Тема: Влучити в ціль

Олег Яким’як,
керуючий партнер ЮФ «Кушнір, Яким’як та Партнери»

Перспективи діяльності нішевих юрфірм в Україні

«Невелика вузькоспеціалізована крамниця з обмеженим колом клієнтів» — так визначає поняття «бутик» «Вікіпедія». Оскільки здебільшого в бутиках торгували дорогим одягом або ювелірними виробами, в свідомості людей відклалася ще одна характеристика бутика — високий рівень обслуговування клієнтів. Отже, практично всі експерти основними характеристиками юридичного бутика визначають: а) вузьку спеціалізацію; б) невеликий штат співробітників; в) високу якість юридичних послуг.

Як правило, за першими двома ознаками (так простіше та зрозуміліше) і визначають види юридичних фірм. Великі (універсальні) юридичні компанії працюють у більшості сегментів ринку юридичних послуг, поділені на чисельні структурні підрозділи зі штатом не менш ніж 50—60 співробітників, націлені на великих корпоративних клієнтів. Невеликі, але багатопрофільні юридичні компанії надають повний спектр юридичних послуг для свого клієнта, намагаючись тим самим втримати його в своїй клієнтській базі, мають невеликий штат, але універсальних юристів, тому часом залучають зов­нішніх фахівців, щоб забезпечувати достатню якість послуг. Юридичні кабінети є, по суті, досвідченими юристами з невеликою кількістю помічників, які задовольняються самос­тійною роботою. Основною ж характеристикою юридичного бутика я визначив би високу якість юридичних послуг, нехай лише у трьох-п’яти сегментах юридичного ринку.

Кожен з цих видів юридичних фірм має свої переваги та недоліки і, відповідно, перспективи на ринку України. Але я погодився б з тими, хто вважає, що в майбутньому відбуватиметься поглиблення спеціалізації юристів. Конкурентною перевагою вважаю також налагоджену командну роботу юристів компанії, коли поєднується досвід та практика фахівців різних галузей права, від чого в результаті виграє клієнт, отримуючи комплексну юридичну допомогу.

Плюс та мінус

Ми з партнерами постійно обговорюємо, що і як потрібно вдосконалювати. Сьогодні, маючи фахівців у різних галузях права, ми використовуємо проектний принцип побудови роботи, коли під кожний проект створюється робоча група. Таким чином, кожен юрист є ніби всюди, оскільки задіяний у багатьох проектах, і водночас ніде, оскільки не має конкретного керівника, а підпорядковується багатьом керівникам проектів, в яких він задіяний. Я схиляюся до чіткої ієрархії у відділах, хоча партнери переконують, що на даному етапі так ефективніше. Але ми, на базі наших цінностей, одностайні в оцінці перспектив нашої компанії як компанії, яка забезпечує надання юридичних послуг високої якості.

Цікавим є факт, що деякі дос­татньо великі юридичні компанії намагаються позиціонувати себе як бутикові, акцентуючи увагу клієнта на високій якості своїх послуг. Насправді це може бути лише ілюзією, оскільки фізично надто складно відстежувати численні зміни законодавства та залишатися високо­кваліфікованим фахівцем у багатьох галузях права. Неприкрите, щоб не сказати демонстративне, прибирання в «МакДональдзі» кожні двадцять хвилин, швидше, маркетинговий хід, ніж санітарно-гігієнічний. У такий спосіб у споживача створюється стійке враження про ідеальну чистоту в цих закладах. Натомість у престижних ресторанах прибирають непомітно для ока клієнта.

Очевидні й інші особливості нішевих юридичних фірм. Як правило, нові клієнти приходять за рекомендаціями попередніх клієнтів у зв’язку з відсутністю PR складової, тому клієнтська база не диверсифікована. Будь-яка системна проб­лема клієнтури (наприклад, ринок нерухомості) переростає в проблему вузькоспеціалізованого юридичного бізнесу. Зменшити такі ризики можливо лише шляхом диверсифікації діяльності.

Певною мірою можна сказати, що великі юридичні фірми, ­прагнучи універсальності, створюють відок­ремлені підрозділи (департаменти, практики тощо) з кожного свого напряму діяльності, які вважають пріоритетними, при цьому природно девальвується досвід. Ставка робиться на велику кількість молодших юристів, котрі залишають компанію ще до того, як набули достатнього досвіду для ефективної віддачі. У більшості великих фірм є декілька справжніх партнерів і велика кількість малодосвідчених фахівців, у чотири-п’ять разів більше.

Бутикові юридичні компанії мають змогу робити ставку на досвідчених фахівців, які виконують роботу ефективніше. Вони в змозі витрачати достатньо ресурсів для хорошої підготовки фахівців та набуття ними досвіду. Також можуть впроваджувати та вимагати неухильного застосування фахівцями технологій, які поліпшують ефективність. Для невеликих груп дос­відчених юристів є природнішим досягнення такого результату, щоб кожен юрист фірми був вправним у використанні всіх технологій, що скорочують час, який витрачається на проекти, та підвищують якість проектів. Натомість, деякі експерти вважають, що природа бізнес-моделі великих юридичних фірм, задля прибутковості, спонукає тримати левову частку співробітників навмисно недосвідченими. У той час як невелика кількість фахівців бутикових фірм дозволяє партнерам зосередитися на навчанні, наставництві та передачі досвіду на практиці.

Технології економії часу також не є універсальними для всіх юридичних практик. Тому для вузькоспеціалізованої невеликої групи юристів є природним удосконалення таких технологій на відміну від великої компанії, для якої впровадження такої, але загальної для різних практик, технології вже є великим досягненням. Побутує думка, що чим більше залучено фахівців і чим більше часу вони витратили на виконання проекту, тим його якість вища. Така парадигма, природно, лягає в бізнес-концепцію великих юридичних фірм, і з точки зору погодинної оплати це вигідніше для неефективних фірм, ніж для ефективних.

На мій погляд, перспективи юридичних компаній повинні і будуть зумовлюватися якістю послуг та ефективністю компанії при їхньому створенні. Юридичні фірми можуть розвиватися від юридичного кабінету до юридичної компанії повного циклу, в той чи інший спосіб нарощуючи кількість юридичних практик. Чи то створюючи відокремлені підрозділи, чи то шляхом злиття невеликих нішевих юридичних компаній. Для мене привабливою видається ідея розвитку юридичного бізнесу, якщо так можна сказати, шляхом створення галереї юридичних бутиків.