Тема: Удар на випередження

Ірина ПАВЛЮК,
юрист АК «Коннов і Созановський»

Як показує практика, порушенням на виборах легше запобігти, ніж потім оскаржувати підсумки голосування в судах

30 липня цього року в Україні стартували чергові вибори народних депутатів. Уже на першому ж етапі виборчого процесу кількість осіб, прізвища котрих носії активного виборчого права могли б побачити у списках кандидатів 28 жовтня, знач­но скоротилася. Як свідчить судова практика, в основному це було зумовлено власною неуважністю заявників, а не прогалинами в законодавстві чи підступами конкурентів. Тобто, на найпростішому та найбільш врегульованому етапі виборчого процесу висуванці не змог­ли впоратися з реалізацією своїх прав. Наступні ж етапи потребують ще більшої уваги, при цьому не лише до порядку реалізації свого пасивного виборчого права, але й до його захисту.

У цьому матеріалі звернемо увагу на захист прав кандидатів на вирішальних етапах процесу, а саме: на етапі голосування та встановлення його результатів.

Кому вигідна недійсність

У першу чергу варто зазначити, що захист прав на зазначених етапах рекомендовано здійснювати шляхом недопущення порушень, а не шляхом оскарження підсумків голосування чи результатів виборів, оскільки, враховуючи положення законодавства, оскарження може призвести лише до перерахунку голосів чи визнання голосування недійсним, що в переважній більшості випадків не наближує до поставленої мети. Так, Закон України «Про вибори народних депутатів України» від 17 листопада 2011 року № 4061-VI (Закон № 4061-VI) не передбачає проведення повторних виборів чи повторного голосування у випадку визнання голосування недійсним. Крім того, відповідно до статей 95, 96 зазначеного Закону, підсумки голосування у загальнодержавному окрузі в межах одномандатного округу та одномандатному окрузі встановлюються незалежно від кількості виборчих дільниць (ВД), на яких голосування було визнано недійсним. За таких умов кандидати, провівши певний аналіз, можуть визначили ВД, в яких перспектива отримання більшості голосів їхніми прямими конкурентами досить висока, і навмисне створювати ситуації, після яких голосування на таких ВД буде визнано недійсним. Як наслідок, результати голосування на таких ВД не братимуться до уваги, а організатори недійсності голосування натомість отримають перемогу за результатами голосування на «вигідних» ВД. З огляду на викладене оскарження результатів голосування, що призведе до визнання його недійсним, не є найкращим засобом для захисту своїх прав законослухняним кандидатом.

Для уникнення ситуацій з визнанням голосування на ВД недійсним та небажаною втратою голосів на таких дільницях необхідно, в першу чергу, зрозуміти, що може бути підставою для такого визнання. ­Згідно з частиною 1 статті 92 Закону № ­4061-VI, дільнична виборча комісія (ВК) може визнати голосування на ВД недійсним у разі встановлення нею порушень вимог цього Закону, внаслідок яких неможливо достовірно встановити результати волевиявлення виборців, лише за виключного переліку обставин. Визнати голосування недійсним може і окружна ВК, яка відповідно до частини 15 статті 94 Закону № 4061-VI вправі прийняти відповідне рішення.

Варто зазначити, що голосування може бути визнане недійсним і судом, спираючись на ті ж обставини, що й і комісії.

Зважаючи на встановлені законодавством підстави, фактично єдиним методом для попередження визнання голосування недійсним є присутність довірених осіб від кандидата на кожній ВД округу, по ­якому балотується кандидат, уповноважених осіб партії, або ж попередньо інструктованих спостерігачів, які зможуть вчасно реагувати на умисел здійснення порушення та ініціювати його недопущення.

Так, уповноважені особи можуть не допустити голосування особами, які не мають права голосу чи не включені до списку виборців на цій ВД, голосування виборцем більш ніж один раз шляхом контролю за списками виборців та відвідувачами приміщення для голосування. Також можна попередити пошкодження виборчих скриньок та потрапляння до них «незапланованих» бюлетенів (йдеться не лише про 10 % зайвих бюлетенів, наявність яких є підставою для визнання голосування недійсним, а й про меншу допустиму законодавством норму, адже 10 % голосів на користь одного кандидата від загальної кількості голосів виборців на великій ВД, чисельність якої перевищує 1 500 виборців, може значно вплинути на результат виборів).

Корисне спостереження

Немалозначною є можливість стеження спостерігачами за присутністю членів ВК під час підрахунку голосів. Це зумовлено тим, що до складу ВК не входять представники від усіх кандидатів, проте наявність у їхньому складі представників не від прямих конкурентів може попередити порушення за принципом «ворог мого ворога — мій друг».

Варто зауважити, що спостерігачі/уповноважені особи, як і кандидати, під час засідання ВК можуть саме ініціювати, а не вживати активних дій щодо усунення порушень, оскільки функція з підтримання порядку покладається на дільничну ВК. У протилежному випадку дії можуть бути кваліфіковані як такі, що порушують законний хід виборчого процесу, в результаті чого зазначені особи будуть позбавлені права присутності на засіданні комісії, зокрема під час підрахунку голосів.

За фактом виявлених порушень уповноважені особи/спостерігачі мають право складати акт про такі порушення, що підписується ними та не менш як двома виборцями, які засвідчують наявність цього порушення. У подальшому такі акти можуть слугувати доказовою базою при розгляді скарг вищестоящими ВК та судом. За рішенням вказаних органів на ВД, на якій було встановлено порушення, може бути призначено повторний перерахунок голосів з урахуванням рішень про усунення порушень (зокрема, виключення бюлетенів, які визнані недійсними в порядку оскарження).

Також на розглянутих етапах виборів потрібно враховувати строки на оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів виборчого процесу.

Предметність та строки оскарження

Відповідно до статті 109 Закону № 4061-VI, скаргу щодо порушення, яке мало місце під час голосування, може бути подано до відповідної дільничної ВК не пізніше закінчення голосування. Скаргу щодо рішень, дій чи бездіяльності ВК, членів цих комісій, що мали місце у день голосування, під час підрахунку голосів на ВД, може бути подано до окружної ВК у дводенний строк з дня прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності. Згідно зі статтею 172 Кодексу адміністративного судочинства України, позовні заяви щодо рішень, дій чи бездіяльності дільничної ВК, членів цих комісій, що мали місце у вказані дні, може бути подано до адміністративного суду в дводенний строк з дня здійснення порушення. Рішення, дії або бездіяльність Центральної виборчої комісії (ЦВК) щодо встановлення нею результатів виборів оскаржуються до Вищого адміністративного суду України. Усі інші позовні заяви проти ЦВК подаються до Київського апеляційного адміністративного суду.

Зважаючи на встановлені законодавством строки оскарження та розподіл предметної підсудності справ, кандидатам необхідно враховувати, що захист прав у процесі виборів не в останню чергу залежить від оперативності. У зв’язку з цим кандидатам, які балотуються в округах, віддалених від м. Києва, та міст, в яких розташовані окружні ВК, рекомендується, окрім представників на місцях, мати законного представника у столиці та місці розташування окружної ВК, який у разі необхідності зможе вчасно подати скаргу чи позов.