Преамбула: «Бутикізація» юридичного ринку

Володимир СЕМЧУК,
керівний партнер мережі судової практики VSLitigation

Володимир СЕМЧУК

Юридичний бутик. Французьке походження цього слова так чи інакше навіює щось неординарне, з певним шармом, який притягує своєю ексклюзивністю. Запозичене у сферу складних юридичних послуг слово «бутик» привнесло деяку легкість, у той самий час зробивши акцент на індивідуальності процесу надання юридичних послуг, на нестандартності завдань, що вирішуються.

Ключовою ознакою юридичного бутика є його вузька спеціалізація (одна-дві практики). Наступний критерій — найвищий рівень професійної підготовки юристів у межах визначеної спеціалізації. Також часто характерною ознакою юридичного бутика називають невеликий кількісний склад юридичної фірми. Але це не догма. Цей критерій, на мій погляд, буде рідше застосовуватися в ідентифікації юридичної фірми як бутикової. Пояснюється це доволі просто: зростання бутикової фірми в рамках єдиної практики відбувається дедалі частіше, кількість звернень клієнтів до спеціалізованих компаній збільшується, що відображає збільшення потреб ринку у вузькоспеціалізованих послугах. Зрештою, саме таку тенденцію демонструє юридичний ринок країн Євросоюзу.

Що стосується вітчизняного юридичного ринку, то в умовах загострення конкуренції, складності права, значного збільшення норм, що регулюють наше життя, можна впевнено спрогнозувати підвищення популярності юридичних бутиків з вузькими спеціалізаціями.