Колонка редактора: Етика середовища

Сергій РУЖЕНЦЕВ,
редактор розділу «Спочатку»

Етика — один із факторів, необхідних для свідомої підтримки правопорядку у суспільстві. Чи то корпоративна етика на робочому місці, чи політична, екологічна, юридична — все це покликано знімати напругу в суспільстві, вирішувати питання розподілу та користування благами. Сьогодні, з одного боку, відбуваються процеси перегляду «старих істин». А з іншого — спостерігаємо схильність до біоцентричної етики, етики захисту довкілля — люди починають замислюватись частіше над тим середовищем, в якому прагнуть жити.  І це стосується не тільки природи, а й зниження градусу напруги соціальних взаємодій. Протиріччя неписаних правил намагається виправляти буква закону. І допоки філософи б’ють лоби на тему уніфікації «загальнолюдських цінностей», ключовим залишається наше власне ставлення до будь-чого чи будь-кого. Це ставлення й визначає той шлях, яким ми будемо рухатись, взаємодіяти, те середовище, в якому прагнемо жити.

-->