Преамбула: Гра на підвищення

Ігор КРАВЦOВ,
керуючий партнер ЮФ Evris

Сьогодні кожен бізнес вимагає динаміки. Сучасні глобалізовані ринки змушують реагувати на зміни швидко. Відповідно, природно з’являється вимога постійно розвиватися. Не залишалась осторонь і така консервативна сфера, як юридична практика. Можемо простежити загальносвітові тенденції до спеціалізації правничої професії та підвищення ролі маркетингу, продажів, знань з інших сфер. Такі процеси зумовлюють і два вектори розвитку юриста.

Перший — поглиблена спеціалізація своїх знань. Велика увага до деталей, роботи з науковим, теоретичним підґрунтям, глибокий аналіз норм, правовідносин, набуття досвіду в конкретних галузях, підгалузях, інститутах права, вивчення судової практики щодо конкретної сфери, врахування міжнародного досвіду — ось чинники, які допоможуть юристу у підвищенні кваліфікації за обраним напрямом юридичної роботи.

Другий — набуття знань і навичок із суміжних галузей: економіка, менеджмент, бухгалтерія, програмування, PR тощо. Залежно від юридичної спеціалізації можуть знадобитися вміння, що зроблять юриста більш гнучким у бізнесі, здатним бути зі своїм клієнтом на «ти» в його сильних сферах. Наприклад, хороший податківець непогано знає основи бухгалтерського обліку, а юрист, що супроводжує ІТ-проекти чи компанії, — технології, програмування.

Видається, що сучасна система підвищення кваліфікації юриста сповідує зовсім іншу політику — поглиблене вивчення широкого кола юридичних дисциплін. Зокрема, це стосується, наприклад, підвищення кваліфікації адвоката, підходи до якої є дещо застарілими. Впевнений, колеги детально опишуть особливості сучасної системи, її переваги та недоліки. Тому бажаю всім цікавого читання.