Тема: Єдиний організм

Юлія ФУРМАНОВА,
операційний директор Юридичної групи LCF

Будь­яка компанія — це єдиний організм, в якому взаємопов’яза­ні всі функції та процеси. Команда та її досвід є основною цінністю юридичної фірми — юристи розробляють продукт компанії, а діяльність інших підрозділів спрямована на створення максимально сприятливого середовища для ефективної роботи як усередині фірми, так і ззовні.

 

Стратегія компанії та ефективність команди

Злагоджена робота команди можлива тільки у разі розуміння усіма членами колективу цілей компанії та стратегії їх досягнення. Усі мають чітко розуміти визначені напрями розвитку, зони відповідальності та ролі кожного. Саме розуміння єдиного кінцевого результату є запорукою згуртованості, а розподіл функціоналу дає змогу уникнути конфлікту інтересів. Така ідеальна картинка можлива у разі наявності бізнес­процесу розробки та оновлення стратегії компанії. Процес передбачає максимальне залучення до формування стратегії топ­менеджерів фірми та здійснення ефективних комунікацій з усіма членами команди. Якщо до формування стратегії будуть причетні ще й співробітники середньої ланки, це надасть можливість появи нових ідей щодо розвитку компанії та удосконалення процесів, дасть змогу визначити активних членів команди та підвищить залученість усього колективу.

 

Внутрішні комунікації

Презентація стратегії компанії є визначною подією, а жива презентація буде найбільш дієвою. У разі неможливості зібрати всю команду для донесення стратегічних меседжів використовують інструменти дистанційних трансляцій та зворотного зв’язку. Щоквартальний перегляд результатів та порівняння зі стратегією, коригування у разі потреби дають змогу дотримуватися основного курсу розвитку та оперативно реагувати на зміну контексту.

Протягом року компанія має забезпечити умови для вільного спілкування серед членів колективу — повинні діяти як вертикальні, так і горизонтальні напрями комунікацій. Зазвичай ми використовуємо інструменти онлайн­комунікацій та заходи тимбілдингу.

 

Ректутинг

Якщо ми розуміємо стратегію, ми можемо відповідно формувати чи коригувати принципи роботи та процеси. У тому числі і процеси рекрутингу, і процеси тимбілдингу. Для грамотного підбору персоналу необхідно враховувати і професійний рівень, і компетенції майбутнього співробітника. Необхідно моделювати ситуації роботи майбутньої компанії, враховуючи характер проектів та психотипи співробітників, попередньо оцінювати ефективність нового складу команди.

 

Ротація

Також треба пам’ятати про ефективність ротації співробітників. З одного боку, робота у постійній команді знижує невизначеність — дає змогу співробітникам звикнути один до одного, виховує інтуїтивне взаєморозуміння, підвищує передбачуваність думок і дій. А з іншого — робота у незмінних умовах здатна перетворити проекти у рутинні нецікаві завдання, що знижує рівень залученості. Тому одним із завдань HR­менеджера є відстеження стану співробітників та підтримка балансу в процесі ротацій.

 

Тимбілдинг

Тимбілдинг є необхідним інструментом об’єднання колективу, який виконує завдання, що напряму залежать від кількості співробітників. Коли команда до 50 осіб, згуртованість досягається завдяки отриманню емоційної розрядки та спільному «неробочому» досвіду. Якщо команда збільшується до 50—100 осіб, функціонал заходу стає більш складним — це можливість комунікувати стратегічні повідомлення, набувати навички роботи в команді, налагоджувати крос­командні зв’язки та іноді навіть просто познайомитися із співробітниками та поспілкуватися з топ­менеджерами компанії.

Юридична група LCF щорічно святкує професійні та загальні свята, святкування днів народження співробітників. Ми також збираємося з приводу визначних подій — особливих досягнень компанії та промоушену найкращих професіоналів фірми. Тренінгові програми, що здійснюється із залученням і зовнішніх спікерів, і за участю провідних спеціалістів LCF, теж є своєрідним тимбілдингом — майданчиком для обміну досвідом та думками.

Цього року співробітники команда LCF святкували десятиріччя у Київському Гольф Клубі, що входить до складу Центру зеленого туризму «GolfStream». Наші співробітники взяли участь у гольф­турнірі «LCF 10th Anniversary Golf Cup», отримали приємні подарунки та мали змогу добре відпочити. Такі емоційно насичені заходи надають нам можливість вільного спілкування, набуття спільного досвіду та підтримують нашу унікальну атмосферу взаємоповаги та взаєморозуміння.