Опитування: Правильною дорогою

Алеся КОСМИНА

Сьогодні на українському ринку юридичних послуг спостерігаються дві абсолютно протилежні тенденції — одні фірми активно відкривають нові практики, інші не менш активно їх закривають, перетворюючись на бутікові

З метою з’ясувати, які фактори змушують сьогодні юридичні фірми відкривати та закривати практики, а також на що очікувати ринку найближчим часом «УЮ» поставив юридичним фірмам декілька запитань:

які практики є наразі найбільш запитуваними та прибутковими?

попит на які практики юридичні фірми сьогодні не можуть задовольнити у повному обсязі?

чи є на сьогодні умовний поділ практик між різними типами юридичних фірм?

які напрями, на вашу думку, обіцяють стати популярними найближчим часом?

— як складається доля практик, що відкриваються ситуативно (під певні події у житті країни та бізнесу)?

«Практична» оптимізація

Олексій ІВАНОВ,
керуючий партнер АК «Коннов і Созановський»

Зазвичай практики, які є більше завантажені роботою (користуються попитом), і є більш прибутковими, оскільки розрахунок вартості послуг базується на витратах часу на виконання роботи для клієнта, навіть коли йдеться про заздалегідь погоджені бюджети. Хоча не виключаємо і гонорари успіху у відносинах з клієнтами. Що стосується нашої адвокатської контори, то досить прибутковими й успішними є практики комерційного права, інтелектуальної власності, корпоративного права, а також попитом користується практика податкового права.

На мій погляд, сьогодні важко сказати, що є особливі практики, попит на які не можуть задовольнити юридичні фірми. Наразі на рику юридичних послуг недостатньо замовлень загалом, тому конкуренція змушує юридичні фірми та юристів розвиватися і засвоювати нові навички та практики. Інша річ, що деякі фірми відмовляються від деяких практик заради оптимізації.

На ринку завжди були лідери в тих чи інших практиках. На щастя, на українському ринку позиції вітчизняних юридичних фірм є досить сильними практично в усіх практиках та напрямках, але це не говорить про те, що присутні на рику іноземні гравці слабкі. Тут на сьогодні справа в іншому — у зв’язку зі змінами на ринку деякі юридичні фірми прийняли для себе рішення переформатуватися у «бутікові» фірми з вузькою спеціалізацією. І це також ознака часу.

Як на мене, набиратимуть обертів практики аграрного права, конкурентного та антимонопольного права і з огляду на те, що незабаром набудуть чинності зміни у кримінальному законодавстві, практика кримінального права та процесу. Також одним із перспективних напрямів буде альтернативне вирішення спорів з огляду на значні недоліки в нашій судовій системі. У цьому сенсі практика медіації набере значної ваги та попиту в клієнтів юридичних фірм, а опанування юристами навичок медіації додасть їм в очах клієнтів додаткової ваги як партнерам у бізнесі, що можуть створити додаткову вартість у вирішенні спорів.

Ми не відкривали практики ситуативно, якщо, приміром, виникає разова чи проектна робота, яка не вписується чітко в рамки якоїсь практики, ми зважуємо сильні сторони наших юристів, завантаження та формуємо команду під проект. Звичайно, що в разі успішного виконання проекту з’являються нові замовлення, можна поміркувати над створенням практики. Але це непросте питання відкриття нової практики на фірмі, тут є багато складових.

Конфліктна популярність

Олександр КОВАЛЬ,
адвокат АФ «Грамацький і Партнери»

Передкризові та кризові стадії економічного розвитку традиційно впливають на перерозподіл сфер і практик юридичної діяльності — здебільшого на користь конфліктних її напрямів: судової практики, банкрутства тощо. Ледь не кожен великий корпоративний клієнт має у власному портфелі доручень мінімум один подібний проект (банкрутство), не говорячи вже про те, що судяться всі і з усіма.

Досить важко вести статистичне спостереження дійсних валових обсягів спеціалізацій і практик юридичної фірми. Проте на рівні суб’єктивного сприйняття можна виокремити певні тенденції (тренди): відбувається внутрішній перерозподіл між приватно- та публічно-правовими практиками, що пов’язано із соціально-політичними зрушеннями останніх років у суспільстві й економіці; основним постачальником проектів поступово стає держава в різних її проявах, ніж, власне, клієнтський бізнес. При цьому кількість супроводжуваних юридичними фірмами справ з оскарження рішень органів ДПС та кримінальних справ, порушених за результатами проведених податкових перевірок, уже не вражає, радше сприймається за норму.

Тенденційно скорочується практика іноземного інвестування, звужуються обсяг і зміст однойменних проектів. Натомість адміністративні (публічно-правові) практики набирають ваги: податкова, кримінально-правова, державно-приватного партнерства, відповідні галузеві інфраструктурні проекти, адміністративні процедури. Ці прояви стали настільки яскраво виражені, що зумовили виникнення метаюридичних та навколоюридичних практик, пов’язаних з публічним правом, наприклад лобіювання, GR. А власне відносини з державними органами ускладнилися: посилився фіскальний тиск, кримінальні переслідування, розвиваються адміністративні процедури, постійно виникають нові, що доводиться освоювати юридичним радникам. І хоча обсяги роботи внаслідок такого перерозподілу залишилися незмінними (а подекуди й збільшилися), юридичні фірми не надто радіють подіб­ним змінам, бо адміністративні, публічно-правові галузі, що виявляють тенденції до зростання, мають украй обмежену доходність, позаяк більшість відповідних проектів є некомерційними, тобто позбавленими підприємницької, інвестиційної засади, і це обмежує адвокатські компанії, які вимушені допомагати підприємництву не стільки заробляти, скільки захищатися від держави (збитків, репресій, контрольно-наглядового тиску тощо).

Нинішній стан політичної й економічної кризи в Україні остаточно дискредитував інститут публічної влади та вкрай загострив уже давно існуючу жорстку поляризацію у суспільстві. Відсутність реальних ринкових конкурентних відносин у країні, а також тотальна корумпованість влади зумовлюють необхідність пошуку компромісів у вирішенні спорів, а відтак — медіація як спосіб позасудового врегулювання спорів має великі шанси найближчим часом утвердитися як загальновизнана та загальноприкладна юридична практика. На сьогодні рівень законотворчого процесу в Україні гнітючий. Схоже, що лобізм як інструмент впливу на законодавчу владу за наявності на те політичної волі, найближчим часом зможе нарешті вийти з тіні і в межах публічно-приватного партнерства отримати офіційний статус саме загальноприйнятої юридичної практики. За таких обставин умови ведення бізнесу в Україні суттєво поліпшаться, оскільки висококваліфіковані юристи зможуть бути причетними до законотворчого процесу. Безумовно, рівень законодавчої техніки підвищиться. У виграші буде не лише бізнес, а й суспільство в цілому — за умови чіткого розмежування на законодавчому рівні лобізму і корупції та соціальної відповідальності кожного практикуючого юриста.

Попит на прозорість

Олександр Алексєєнко,
партнер МЮФ Integrites

Ринок професійних послуг надзвичайно залежний від економіко-політичної ситуації в країні. Він динамічно реагує на законодавчі нововведення, ринкову кон’юнктуру, нестабільність інвестиційного клімату, формуючи попит на ті чи інші послуги. На сьогодні лідером серед найбільш затребуваних і прибуткових юридичних практик є вирішення спорів, включаючи стягнення заборгованості, суди проти органів державної влади, у тому числі АМКУ, фіскальних та митних органів, і практика міжнародного арбітражу, попит на яку в Україні активізувався під впливом недовіри до об’єктивності українського правосуддя. Останнім часом на ринку юридичних послуг також спостерігається інтенсифікація попиту на послуги з міжнародного юридично-податкового структурування бізнесу. Більшість бізнес-структур прагнуть вибудувати прозору структуру своїх компаній, оскільки це є визначальною умовою для залучення іноземних інвесторів та кредиторів.

Серед галузей економіки для юридичних фірм перспективними залишаються: АПК, нафтогаз, енергетика та IT. Український агробізнес привабливий для інвесторів передусім унікальним співвідношенням низької собівартості готової продукції через дешеву робочу силу, сприятливих природних умов та спеціального податкового режиму. У свою чергу, через газові «перипетії» з Росією Україна зацікавлена та робить реальні кроки щодо розвит­ку і підтримки власного нафтогазового та енергетичного потенціалу. Щодо сфери інформаційних технологій, то Україна залишається одним із найбільш перспективних IT-ринків Європи з високими показниками рівня знань в IT-сфері.

-->