№03 Березень 2013 року → У вільний час

Актуальне питання: Встановити контакт

Ніка ГЛАЗУНОВА

«Зв’язки вирішують усе!» — саме на цьому будується бізнес, і юридичний бізнес — не виняток, а навпаки, один із основних зразків, де це правило успішно працює

Успіх і кар’єра, побудовані на зв’язках, стають способом життя. Соціальний капітал — головна цінність сучасної людини. Мережа контактів для компанії чи особистості часто має більше значення, аніж її розмір. Кожен із членів мережі знайомий з десятком людей, які знають, у свою чергу, ще з десяток людей, і так далі. Тому група з тридцяти-сорока осіб може знати тисячі інших людей у межах місцевого, національного або навіть міжнародного ділового співтовариства. Стратегічне мислення, цілеспрямованість, відвертість — риси, які допомагають знаходити нові контакти у сфері бізнесу. Фахівець, у якого більш розвинені навич­ки зав’язувати корисні контакти, має великі кар’єрні перспективи.

Фахівці розрізняють три види міжособистісного спілкування у бізнесі. Робочі стосунки: виникають на роботі і пов’язані з безпосереднім вирішенням поточних питань. Комунікація з керівництвом, колегами, клієнтами, партнерами по бізнесу. Це — невід’ємна частина роботи, але у когось завдяки специфіці сфери діяльності або особистим рисам відносини будуються легше. Особисті стосунки — більш дружні, можуть сформуватися між співробітниками з різних підрозділів компанії або взагалі різних компаній, які не пов’язані однією справою. Це можуть бути зв’язки, які виникли на різних загальних заходах — як корпоративних, так і світських. Стратегічні стосунки складаються поступово. Розрізняють два підвиди: цілеспрямовано створені та інтуїтивно знайдені. При цьому межа між цими видами стосунків дуже тонка.

Спілкування — це спосіб самопрезентації

Спілкування — це спосіб презентації якостей керівника, професіонала, юриста, бізнесмена. Унікальні, індивідуальні і сильні сторони, навички, цінності та здібності, які відрізняють одного юриста від іншого. Персональний брендинг — частина стратегії юридичного маркетингу, яка працює на персональне ім’я та ділову репутацію. При цьому впізнаваність не обов’язково означає якість і міцність уявлень. Спілкуючись з людьми, взаємодіючи з ними, людина заявляє про себе. При розмові автоматично формуються уявні асоціації про візаві. Добре сформований персональний бренд створює сильні, послідовні і конкретні зв’язки між юристом і клієнтами. Персональний бренд повинен працювати! Викликати довіру в клієнтів, привертати увагу і досягати потрібних цілей. Особистий брендинг виділяє із середовища, дозволяє диференціюватися від конкурентів, знайти власний професійний почерк.

На думку юристів

Вікторія Джарти,
заступник голови Господарського суду м. Києва

Наявність хороших рекомендацій від колег, чиєму професіоналізму я довіряю, сприятиме успішному працевлаштуванню молодого фахівця.

Встановлювати та розвивати потрібні знайомства і зв’язки в професійному товаристві є важливим для людини, яка ставить перед собою серйозну мету, — у будь-якій професії чи сфері діяльності. У правничих професіях, де маєш справу з людьми постійно, зв’язки встановлюються легко. Особливо, коли для цього докладаєш зусиль.

Стосовно майданчиків, які варто відвідувати, це залежить від того, що мається на увазі. Якщо саме пошук роботи молодими юристами, то особливо майданчики тут не допоможуть, на це впливають інші чинники. Якщо йдеться про заходи, на яких юристи можуть поділитися досвідом чи запропонувати проблему для обговорення, то це, наприклад, безліч семінарів, круглих столів, конференцій, які влаштовує Асоціація правників України (АПУ). Для практикуючих юристів також можуть бути цікавими різноманітні сертифікатні програми (наприклад, які влаштовує НКЦПФР), підвищення кваліфікації, друга вища освіта тощо. Для студентів ще має бути цікавою Асоціація студентів правників та різноманітні конкурси типу Jessup тощо. Якщо ми говоримо про юристів-практиків, то це конференції, форуми з професійної тематики (залежить від спеціалізації юриста), бізнес-зустрічі з підприємцями та колегами (Форбс-клуб, наприклад).

Спільна робота часто продовжується спільним хобі. Але очевидно, що неформальна комунікація сприяє професійному зростанню. У мене, як жінки-матері, нині небагато часу для активного дозвілля. Тому доводиться концентруватися на головному. Наразі готуємо цікавий проект, що має об’єднати спільними справами жінок-суддів. Ваш журнал — перший, кому я анонсую його. Незабаром дізнаєтеся більше.

 

Олександр Оніщенко,
адвокат, керуючий партнер АК «Правочин»

Не відкрию великої таємниці, коли скажу, що професійні зв’язки часто можуть стати основою успішної кар’єри юриста-початківця. Власне, такі зв’язки корисно розвивати і досвідченим юристам, керівникам юридичного бізнесу тощо.

Багатовекторність networking очевидна. У спілкуванні з колегами ви набуваєте досвіду, нової інформації, розвиваються комунікативні здібності та, що найголовніше, даєте новий імпульс власному юридичному бізнесу. Враховуючи, що юридичний бізнес в Україні, як і загалом у світі, розвивається в багатьох випадках за принципом «циганської» пошти, спілкування в професійному середовищі є одним з найефективніших шляхів до набуття нових клієнтів. Ця теза перевірена на практиці й ефективно діє протягом тривалого часу. Добре зарекомендувавши себе в професійному середовищі, юрист (як початківець, так і його досвідчений колега) здатен просунути свою професійну кар’єру вгору. В Україні сформувалося певне коло авторитетів, фаховій думці яких беззаперечно довіряють. Їхні імена відомі всім у професійному середовищі, а відтак бути рекомендованим цими людьми вже саме по собі — велика честь. Більше того, такі рекомендації неодмінно позначаться на працевлаштуванні та розвитку кар’єри. Щоправда, авторитети рекомендують далеко не всіх, що й зумовлює цінність таких рекомендацій.

Місць для професійного спілкування юристам не бракує. Є традиційно цікаві заходи, що проводяться протягом багатьох років АПУ, серед яких Щорічний форум «Розвиток ринку юридичних послуг», щорічні правничі конференції, галузеві правничі форуми (податкового права, судовий тощо), засідання комітетів АПУ. Останнім часом креативністю у підходах можуть похвалитися і заходи Асоціації адвокатів України (Весняний форум з цивільного права та процесу, постійно діючий семінар за участю Ярослава Зейкана тощо). Немало заходів відбуваються і поза межами України, які можуть бути потенційно корисними з огляду на розширення горизонтів для власників юридичного бізнесу та найманого менеджменту керівної ланки.

Для молодих юристів, які вибудовують свою кар’єру, радив би засідання комітетів АПУ та Асоціації адвокатів України, правничі конференції АПУ, участь у судових дебатах, що проводяться, зокрема, Національним університетом «Києво-Могилянська академія». Це — цікаво, корисно і, що найголовніше, перспективно з огляду на досягнення високої професійної мети.