Преамбула: Запланований процес

Ярослав ЯРОВИЙ,
старший юрист АФ ENGARDE

Фінансове планування — один із ключових елементів корпоративного процесу, головним призначенням якого є забезпечення збалансованості обсягу фінансових ресурсів і джерел їхнього створення. Юридичний бізнес у цьому плані не є винятком.

У процесі фінансового планування діяльності юрфірми формулюються фінансові цілі і завдання, встановлюється ступінь їхньої відповідності поточному фінансовому стану компанії, визначається послідовність дій з досягнення цих цілей. Таке планування також є необхідним і для визначення внутрішніх резервів фірми і виявлення способів економії.

Якщо на ранньому етапі керівник невеликої компанії може впоратися з цими завданнями самостійно, то в процесі зростання компанії виникає необхідність у залученні зовнішніх фінансових консультантів або створенні свого фінансового відділу.

Фінансове планування може включати питання визначення білінгової політики, системи формування та розподілу гонорарів, розробки річного бюджету, формування резервних фондів, залучення кредитних коштів тощо.

Зважаючи на специфіку юридичного бізнесу, партнерам юрфірми не варто повністю покладатися на зов­нішніх або внутрішніх консультантів. Для досягнення встановлених цілей керівникам бажано самим брати безпосередню участь у фінансовому плануванні компанії.

Правильний підхід до фінансової стратегії розвитку фірми і грамотне управління фінансами має величезне значення для її успішного розвит­ку і функціонування.

-->