Тема: Спільна вправа

Альона ТЕМПЕР,
виконавча директорка GOLAW

Розвиток якісного HR-бренда юридичної фірми потребує розуміння свого співробітника та побудови з ним якісних взаємовідносин

Для будь-якої компанії, яка надає професійні послуги та сервіси, очевидним є той факт, що для того, аби бути успішною на ринку, необхідно розуміти свого клієнта та влучно реагувати на його потреби. Я б навіть сказала, вміти відчувати зміни і тенденції ринку, а іноді упереджувати їх на майбутнє. Те саме стосується «внутрішнього» клієнта компанії — її співробітників. Щоб бути успішною та помітною компанією-роботодавцем на ринку праці, необхідно зай­матися та вибудовувати правильні взаємовідносини зі співробітниками. Від якості побудованих відносин залежить лояльність та прихильність до вас як до роботодавця.

 

Ключова перевага

В умовах зростаючої конкуренції за якісні трудові ресурси на перший план виходить правильна та постійна кропітка робота над побудовою HR-бренда юридичної фірми. Бренд роботодавця — це, в першу чергу, не про визнання в міжнародних рейтингах, неосяжну кількість нагород та відзнак. Це, передусім, про те, що саме розповідає про компанію співробітник своєму близькому оточенню та які емоції при цьому він відчуває. Саме це формує образ компанії на ринку праці, робить її привабливою для потенційних кандидатів та мотивує співробітників стати дійсно відданими амбасадорами свого роботодавця.

Щоб досягти такого результату, необхідно продумати всі складові, що формують враження, та досвід співробітника від самого знайомства з компанією та працевлаштування аж до звільнення. Це нагадує унікальну ціннісну пропозицію, прий­няту в класичному шаблоні бізнес-моделі, що відображає завдання, проблемні питання та вигоду для клієнта.

Саме тому, вважаю, в основу побудови HR-бренда юридичної фірми треба брати ключову перевагу, ту саму ціннісну пропозицію, що буде доречною та необхідною саме зараз та яку майбутній співробітник зможе отримати, почавши з вами спів­працю.

Яку унікальну ціннісну пропозицію ви можете запропонувати майбутньому співробітнику?

Чому саме ви маєте стати його роботодавцем?

Чому саме вам він має повірити?

Нам у GOLAW вдалося сформувати таку ціннісну пропозицію завдяки тому, що ми дійсно дуже доб­ре розуміємо свого співробітника. Ключ до відповідей на питання, наведені вище, у спілкуванні. Достатньо просто дізнатися, чим живуть співробітники, чим цікавляться, в чому вбачають для себе проблеми. Цього буде достатньо для формування «портрета ­користувача», що ­виступатиме орієнтиром при побудові своєї унікальної пропозиції як роботодавця.

Брендом роботодавця треба зай­матися системно та безперервно. Це тривалий, енерговитратний процес, який, повірте, поставить перед вами чимало викликів, але, безперечно, дуже результативний для компанії в цілому.

З власного досвіду можу сказати, що роботодавцю потрібно постійно відстежувати зміни у своїй сфері та впроваджувати щось нове. На мій погляд, дуже важливими є цінності компанії, які вона приймає та яким безкомпромісно слідує у своїй діяльності. Взагалі цінності — це тонка матерія, яка формується з часом та дуже важко піддається керуванню на етапі створення. Але цінностями можна керувати, коли ви прагнете донести їх до людей, які вже працюють в компанії або ще тільки зацікавлені у працевлаштуванні.

 

Пропагувати та втілювати

Для пошуку та залучення талантів ми застосовуємо цілеспрямовані дії та різні маркетингові інструменти, за допомогою яких постійно транслюємо цінності GOLAW. Сьогодні на привабливість юрфірми для нових фахівців впливає ряд чинників, що стосуються людей та їхнього well-being на роботі. Чому так? Бо пандемія підтвердила істинність твердження, що основний актив юридичної фірми — це її команда.

Саме тому ми активно продовжуємо стимулювати позитивне комунікативне середовище всередині фірми, створюємо комфортні умови для роботи в офісі та за його межами, пропагуємо здоровий спосіб життя. Дуже любимо різноманітні спільні спортивні активності, тримаємо на високому рівні матеріальні стимули, підтримуємо особистісний та професійний розвиток шляхом проведення навчальних програм, тренінгів та багато іншого. Мій висновок такий, що сервіс, який ви надаєте співробітнику як компанія, є фактором вашої конкурентної переваги в боротьбі з іншими компаніями за якісні трудові ресурси.

У своїй роботі з колегами — існуючими та потенційними — ми керуємося правилами та принципами, побудованими на засадах прозорості, чесності та взаємоповаги. Моя рекомендація для людей, що залучені до процесу підбору персоналу,  — бути максимально чесними перед кандидатами. Повідомляйте їм однакові факти, немає ніякого сенсу нав’язувати людині компанію, яка їй від самого початку не підходить. Тому чим чесніше і ближче ви будете до реальності, тим краще.

Шукайте амбасадорів компанії. За цим майбутнє. Амбасадорами компанії можуть стати її співробітники, які на різних майданчиках розповідатимуть про свій реальний досвід роботи з роботодавцем. Це допоможе залучати необхідних кандидатів, ділитися з ними культурою та цінностями компанії.

Приділяйте більше уваги новим співробітникам. Спостерігається така тенденція, що тривалість роботи в одній компанії постійно зменшується, молодий персонал компанії з легкістю змінює роботодавця, якщо щось не подобається. Це означає, що потрібно глибше цікавитися та вивчати причини звільнення, аналізувати їх та постійно вдосконалюватися.

Приділяйте більше уваги новим співробітникам, створюйте всі умови, щоб вони почувалися максимально комфортно в новому колективі. Постійно думайте, як удосконалити процес адаптації нових колег, зробити його швидким та продуктивним. У нашій діяльності доволі ефективними виявилися програми менторства, тренінги та коучинг.

У GOLAW ми пропагуємо та втілюємо в життя концепцію Work-Life Balance, в основі якої лежить збалансований розподіл часу на виконання робочих та сімейних обов’язків/особистих справ, а також максимізація рівня задоволеності та прихильності до робочого та особистого середовища через відсутність емоційної напруженості та конфліктів між життям та роботою. Саме цього зараз очікують і на це розраховують кандидати при пошуку роботи мрії.

У нашому випадку «очікування» та «реальність»  — це дуже гармонійні поняття, які йдуть поруч. Ми пропонуємо лише те, що дійсно можемо дати нашому потенційному кандидату.

На що можуть розраховувати нові члени команди? На прозорі умови роботи, фінансову мотивацію та вчасний зворотний зв’язок, зрозумілий план адаптації та підтримки новачків, на розуміння чітких критеріїв кар’єрного зростання від новачка до партнера, на дотримання корпоративної культури та спільних цінностей, на якісні внутрішні комунікації та цікаве дозвілля з колегами.

Побудова успішної кар’єри — це своєрідний спорт. Перший — кращий! Але один в полі не воїн. Ефективна команда однодумців, комфортні умови праці та невпинне бажання розвиватися є неодмінними атрибутами великих звершень. Результат має значення, а спільні зусилля та віра в те, що робиш, неод­мінно призведе до бажаних та таких жаданих перемог.

-->