Професія: Гра на публіку

Максим СИСОЄНКО

Опанувати мистецтво презентації означає не лише відкрити для себе нові можливості у професії, а й пришвидшити особистісне просування

Публічні виступи на конференціях, форумах та семінарах, окрім безпосередньої мети — донесення до аудиторії потрібної інформації, — є дієвим інструментом для досягнення інших важливих цілей для доповідача: визнання його професійних здібностей, набуття авторитету серед колег, просування кар’єрними сходинками тощо.

Однак, попри те, що людина може бути знаним професіоналом у своїй галузі, зробити справді цікаву презентацію та «запалити» аудиторію виходить не у всіх. «Метою будь-якої презентації є донесення до аудиторії певної ідеї, повідомлення або, якщо завгодно, інформації, і найбільш ефективно цієї мети можна досягти у разі, якщо аудиторію вдається зацікавити тим, про що говорить доповідач, — говорить старший юрист АК «Коннов і Созановський» Олексій Покотило. — Іншими словами, ефективна презентація завжди має бути цікавою, і зробити її такою є першочерговим завданням доповідача».

Звісно, для різних аудиторій є різні способи донесення інформації, але водночас існують універсальні правила проведення презентації, на які варто звернути увагу.

Отже, доповідач насамперед має добре знати тему, яку він презентує, і бути готовим відповісти на будь-які, у тому числі незручні та провокаційні, запитання. Не зайвим буде потренуватися перед виступом: що більше разів, то краще. Оратор таким чином, по-перше, може дещо опанувати подальше хвилювання, по-друге, план доповіді набуде чіткіших рис, а по-третє, виступаючий ефективніше керуватиме часом, відведеним для презентації. Утім, якою б змістовною не була презентація, доповідач має бути «живим»: не стояти на одному місці з сумним виразом обличчя, а разом з інтонацією використовувати міміку, відкриті жести. Обов’язково потрібно переключати увагу присутніх: слова підкріплювати схемами та слайдами. «Дуже корисно розуміти те, що за способом сприйняття інформації виділяють три типи людей: візуали (ліпше сприймають інформацію за допомогою зору), аудіали (більше сприймають інформацію за допомогою слуху) та кінестетики (для них важливішим є те, що можна помацати руками), — говорить старший консультант консалтингової компанії Legal Marketing Solutions Катерина Уголько. Тому, як запевняє консультант, презентація має складатися не тільки із слайдів. Дошки, фліпчарти, сенсорні комп’ютери дуже часто використовуються для роботи з аудиторією під час презентації, особливо для вирішення практичних питань.

Звичайно, є чимало тренінгів з мистецтва презентації, але на перший план виходять все ж таки природні здібності оратора: потрібно відчувати публіку, вміти її зацікавити, «завести». І якщо доповідач випромінює впевненість та добрий гумор, може дотепно зімпровізувати та пожартувати, успіх буде гарантовано!

Правильне застосування

Олексій ПОКОТИЛО,
старший юрист АК «Коннов і Созановський»

Не варто переоцінювати важливість різноманітних порад і рекомендацій, які стосуються зовнішньої форми презентації як паперового чи електронного документа, яким доповідач послуговується під час свого виступу. Назагал занадто часто презентація як документ у нас ототожнюється з презентацією як процесом. Правильне застосування порад щодо обмеженої кількості слайдів у презентації, уніфікованого підходу до їхнього дизайну, кольорової гамми та контрастності, шрифтів, компонування інформації, коректне використання зображень, графіків і схем, безумовно, полегшить сприйняття змісту презентації, але не обов’язково зробить її цікавою.

У зв’язку із цим першочерговим стає знання доповідачем своєї аудиторії, її особливостей та потреб, а також підтримка контакту з аудиторією впродовж власне презентації. Узагалі презентація має готуватися з чітким розумінням, для кого і чого вона призначена. У цьому контексті презентація юридичної фірми як потенційного партнера та радника на бізнес-форумі буде принципово відрізнятися від презентації певної правової проблеми в ході профільного семінару. Методи, які є цілком доречними для однієї аудиторії, можуть не справити жодного враження на іншу.

Разом із тим, певні принципи притаманні будь-якій цікавій презентації. Насамперед, така презентація має бути цікавою самому доповідачу, який повинен вільно орієнтуватися в обраній темі, чітко та зрозуміло викладати свої думки з цього приводу та за жодних обставин не зводити презентацію до читання підготованих слайдів. Хороший настрій також не завадить. У цьому контексті цікавою є думка, що тези презентації не варто заздалегідь роздавати аудиторії, оскільки в такому разі певна частина присутніх просто почнуть їх читати замість того, аби слухати доповідача, і це автоматично відверне їхню увагу від власне презентації.

Так само не варто забувати, що ефективна презентація завжди має бути цікавою, але не всі цікаві презентації є ефективними. У спробах розважити аудиторію доповідач має пам’ятати, що вони є не метою, а лише способом для досягнення справжньої мети презентації.

Прості правила

Катерина УГОЛЬКО,
старший консультант консалтингової компанії Legal Marketing Solutions

Сподіваємося, що ці прості правила, допоможуть вам зробити перші кроки до оволодіння мистецтвом презентації.

Правило № 1. «Говорити про те, у що справді вірите»

Отримуючи список тем для презентації, доповідач має обирати не ту тему, яка є трендовою, інноваційною, або ту, над якою дискутує увесь юридичний ринок упродовж року, а ту, у важливість якої вірить саме він. Тема презентації має бути близькою та пережитою у професійному житті.

Правило № 2. «Дотримуватися класичних принципів Аристотеля для переконливої аргументації»

Більшість успішних доповідачів світу до цього часу користуються класичними принципами Аристотеля для переконливої аргументації, щоб зробити свою презентацію логічною, зрозумілою та корисною для аудиторії:

 

  1. Розповідайте історію та формулюйте твердження, яке захопить увагу аудиторії.
  2. Викладайте проблему чи питання, які мають бути вирішені.
  3. Запропонуйте розв’язання проблеми.
  4. Опишіть вигоди, які надасть це рішення.
  5. Сформулюйте заклик до дій.

Правило № 3. «Надавати відповідь на головне запитання аудиторії»

Найголовніше запитання, на яке чекатиме будь-яка аудиторія: «Що мені до цієї справи?». Якщо доповідач ігнорує це запитання, то аудиторія ігнорує його.

Правило № 4. «Картинки, відео, метафори та цитати чудово ілюструють думку»

75 % презентаційного слайду мають займати картинки, малюнки, схеми і не більш ніж 25 % слайду має залишатися на основні тези виступу. Презентація — це не лекція в університеті. Основна різниця в тому, що лекцію читають, а презентацію проводять.

Добре підібраний відеоматеріал може стати незабутньою частиною презентації. Але необхідно звернути увагу на те, що середній час найпопулярніших роликів на YouTube складає 2,5 хвилини. Увага аудиторії достатньо обмежена, тому відео може як привернути її увагу, так і приспати її, якщо відео буде занадто тривалим.

Метафори і цитати допомагають підкреслити загальну ідею слайду або розділу та зроблять інформацію більш доступною для більшості слухачів.

Правило № 5. «Харизма та почуття гумору»

Особиста харизма та почуття гумору доповідача здатні утримувати увагу аудиторії стільки часу, скільки триватиме презентація, врятувати його у найскладніших моментах спілкування з аудиторією та залишити незабутнє враження від презентації у серці кожного.

-->