адвокатів у регіонах, їх професійна якість може призвести до певного свавілля влади і сильних світу цього, адже далеко не всі адвокати за переконаннями відповідають своєму високому званню, а отже, зможуть маніпулювати своїми виключними процесуальними правами на користь останніх.

Вероніка ЄРОХІНА, юрист ЮФ Inpraxi Law Firm, адвокат

2017 рік для України відзначився значною кількістю законодавчих змін, серед яких такі важливі для громадськості реформи, як пенсійна та медична, однак найбільший вплив на ринок юридичних послуг у наступному році здійснюватиме саме прийнята наприкінці 2017-го судова реформа.

Для реалізації судової реформи були практично прийняті у нових редакціях такі нормативно-правові акти, як Цивільний процесуальний, Господарський процесуальний та Кримінальний процесуальний кодекси України. Ґрунтовні зміни були також внесені до багатьох інших кодексів та законів.

З 15 грудня 2017 року розпочав роботу оновлений Верховний Суд, який відтепер є судом касаційної інстанції.

У судовій сфері створюють єдину систему електронного судочинства. Судові процеси будуть максимально відкриті, оскільки дозволяється не тільки відеозйомка, але й онлайн-трансляція. В епоху глобалізації та стрімкого розвитку інформаційних технологій такі зміни є об’єктивною необхідністю і відповідають потребам суспільства.

З іншого боку, очевидною стає невідповідність таким змінам існуючого технічного оснащення судів, особливо в невеликих регіонах, у зв’язку з чим одномоментне створення системи електронного судочинства на сьогодні є об’єктивно неможливим. Це, у свою чергу, зможе стати підставою для звернення з численними скаргами на порушення норм закону.

Цікавою новелою цивільного процесу є можливість врегулювання спору за участю судді до початку розгляду справи по суті, що нагадує собою процес медіації. Ця процедура піддається критиці з приводу її можливості сприяти розвитку корупції за умов такого закритого позасудового спілкування із суддею.

Суттєвим для ринку юридичних послуг є також те, що з 1 січня 2018 року набуває чинності друга частина змін до Конституції України, яка стосується адвокатської монополії, а саме: представляти інтереси у судах апеляційної інстанції вже зможуть виключно адвокати, так само, як і в судах касаційної інстанції з 1 січня 2017 року. Остаточно адвокатська монополія набуде чинності і пошириться, в тому числі, на суди першої інстанції з 1 січня 2019 року.

Зважаючи на судову реформу, практикуючим юристам доведеться випробовувати та реалізовувати на практиці всі прийняті законодавчі зміни та оновлювати перелік юридичних послуг, які вони надають. Прогнозовано, в результаті практики застосування нових законів виявлятимуться недоліки оновленої системи, зважаючи на те, що найближчим часом на нас чекає нова хвиля змін та оновлень.

Основні тенденції розвитку ринку юридичних послуг 2017 року: очікування та реальність

Владислав СИТЮК, керуючий партнер ЮФ «Владислав Ситюк і Партнери»

На жаль, останнім часом політика нашої держави у відношенні до бізнесу і деяких громадян має репресивний характер і переводиться державою в площину кримінальних правовідносин. У подальшому це призвело до змін на ринку юридичних пос­луг, а саме: кримінальна практика стала однією з найочікуваніших і одним із найголовніших напрямів розвитку багатьох юридичних фірм. Ефективним і дієвим механізмом розвитку кримінальної практики на українському ринку юридичних послуг виступає держава. Юридичні компанії, голов­ним профілем діяльності яких є цивільне, господарське і корпоративне право, почали анонсувати кримінальну практику.

Деякі юридичні фірми, які практикували у відносинах з клієнтами абонентське обслуговування, додають до цієї опції супроводження обшуків та інших слідчих дій. На мій погляд, ця практика і в подальшому ефективно розвиватиметься доти, доки в державі не стабілізується економічна і політична ситуація та запанує принцип верховенства права.

Ілля КОСТІН, партнер АО «Правовий Альянс»

Реально серйозних змін я не очікував. Вій­на та погані економічні показники призвели до зменшення цікавих прибуткових проектів.

Ринок перебуває у перехідному стані. Весь рік чув від колег про необхідність шукати великі проекти і бажання пережити складні часи. Між тим, у другій половині 2017-го до реалій начебто пристосувалися. На моє переконання, 2018 рік буде позитивним.

АО «Правовий Альянс» зробило собі ім’я на обслуговуванні фармацевтичної індустрії. Це і є основною нашою спеціалізацією, тому говоритиму з нахилом на нашу індустріальну спеціалізацію. Тож на першому місці — практика конкурентного законодавства. Дякую АМКУ. На другому — супроводження нормотворчої діяльності в галузі фармацевтичної регуляторики. Далі слідує практика захисту бізнесу, завдяки приєднанню до «Правового Альянсу» як радника відомого адвоката Тараса Безпалого. Практика інтелектуальної власності і трудового права стабільно дають можливість заробляти гроші. Судова практика зараз переживає не найкращі часи з точки зору прибутковості, хоча справ багато. Причин цьому теж багато, у тому числі й ситуація в судової системі.

Практика захисту бізнесу активізувала свою діяльність. Нещодавно ми підписали нові контракти з відомими іноземними фармацевтичними компаніями. Поки розголошувати не маю права. Але за 2017 рік непогана динаміка отримання нових проектів та клієнтів.

До очікуваних змін у наступному році варто віднести: нові процесуальні кодекси, створення Верховного Суду, створення Вищого суду з розгляду справ інтелектуальної власності, медична реформа та розвиток проекту Національного переліку лікарських засобів, початок введення обов’язкового медичного страхування.

Геннадій ДОРОШЕНКО, юрист МЮФ ALEXANDROV & PARTNERS

Ринок юридичних послуг, як і будь-який бізнес, завжди відчуває на собі економічні та політичні коливання, яких у 2017 році було чимало. Збільшення конкуренції вкот­ре спонукало юридичні компанії переглядати свої стратегії та цілі щодо поглиблення у нові практики.

Цього року очікувалось зростання попиту на практики кримінального та податкового права, банкрутства, судову практику та IT/IP. При цьому провідні юристи неодноразово наголошували, що найближчим часом практика IT/IP очолить рейтинг юридичних послуг.

ALEXANDROV & PARTNERS на власному досвіді пересвідчилась, що більшість очікувань справдились. Як і у минулих роках, судова практика та практика кримінального права користуються великим попитом, проте вони трансформувались, здебільшого, у впровадження превентивних заходів. Ситуація із захопленням бізнесу, «війнами» правоохоронних органів та реформуванням судової влади дедалі частіше спонукає бізнес думати наперед.

У свою чергу, стрімкий розвиток інформаційних технологій змусив юридичний бізнес, по-перше, розвинути практику IT/IP, а по-друге, впровадити інноваційні рішення у свою діяльність. Реальність сьогодення є такою, що або ти рухаєшся вперед, або ти приречений увійти до когорти «вимираючих».

Окрім цього, з впровадженням нових технологічних систем, баз та «ботів», у тому числі й у державній сфері, бізнес вимагає від юридичних компаній готових бізнес-рішень.

Вирішення завдань клієнта лише на 50 % безпосередньо стосується юриспруденції, проте саме такі бізнес-рішення повною мірою відповідають його вимогам.

Неможливо залишити без уваги і таку тенденцію, як монополія адвокатів, яка вже сьогодні набирає обертів і змушує юридичні компанії збільшувати свою армію адвокатів.

Вважаємо, що 2017 рік здебільшого виправдав покладені на нього очікування. Та реальність є такою, що той, хто не розвивається, — деградує. Ринок юридичних послуг завжди був та буде мінливим, а завдання юридичного бізнесу — бути до цього готовим.

Основні тенденції розвитку ринку юридичних послуг 2017 року: очікування та реальність. Які галузі практики цього року були найприбутковішими? Які галузі не виправдали сподівань?

Євген ДІЖА, партнер ЮК «Інком ЮРЕК»

Торік намітилася і цього року зміцнилася тенденція до відновлення обсягів ринку юридичних послуг. Після досить кризових 2014—2015 років, 2016-й був «ковтком свіжого повітря» для, мабуть, якщо не всіх, то переважної більшості юристів, коли нарешті можна перевести подих і планувати діяльність не на квартал, а більш-менш стратегічно.

Від цього року ми очікували спокою у суспільно-політичному житті країни задля продовження і закріплення цих відновлювальних процесів. Стосовно ділової сфери ми очікували переходу від стабілізації до зростання, і наші очікування певною мірою виправдалися, адже цього року справді була можливість закріпити здобутки минулого року, а також поліпшити основні показники.

Фінансовий рік ще не закінчено і підсумовувати, напевно, зарано, проте якщо говорити саме про календарний рік, то цього року активізувалася практика розв’язання судових спорів і, напевно, найбільшу динаміку до бази порівняння минулого року продемонструвала саме вона. Але ми цілком задоволені результатами всіх ключових практик нашої компанії: господарського та корпоративного права, податкового права і сфери нерухомості.

Ми стали міцнішими та більш впевненими у собі та своїх силах! Мені здається, що колектив загартувався, став ще більш витривалим та дисциплінованим, отримав дуже цінні уроки та досвід. І, як це зазвичай буває, той, хто продемонстрував стійкість та лояльність, високу працездатність та результати у напружені часи, після відновлення ділової активності отримав бонуси та підвищення.

Цього року вдалося посилити важливу для ЮК «Інком ЮРЕК» практику — бухгалтерського обліку та податкового планування. Нам пощастило зробити на цих теренах вдалі кадрові надбання і наразі у нашого провідного бухгалтера повністю сформовано ефективну команду. А це, у свою чергу, дало змогу залучити додаткових клієнтів у практику та зміцнити позиції компанії на цьому напрямі.

Лідером із несподіваності позитивного впливу на компанію, як не дивно, стала кібератака 27 червня 2017 року, коли відбулася спроба зараження вірусом одного з комп’ютерів мережі компанії. Нашою відповіддю були миттєві заходи у сфері ІТ-безпеки: було встановлено нове серверне «залізо», додаткове захисне програмне забезпечення та файрволи, розроблено внутрішні протоколи задля запобігання та на випадок подібних атак у майбутньому.

Паралельно, оскільки вже заглибилися у цю сферу, впровадили ще низку ІТ-рішень для поліпшення роботи компанії та підвищення рівня надійності інформації наших клієнтів. Зараз ми задоволені впровадженими заходами, оскільки дуже важливо йти в ногу з часом. Це ті інвестиції, на які дуже приємно витрачати гроші!

 

Геннадій ДОРОШЕНКО, юрист МЮФ ALEXANDROV & PARTNERS

2017 рік, як ніколи, вказав на необхідність юридичним компаніям виявляти потреби ринку юридичних послуг, впроваджувати їх у свою діяльність і рухатись уперед. У зв’язку із подальшим стрімким трансформуванням юридичних послуг у готові бізнес-рішення прибутковість деяких популярних юридичних практик змінилась.

У першу чергу необхідно виділити практики, які покривали найбільш гострі питання 2017 року. Так, рейдерство в Україні, особ­ливо в аграрному секторі, змусило бізнес активніше звертатися до юридичних компаній як для захисту інтересів у кримінальних провадженнях, так і для проведення due diligence на підприємстві та впровадження превентивних заходів протидії рейдерству. Тому такі практики, як захист бізнесу, антирейдерство, кримінальне право, можна назвати досить прибутковими у році, що минає.

Окрім цього, як і у минулі роки, корпоративні спори тією або іншою мірою «годують» юридичні компанії. Сфера судової практики вимагає від юристів застосування високоінтелектуальних рішень та спеціальних навичок, що, в свою чергу, підвищує вартість самих послуг.

Серед найприбутковіших практик ALEXANDROV & PARTNERS у 2017 році був супровід інвестицій. Незважаючи на складну економічну та політичну ситуацію, інвесторів не полишає бажання розвивати свій бізнес у нашій країні. Проте прибутковість цієї практики була вибірковою. Деякі юридичні компанії зазначають про зменшення доходів у практиці інвестицій та M&A.

Також цього року багато клієнтських запитів стосувалися сфери IT. При цьому не можна виділити якесь одне коло питань у цій практиці. Власники бізнесу виявляють бажання захистити бізнес або реорганізувати свою господарську діяльність засобами ІТ. Усе частіше завдання клієнтів перебувають на стику права і IT.

У цілому юридичні компанії, які слідували своїй стратегії та невідкладно реагували на коливання ринку юридичних послуг, досягли бажаного результату. Нереалізовані сподівання на певні практики, що не стали прибутковими, вказують лише на їх первісну неправильну оцінку. Проте негативний досвід — теж досвід.

Які галузі практики цього року були найприбутковішими? Які галузі не виправдали сподівань? Як рік, що минає, вплинув на розвиток фірми (чи з’явилися нові практики, чи змінився штат партнерів/юристів, яких змін зазнав портфель клієнтів тощо)

Дмитро КАСЬЯНЕНКО, керуючий партнер ЮК «Касьяненко і Партнери»

Аналізуючи юридичний бізнес останніх років, ми можемо виділити ті юридичні практики, які будуть найбільш перспективними на ринку юридичних послуг у 2018 році.

Ситуацію ускладнюють лише активні зміни законодавчого процесу та відсутність послідовності у підході законодавця до вирішення тих чи інших питань суспільства. Хоча ця тенденція тільки сприятиме розвитку вузької спеціалізації юристів на ринку, які стають дедалі затребуванішими, однозначної думки з цього приводу досягти важко.

Можемо спрогнозувати, що у 2018 році найактуальнішими залишаться: банківські та податкові спори, спори в галузі міжнародного податкового планування, спори за договірними та позадоговірними зобов’язаннями і, безсумнівно, спори у галузі права інтелектуальної власності.

У зв’язку з фінансовими труднощами чимало підприємств звертаються до юридичних компаній за консультаціями стосовно потенційних «обходів» податкових вимог, а також щодо можливої реорганізації підприємства, процедури банкрутства чи ліквідації. Так, відомо, що деякі компанії на відповідність потребам ринку пропонують окремі стратегії у практиці вирішення спорів у ході процедури визнання суб’єкта неплатоспроможним чи визнання його банкрутом.

Протягом останніх років у зв’язку з економічною та фінансовою ситуацією в країні не втрачають актуальності питання реструктуризації боргів у позасудовому порядку та безпосередньо при вирішенні справи в ході судового провадження. Так, передбачається гостра увагу до цього типу спорів і у 2018-му.

Необхідно зазначити також про збільшення кількості практик з вирішення кримінальних спорів. Це обумовлено тим, що будь-який бізнес перебуває під пильною увагою контролюючих і правоохоронних органів, які часом діють непередбачуваним чином. Тому клієнти мають бути завжди юридично озброєні.

Відповідно, галузі практики, що мають відношення до згаданих вище юридичних практик, також будуть найприбутковішими у 2018 році.

Людмила КУПІНА, партнер ЮФ Inpraxi Law Firm, адвокат

Потреби суспільства та зміни в законодавчому полі поставили перед нашою компанією завдання щодо розширення змісту практик та надання послуг, а також підвищення кваліфікаційного рівня співробітників. Так, поширеними зверненнями клієнтів стали питання врегулювання спірних ситуацій, пов’язаних із блокуванням податкових накладних при їх реєстрації, що обумовило розширення сфери надання послуг як у податковій практиці, так і судово-претензійній роботі компанії. Наш досвід у вирішенні цих питань став корисним не лише постійним клієнтам, а й дозволив залучити нових партнерів, які потребували допомоги при роботі з фіскальними органами.

Варто відзначити, що у 2017 році компанія поліпшила якість надання юридичних послуг, запровадила різні форми юридичного аудиту активів клієнтів, а також об’єктів інвестицій. Такі форми співпраці дали нам змогу налагодити партнерські відносини з клієнтами, які потребували оперативної юридичної допомоги при прийнятті рішення щодо придбання активів неплатоспроможних банків, які реалізовує Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Ми розширили портфель клієнтів — представників великого бізнесу, які стали замовниками повних аудитів компаній перед їх злиттям.

Збільшення обсягів інвестицій у галузь альтернативної енергетики зумовило розширення сфери послуг щодо супроводження земельного девелопменту та будівництва об’єктів альтернативної енергетики, що, в свою чергу, потребувало розширення штату компанії та дозволило практикувати в кейсах структурування угод щодо іноземного інвестування в цю галузь.

Знаковою подією для Inpraxi Law Firm стало отримання чотирма співробітниками свідоцтва на право на зайняття адвокатською діяльністю, керуючий партнер юридичної компанії Владислав Волинець здобув науковий ступінь доктора юридичних наук, автор цього коментаря пройшла стажування в Німеччині щодо ведення порядку адвокатської діяльності та організації судової системи Німеччини. Традиційними стали корпоративні тренінги, спрямовані на підвищення професійного рівня, комунікативних та командних навичок юристів Inpraxi Law Firm.