Досвід: Капітальна перевага

Максим ФЕРЕНЦ,
керуючий партнер Ferenc&Kuczynski

Командитно-акціонерне товариство (S.K.A.) як форма здійснення підприємницької діяльності набуває в Польщі все більшої популярності.
Чи стане це у пригоді українським підприємцям?

Як згадував Бенджамін Франклін, у цьому світі неминучі тільки смерть і податки. Ось тільки можна сперечатися щодо стабільності останніх — смерть усе-таки передбачуваніша, ніж податкова система держави, яка все ще перебуває на етапі трансформації та не підлягає карколомним змінам, які можуть знищити не один бізнес. Отож не буде великим відкриттям той факт, що підприємці шукають більш стабільних умов для розвитку своєї справи поза межами України.

Чеська Республіка, Кіпр, Угорщина — це лише частина тих безпечних пристаней, де бізнесмени перечікують податкові шторми, що вирують над Україною. Донадавна значна частина українських підприємців цілковито незаслужено минала таку близьку ментально та порівняно стабільну законодавчо Польщу. А тим часом компанія в Польщі може бути не тільки базою для подальшої експансії бізнесу на ринок Європейського Союзу, але також ефективним знаряддям ­оптимізації оподаткування прибутку підприємства.

Не товариством єдиним...

Про переваги, які виникають з ведення підприємницької діяльності у формі товариства з обмеженою відповідальністю у Польщі, не писав хіба що лінивий. Це й досить низький розмір статутного капіталу (трохи більший, ніж 1 000 євро), і цілком прозора процедура реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю в Національному судовому реєстрі Республіки Польща (ТОВ можна створити і онлайн, причому процедура реєстрації триває тільки 24 години) та інші аспекти, пов’язані, між іншим, з обмеженням відповідальності засновників перед третіми особами до розміру їхнього вкладу в статутному капіталі тощо.

Справжнім хітом 2012 року в наших західних сусідів є командитно-акціонерне товариство (spka komandytowo-akcyjna, S.K.A.), яке стало не тільки привабливою альтернативою для таких товариств, як з обмеженою відповідальністю, явного, командитного або акціонерного, але й формою ведення діяльності, яку підприємці вибирають найчастіше.

У Польщі командитно-акціонерне товариство, яке не є юридичною особою, має на меті здійснення підприємницької діяльності під власною фірмовою назвою, причому один із засновників (комплементарій) відповідає перед третіми особами без обмежень, а один із зас­новників є його акціонером. Ще донедавна командитно-акціонерне товариство не було аж так популярною формою для ведення бізнесу, але все змінилося після вироку Вищого адміністративного суду Польщі від 16 січня 2012 року, де суд зазначив, що дохід засновника, який є акціонером, підлягає оподаткуванню лише у випадку, якщо він отримує дивіденди на підставі рішення загальних зборів товариства про виплату дивідендів. Польські підприємці одразу побачили в цьому можливість перенесення моменту сплати податку на прибуток, а тим самим оптимізації оподаткування свого бізнесу.

Податки — це не боляче

Отже, командитно-акціонерне товариство є в Польщі особливою формою, яка поєднує переваги особових (уникнення подвійного оподаткування) та господарських (можливість відтермінування моменту сплати податку аж до моменту, коли засновники вирішать виплатити дивіденди) товариств. Це створює передумови для ефективного податкового планування та оптимізації податкового навантаження на бізнес.

На певну елітарність ведення підприємницької діяльності в формі командитно-акціонерного товариства може вказувати розмір статутного капіталу — понад 10 000 євро. Це, звичайно, значно більше, ніж у випадку товариства з обмеженою відповідальністю, але і тут є вихід — польське законодавство не вимагає внесення одразу всієї суми, а лише 25 % мінімального статутного капіталу — близько 3 000 євро (однак треба пам’ятати, що протягом року від моменту реєстрації іншу частину статутного капіталу необхідно буде доплатити). Значна перевага командитно-акціонерного това­риства — те, що є можливість збільшення статутного капіталу шляхом емісії акцій.

Не завжди золото, але блищить

Успіх командитно-акціонерного товариства, мабуть, дещо приголом­шив Міністерство фінансів Польщі, тому вже з’являються проекти, метою яких є здійснення оподаткування цих товариств аналогічно з товариствами з обмеженою відповідальністю та акціонерними товариствами.

На сьогодні засновники командитно-акціонерного товариства платять податки пропорційно до своїх часток у статутному капіталі. Як правило, це 19 %, оскільки саме таким є розмір податку для юридичних осіб (тобто СІТ) та лінійного податку для фізичних осіб (тобто РІТ). Якщо ж засновником є особа фізична, яка платить податки відповідно до податкових порогів, то розмір податку становитиме — залежно від доходів — 18 % або 32 % РІТ.

Відповідно до планів Міністерства фінансів, ця ситуація мала б змінитися, а командитно-акціонерні товариства мали б оподатковуватися як господарські товариства, які оподатковуються на двох рівнях — на першому товариство сплачує податок від прибутку (19 % СІТ), а на другому — засновники сплачують податок від дивідендів (19 %, 18 % або 32 %).

Уникнути податкових ризиків, пов’язаних із змінами законодавства, можна шляхом оптимізації корпораційної структури бізнесу в Європейському Союзі. На допомогу підприємцям у цьому випадку приходить європейське право, а саме: директива Parent-Subsidiary, яка передбачає, що у випадку, якщо товариство, зареєстроване в ЄС протягом двох років, є власником щонайменше 10 % паїв у іншому європейському товаристві, то дивіденди, які виплачуються власнику не підлягають оподаткуванню в жодній з країн.

-->