Тема: Підписні істини

Євген ПІДЛІСНИЙ

Окрім підготовки висококласних договорів для клієнтів, юристи мають подбати про вдалі договори для самих себе

Надання юридичних послуг, як це не банально звучить, починається з договору про надання юридичних послуг. Вдалий договір є одним із ключових пунктів побудови продуктивних стосунків між юрфірмою та клієнтом. Хоча чимало юрфірм мають шаблонні договори про надання юридичних послуг, однак вони періодично доповнюються умовами, написаними під конкретних клієнтів та конкретні проекти. Також не треба забувати про деталізацію обов’язкових договірних положень, що стосуються визначення розміру й порядку оплати послуг за кожним проектом, обсяги відповідальності компанії, наслідки неоплати наданих послуг клієнтом (можливість призупинення надання послуг), питання вирішення конфлікту інтересів, зобов’язання щодо нерозголошення інформації, отриманої від клієнта та порядку отримання дозволу на розголошення інформації щодо участі компанії в окремих проектах та представництва інтересів клієнта тощо.

Ціна питання

Чи не найскладнішим питанням договорів про надання юридичних послуг є їхня оплата. При наданні юридичних послуг нерідко виникає чимало нюансів, усі з яких завчасно передбачити дуже складно. І чим складніша та комплексніша юридична послуга — тим подібних нюансів більше. Звісно, ще під час переговорів юристи намагаються пояснювати клієнтам особливості прийнятної форми оплати, коли і за що можуть виникнути непередбачені платежі. Варто зазначити, що жодну із форм оплати — чи то тверді ставки, чи то «гонорар успіху», чи то відсотки чи їхні комбінації — не можна вважати універсальною. Завжди потрібно шукати оптимальну форму для конкретної угоди. На цьому етапі надзвичайно важливо донести до клієнта деталізовану інформацію про те, що, коли і за що йому доведеться сплачувати, ще до підписання ­договору. Особливої уваги потребують непередбачувані витрати на кшталт нотаріальних послуг, термінові відрядження, розсилка кореспонденції тощо. Неодмінним плюсом врегулювання цих питань ще на стадії підписання договору є не лише гарантія від можливих непорозумінь, але й гарантованість відшкодування таких витрат юристам.

«Якщо в компанії передбачена можливість надання послуг, виходячи із почасових ставок юристів, — відзначає юрист ЮК «Правовий Альянс» Каріна Бабанли, — варто вказати розмір такої ставки для кожної категорії юристів (партнер, старший юрист, юрист тощо). За бажанням клієнта може бути передбачений порядок затвердження ним команди, яка працюватиме над проектом. Позитивно сприймається клієнтом, коли з договору про надання юридичних послуг слідує прозорість здійснення ним контролю за кількістю витраченого часу, який він оплачуватиме».

У той же час, за її словами, якщо сторони домовилися про фіксований розмір вартості послуг або узгодили гонорар, то для уникнення в подальшому необхідності надання «безоплатних послуг», варто передбачити обсяг послуг, що надаватимуться, певні застереження щодо обов’язків компанії (наприклад, кількість варіантів проектів договору, що редагуватиме компанія, можливість або неможливість участі в переговорах, випадки, в яких компанія має право порушити питання про узгодження додаткової оплати тощо). У будь-якому випадку головне — щоб клієнт був задоволений у результаті отриманих послуг і тоді жодних необґрун­тованих претензій не виникне.

Права та обов’язки

У будь-яких випадках укладення договору про надання юридичних послуг важливою є якомога більша деталізація прав та обов’язків сторін і їхньої відповідальності. Це особливо стосується тих випадків, коли юридичні послуги надаються у рамках абонентського обслуговування. «Рівень деталізації прав та обов’язків сторін у договорі залежить від конкретного випадку (виду, обсягу замолених послуг) та від політики клієнта з цього питання. Практика свідчить, що чим довше триває позитивна співпраця компанії з клієнтом, тим менш деталізованим буде перелік прав та обов’язків сторін у договорі», — говорить Каріна Бабанли.

На думку Володимира Губенка, керуючого партнера ЮФ «Губенко та Партнери», укладаючи з клієнтом договір про надання юридичних ­пос­луг, потрібно виходити з того, якою мірою потім положення цього договору будуть застосовуватися.

«Детально прописувати права та обов’язки юриста не є ключовим для нашої компанії, — відзначає Олег Климчук, адвокат МЮФ Noerr. — Альтернативно, чітко прописане завдання, яке повинні виконати юристи компанії у комбінації з чітко прописаними положеннями щодо відповідальності, можуть пов­ністю замінити розділ договору про права та обов’язки юриста. Разом із тим, у юриста, який «веде» клієнта, має бути відчуття останнього. Так, у деяких випадках справді є доцільним чітко прописувати права та обов’язки для юристів. Це, зокрема, може бути пов’язано з тим, що в деяких випадках клієнт може прагнути досягнення конкретного бізнес-результату, тоді як з юридичної точки зору це буде цілком невигідно для клієнта. У такому разі надмірна турбота юристів про юридичну частину проекту може навіть нашкодити відносинам між юридичною компанією та клієнтом».

Межі відповідальності

Пунктові про відповідальність сторін нерідко приділяється мало уваги навіть у тих випадках, коли доцільно його деталізувати: сторони подекуди обмежуються шаблонними фразами з посиланням на чинне законодавство. Проте воно дозволяє розставити крапки над «і» в спірних ситуаціях і захищає самих же юристів у випадках недобросовісної поведінки клієнта. Варто відзначити, що глава 63 Цивільного кодексу України, яка стосується надання послуг, не передбачає відповідальності замовника за порушення договору про надання послуг. Тому стягнути ту ж неустойку або завдані збитки юристу зі свого клієнта буває складно.

З іншого боку, за словами Олега Климчука, «чіткість і зрозумілість цього розділу договору дає можливість уникнути необґрунтованих претензій клієнта, хоча передбачити, що буде важливо, при укладенні саме з цим клієнтом практично неможливо». Крім того, невдалий досвід співпраці з іншими юридичними компаніями може стати причиною надмірної підозрілості і недовіри клієнта, що може значною мірою ускладнити укладення договору про надання юридичних послуг. Каріна Бабанли, у свою чергу, вважає, що питання про те, чи захистить деталізація від необґрунтованих претензій клієнта, є спірним: швидше «так», ніж «ні», однак знову-таки — все залежить від конкретного випадку.

Володимир Губенко не вбачає за потрібне детально розписувати відповідальність сторін. «Якщо, наприк­лад, говорити про відповідальність сторін договору, — говорить він, — то юридична фірма завжди обмежує свою відповідальність розміром гонорару, отриманого за надання послуги. З іншого боку, якщо клієнт не здійснить оплату наданих послуг, то навряд чи юридична фірма одразу кинеться до суду за стягненням коштів. Швидше за все, юристи будуть довго чекати і, врешті, взагалі не судитимуться. Головна відповідальність юридичної фірми — втрата довіри з боку клієнтів та репутації».

За словами Марії Ортинської, директора патентно-юридичної компанії IPStyle, у договорах про надання юридичних послуг мають передбачатися обов’язки клієнта «надати документи, інформацію, прописувати строки надання таких документів та відповідальність за їхнє ненадання, несвоєчасне надання і за недостовірність наданих документів та інформації».

На необхідності надавати повну та достовірну інформацію, а також документи, пов’язані із наданням конкретної послуги, акцентує увагу і Володимир Губенко. Він вважає за потрібне передбачати у договорах про надання юридичної допомоги те, що «юрфірма не може відповідати за результат, якщо клієнт не надав або надав недостовірну інформацію чи документи». Такі вимоги зрозумілі: адже їхнє невиконання може звести нанівець будь-які зусилля юристів допомогти клієнтові. Для юристів, принаймні на початку співпраці з клієнтом, варто оформляти вимоги щодо надання документів та інформації у письмовому вигляді, щоб не бути крайніми у випадках, коли відповідальний за комунікації працівник клієнта «забуває» про такі прохання.

«Доцільно також прописувати у договорах з клієнтом антикорупційні застереження, положення про неможливість клієнта вимагати від компанії вжиття заборонених методів ведення справ», — відзначає Каріна Бабанли. На жаль, у сучасних реаліях отримання оптимального результату, ще й оперативно, нерідко пов’язане з необхідністю юристів неформально вирішувати питання із держслужбовцями, зокрема давати хабарі. Чимало українських компаній та громадян звикли до такого стану речей і в їхній свідомості участь юристів у корупційних діях з метою вирішення їхнього питання є річчю очевидною. Для юрфірм, що принципово працюють винятково у рамках чинного законодавства, важливо завчасно виявити, на які методи роботи юристів очікує клієнт. Разом із тим, зазначена умова договору хоч і дає клієнтові чітке розуміння окремих питань філософії юрфірми, проте має декларативний характер: неможливо уявити ситуацію, коли клієнт, невдоволений отриманими юридичними послугами саме через незастосування юристами корупційних дій, скаржився б на них.

Доцільними Каріна Бабанли вважає і застереження про звільнення компанії від відповідальності у випадку різного тлумачення закону органами державної влади та органами місцевого самоврядування, іншими особами, з якими співпрацює компанія в процесі надання послуг клієнту, а також у випадках вчинення зазначеними суб’єктами неправомірних дій усупереч інтересам клієнта. Хоча такі застереження і спрямовані на захист інтересів юрфірми у тих випадках, коли у негативному результаті немає вини юристів, проте не кожному клієнтові легко довести, чому в результаті різного тлумачення більш вагомим виявилося саме небажане для клієнта тлумачення.

Чітке завдання

Олег КЛИМЧУК,
адвокат МЮФ Noerr

Використання стандартних (шаблонних) договорів про надання юридичних послуг є важливою частиною оптимізації роботи компанії. Однак, безумовно, вирішальне значення має побажання клієнта. Так, наша компанія може укласти договір про надання юридичних послуг, що пропонується клієнтом. Зазвичай це має місце, коли відбір юридичного радника відбувається за певною процедурою та регулюється законодавством інших країн (наприклад, підписання так званого appointment letter). Більше того, окрім шаблонних договорів, наша компанія розробила шаблонні листи з поясненнями, навіщо взагалі потрібне укладення договору про надання юридичних послуг, оскільки не завжди національним законодавством наших клієнтів це вимагається (обміну листами буває цілком достатньо). Надання юридичних пос­луг у значній кількості ключових бізнес-юрисдикцій менш формалізоване.

Досягнення певного результату є лише одним із видів роботи, яку може виконувати юридична компанія, що, відповідно, у більшості випадків впливає на оплату послуг. Разом із тим, для всіх випадків є актуальним чітке прописування завдання, що повинні виконати юристи, що, однак, буде фіксацією status quo лише станом на дату укладення договору. Під час реалізації проекту часто сторони можуть змінювати структуру угоди, кількість та вид договорів, що потрібно підготувати, предмет юридичної перевірки тощо. Усе це прямо впливає на обсяг роботи, що повинні виконати юристи. У такому разі оптимальним для нас є прописування «відкритої» та загальної фрази щодо «…надання інших пос­луг». Система обліку роботи юристів та адвокатів дає можливість чітко відзвітувати клієнту, які ж «інші» послуги йому були надані (день, витрачений час, особа юриста, опис послуги).

Нерозголошення інформації

Марія ОРТИНСЬКА,
директор патентно-юридичної компанії IPStyle

Досить часто юристи не приділяють належної уваги договорам про надання юридичних послуг. Для того щоб не опинитись у ситуації «чобітник без чобіт», юридичній компанії потрібно приділяти увагу таким договорам не менше, ніж договорам, які складаються на замовлення. Адже кожен документ юридичної компанії — це її обличчя. Наша компанія, що спеціалізується на наданні послуг у галузі інтелектуальної власності, особливу увагу приділяє положенням про нерозголошення конфіденційної інформації, адже клієнти довіряють нам найголовніше — їхні розробки, які необхідно захистити.

Враховуючи нематеріальний характер юридичних послуг, потрібно зазначити, що в багатьох випадках клієнтові важко оцінити їхню якість та взагалі виконання. У таких випадках бажано прописувати очікуваний результат від надання послуг. Послуги, що надаються нашою компанією, можуть надаватися декілька років, наприклад супроводження клієнта при патентуванні винаходу, тому в договорі ми прописуємо проміжні етапи, результати та орієнтовний графік їхнього проходження.

Узагальнюючи, договір про надання юридичних послуг — не договір купівлі-продажу, в якому елементарно оцінити результат його виконання, а надання юридичних послуг — це плідна взаємодія клієнта і юридичної компанії, саме тому в такому договорі потрібно врахувати всі дрібниці, наприклад обов’язок кожної сторони повідомляти про зміну адреси чи контактної особи, адже таке несвоєчасне повідомлення може заблокувати плідну співпрацю юридичної компанії з клієнтом.

Фінансові питання

Володимир ГУБЕНКО,
керуючий партнер ЮФ «Губенко та Партнери»

Важливо для обох сторін договору передбачити детальний перелік пос­луг, які надаватимуться, та порядок звітування, контролю з боку клієнта за своєчасним та якісним виконанням роботи. Важливо також зафіксувати, які саме особи з боку клієнта мають повноваження надавати замовлення на надання конкретної послуги, а також уважно розписати фінансові умови. Деталізація цих положень договору дозволить уникнути непорозумінь при прийнятті та оплаті наданих послуг. Деталізація фінансових умов та умов щодо предмета договору — які саме послуги планується надавати або було надано (якщо деталізувати вже в акті приймання-передачі послуг) — необхідна з точки зору фінансового та податкового контролю. Чим детальніше ці положення прописані в договорі або в актах приймання-передачі послуг, тим менше питань до клієнта з боку податкової.

Абсолютно не потрібно фіксувати строк дії договору про надання юридичних послуг, окрім випадків, коли клієнт сплачує щомісячний фіксований платіж незалежно від обсягу наданих послуг та замовлень. У всіх інших випадках договір діятиме та матиме наслідки тоді, коли клієнт замовляє послугу. Отже, клієнту достатньо не замовляти послугу, і договір діє, але не застосовується (не використовується) клієнтом. Як тільки потреба в послугах знову виникає, клієнт може надіслати замовлення, і сторонам не потрібно знову укладати договір. При укладенні зовнішньоекономічного контракту необхідно враховувати вимоги законодавства про валютний контроль.

Страхування відповідальності

Каріна БАБАНЛИ,
юрист ЮК «Правовий Альянс»

Наша компанія користується розроб­леними нами ж шаблонами договорів про надання юридичних послуг, але такі шаблони коригуються з урахуванням тих чи інших особливостей послуги, яку замовляє клієнт.

Прописати та деталізувати результат надання юридичних послуг — можливо. Це, безумовно, є вигідним і для клієнта, і для компанії, адже мінімізує ризик появи різних спорів у майбутньому щодо належного надання послуг компанією. Результат може бути передбачений досить чітко із фіксуванням ряду застережень з цього приводу, максимальної кількості часу, що може бути витрачений на проект, необхідного обсягу консультації, що має бути надана клієнту. Крім того, деталізація результату є також бажаною з точки зору того, що сторони розуміють ситуацію та мету відповідної послуги.

Випадки судових процесів з приводу надання юридичних послуг час од часу трапляються, однак предметом розгляду, як правило, є не стільки сам договір про надання юридичних послуг, скільки факт порушення його умов однією із сторін. Причиною спорів найчастіше є не недоліки договору, а небажання виконувати його умови, зокрема здійснювати оплату за надані послуги. У нашій практиці таких випадків не було, незважаючи на те, що ми не вимагаємо здійснення авансової оплати від постійних клієнтів. Так само не було і випадків ініціювання спору з боку наших клієнтів. У той же час ЮК «Правовий Альянс» є однією з небагатьох юридичних фірм, яка застрахувала свою професійну відповідальність (на щастя, скористатися такою страховкою нам не доводилося).