Подія: Осінній «інтенсив» від IBA

Ольга УСЕНКО

Популярність щорічної конференції Міжнародної асоціації юристів на теренах України невпинно зростає. Про це, зокрема, засвідчила рекордна кількість учасників з нашої держави та одразу два українських заходи восени у Дубліні, де з 30 вересня по 5 жовтня проходила головна юридична зустріч 2012 року

Із кожним роком світова бізнес-спільнота відчуває наслідки глобалізації: криза в одному куточку земної кулі впливає на інші віддалені країни, політику їхніх урядів, стратегії великих корпорацій і невеликих підприємців. Саме тому для операторів професійних послуг замало розуміти рідну юрисдикцію — конче потрібно мати уяву і розуміння регіональних особливостей та глобальних тенденцій.

Суверенну боргову кризу в Європі та нові реалії фінансування бізнесу, огляди останніх тенденцій укладання угод і розгляду спорів, питання енергетичної безпеки, недержавних антикорупційних практик, нові вик­лики правничої професії та багато іншого обговорювали учасники цьогорічної конференції Міжнародної асоціації юристів (International Bar Association, IBA).

У центрі уваги

Церемонію відкриття конференції своїм виступом відкрив американський економіст, лауреат Нобелівської премії, Джозеф Стігліц. Будучи прибічником неокейнсіанської політики державного регулювання економіки, він поставив під сумнів доцільність курсів жорсткої економії, що склалися в «проблемних» країнах Євросоюзу.

Суверенна боргова криза в Європі — одна із центральних тем світової спільноти протягом 2012 року. Унас­лідок ситуації, що наразі склалася, відбувається порушення монополії банківських установ на надання брідж-фінансування. Альтернативними джерелами капіталу в Європі дедалі більше стають страхові компанії, пенсійні фонди, хедж-фонди, фонди кредитування. Найбільші загрози в країнах ЄС пов’язуються з достатньо високими ризиками деномінації, процесами рефінансування кредитних зобов’язань за допомогою боргових інструментів ринків капіталу і приватних інвесторів.

Регіональні тренди

Останній рік приніс нові тенденції регулювання M&A у Сполученому Королівстві, де почав працювати новий Кодекс поглинань (Takeover Code). Так, практика свідчить про запровадження режиму put up or shut up, пролонгацію дедлайнів, формалізацію етапності транзакцій.

Спад M&A активності в Сполучених Штатах пов’язаний з суверенною борговою кризою в Європі та світовими коливаннями цін на нафту. Причому кількість складних угод придбань за боргові кошти (acquisition finance) також зменшилася. Повноваження органів управління залишаються доволі широкими, навіть у ситуаціях, коли більшість акціонерів можуть виявитися незгодними і з позицією керівного органу.

Розвинуті країни, багаті на природні копалини, залишаються традиційним осередком M&A активності, де обсяги угод, попри кризові роки, доволі високі (2012 року має місце відродження так званих мільярдних мегаугод). Разом із тим, регулювання транзакцій стає дедалі жорсткішим. Зокрема, в такій країні, як Канада, мають місце високі регуляторні вимоги щодо розкриття інформації.

Активність на ринку Чилі обумовлена виходом із інвестицій європейських компаній та експансією латиноамериканських корпорацій, а у сегменті угод середнього обсягу дедалі важливішими гравцями стають фонди прямого інвестування. Незважаючи на посилену увагу держави до конкурентної політики, в країні і надалі немає державного контролю угод M&A. Водночас дедалі рідшим явищем стають ворожі поглинання.

Стабільне зростання обсягів угод зафіксовано в Японії. Це стосується як внутрішніх консолідацій, так і інвестицій за кордон. При цьому прихід іноземного капіталу в першому півріччі 2012 року сповільнився. Серед прогнозів розвитку M&A у найближчій перспективі — нові регуляторні правила Токійської фондової біржі, доповнення до закону про промислову модернізацію, запропоновані нещодавно доповнення до японського корпоративного законодавства.

Доцільні зауваження 

Одна із найбільш суперечливих тем управління юридичним бізнесом — як досягнути максимальної синергії від злиття — не оминула увагу делегатів цьогорічної IBA. Так, як засвідчили доповідачі відповідної сесії, протягом року, а то й двох, після злиття юридичних фірм показник доходу на партнера може залишатися на тому ж рівні. Крім цього, як свідчить практика, найчастіше партнери, що чинять супротив злиттям і найбільш активно беруть участь у переговорах (щодо долі в бізнесі, компенсаціях тощо), як правило, протягом наступних двох років залишають такий об’єднаний бізнес.

«Не все так чудово після злиття» — підсумували учасники дискусії, зауваживши, що прибутковість бізнесу може піти на спад уже в перший рік після об’єднання, внаслідок зростання витрат на інтеграцію юридичних бізнес-одиниць.

Дублінські факти

На конференції були помічені партнери провідних юридичних фірм України — Arzinger, AstapovLawyers, Sayenko Kharenko, «Астерс», «Василь Кісіль і Партнери», «Спенсер і Кауфманн», «Правовий Альянс» та інших. 

Із доповідями на конференції виступили такі українські юристи: Армен Хачатурян (ЮФ «Астерс»), Вольфрам Ребок (АО Arzinger), Андрій Костін (Pravo Law Office, Odessa), Ганна Зоря (Ulysses). 

Нарівні із широко використовуваним терміном BRIC в обіг поступово входить ще одна концепція ринків, що розвиваються,  — MIST, яка охоплює Мексику, Індонезію, Південну Корею і Туреччину.