Преамбула: Бути у стані медіації

Вадим ПОПКО,
керуючий партнер юридичної фірми «Брати Попко та Партнери», адвокат

Медіація як альтернативний або ефективний засіб вирішення спорів — це процедура, під час якої сторони обговорюють свій спір за допомогою компетентної неупередженої третьої особи, яка допомагає їм досягти консенсусу, — медіатора. Звичайно, у процесі медіації можна знайти багато переваг. Серед них: відносна доступність (сторони уникнуть сплати судових зборів та інших витрат, що завжди є супутниками судового розгляду справи), зручність (зустріч із медіатором відбувається в зручний для сторін час, в обумовленому ними місці, що дає змогу зробити медіацію доволі мобільною), конфіденційність (у разі якщо спір стосується делікатних питань, сторони мають можливість уникнути розголосу та поширення інформації), участь у вирішенні спору (сторони мають можливість чітко висловити свою позицію, не користуючись посередником (яким часто виступають адвокати), а також підкріплювати її не лише правовими аргументами, а й більш загальними), свобода формування позиції (у процесі пояснення своєї позиції сторона не настільки формально зв’язана положеннями законодавства), швидкість (медіація може відбутися та принести результат набагато швидше, ніж стандартна судова процедура). Серед недоліків можна виділити такі: необов’язковість (рішення медіатора не є останньою інстанцією, тому у разі, якщо одна зі сторін ним не задоволена, вона зберігає за собою право звернутися до суду), кваліфікація (медіатор може виявитися недостатньо компетентним у конкретній сфері), сприйняття (сторони самі можуть не сприймати такий процес всерйоз). На мою думку, в українських реаліях медіація має шанси на подальший розвиток. Однак якщо саме явище вже сприймається та розвивається (особливо в трудових та сімейних спорах), то одна із серйозних прогалин заважає їй набути ширших масштабів. Такою прогалиною є неврегульованість статусу медіатора, його прав та обов’язків. Таким чином, медіація як альтернативний засіб врегулювання спорів, безсумнівно, є одним із вдалих інструментів, який, однак, потребує багатьох факторів для якісного виконання. Медіатори, у свою чергу, мають бути одночасно професійно підкованими та емоційно готовими до потоку особистої інформації з боку сторін. В Україні медіація також має перспективи розвитку за умови формування правового підґрунтя її здійснення.