Тема: Соціальний капітал

Євгенія РУЖЕНЦЕВА

Український бізнес щороку все більше уваги приділяє корпоративно-соціальній відповідальності. Тож цього разу у фокусі — особливості проектів КСВ, які реалізовують вітчизняні юридичні фірми

ДИСКУСІЯ

Які соціальні проекти ініціює/підтримує ваша компанія? Які послуги найчастіше надаються pro bono? Яким чином можна ефективно розподілити навантаження на юристів при наданні послуг pro bono?

Юрій СІВОВНА,
юрист АК «Правочин»

Замислюючись над питаннями безоплатної юридичної допомоги, кожен юрист, напевно, повинен відповісти на просте та водночас принципове запитання: «Навіщо?». Варіантів відповідей доволі багато. Одразу спадають на думку такі: принципова позиція, бажання допомогти найменш захищеним, данина моді, складова частина іміджу при його формуванні тощо. Найчастіше, за моїми спостереженнями, трапляється мікс. В АК «Правочин» це саме так, оскільки політика соціальної відповідальності, яку ми активно впроваджуємо, повинна серед іншого і сприяти формуванню позитивного іміджу компанії на ринку.

Політика юридичних послуг pro bono в АК «Правочин» є багатовекторною, хоча при цьому не має письмового вираження в єдиній концепції. Умовно цю політику можна розподілити на три основних напрями.

Перший (і, мабуть, головний) — безпосередньо юридичні послуги pro bono. У цьому напрямі фахівці компанії надають юридичні послуги малозахищеним верствам населення. В АК «Правочин» затверджено письмову формалізовану концепцію надання первинної безоплатної правової допомоги, якою встановлено критерії, яким має відповідати особа для отримання такої допомоги. Здебільшого правова допомога в цьому напрямі зводиться до надання юридичних консультацій, висновків та складання окремих процесуальних документів. В окремих випадках фахівці компанії здійснюють представництво інтересів клієнта в судових процесах.

Другий напрям — надання можливості бажаючим студентам та/або випускникам юридичних вишів проходити практику та/або стажування в АК «Правочин». Така практика/стажування здійснюється на безоплатній основі, проте дає змогу молодим фахівцям наблизитися до юридичної професії, розуміння її тонкощів та особливостей практичної діяльності.

Третій — соціальна активність. Представники АК «Правочин» постійно беруть участь у різноманітних соціальних, спортивних, благодійних, наукових та інших заходах. АК «Правочин» активно співпрацює з громадським об’єднанням «Лисянський козацький полк», постійно допомагає йому в організації різних заходів. Крім того, деякі фахівці компанії беруть участь і в спортивних заходах, таких як «Київський марафон», «Пробіг під каштанами» тощо. На початку року керуючий партнер компанії Олександр Оніщенко як суддя взяв участь у студентських судових дебатах, які відбувались у стінах Києво-Могилянської академії. До цього ж напряму необхідно також віднести численні виступи на радіо і телебаченні в програмах переважно соціального спрямування.

Окремого штату співробітників для надання пос­луг pro bono АК «Правочин» не має, і, напевно, це недоцільно. Навантаження розподіляється співмірно між фахівцями залежно від їхньої спеціалізації. Послуги pro bono надаються паралельно з виконанням поточної роботи, при цьому остання має перевагу. Вважаю, що такий підхід не є дискримінаційним, оскільки основою фінансового функціонування юридичної фірми як представника юридичного бізнесу є гонорари клієнтів. А pro bono — певна особливість саме комерційної структури. Завдяки цій особливості юридичний бізнес ґрунтується не лише на принципах комерції, а й стоїть на варті інтересів тих категорій осіб, які потребують захисту.

Які соціальні проекти ініціює/підтримує ваша компанія? Яким чином організоване висвітлення соціальної активності компанії?

Людмила СОЛОП,
радник Gryphon Investment Consulting Group

На мій погляд, формуванню культури систематичного благодійництва сприяють як приклади авторитетних імен відомих людей та компаній, так і персональний успішний приклад благочинності тих, кого знаєш і кому довіряєш. Сьогодні розвивати соціальні проекти можна, саме вибудовуючи персональні партнерські та довірчі відносини з кожним, хто прагне допомагати іншим. Тому в Gryphon Investment Consulting Group до питання висвітлення соціальної активності ставляться з позиції поставленої перед нами мети. Ми з радістю ділимося своїми соціальними ініціативами з нашими партнерами та клієнтами, залучаючи їх та членів команди Gryphon Investment Consulting Group до активної участі в благодійництві. У той же час широкого розголосу наші ініціативи не мають.

Оксана ВЕНГРОВСЬКА,
PR-менеджер АК «Коннов і Созановський»

Минув той час, коли корпоративна соціальна відповідальність була модним трендом серед українських компаній. Сьогодні це обов’язковий атрибут діяльності комерційної організації, яка сподівається стати успішною та відомою. У західних країнах споживач може відмовитися від співпраці з фірмою, якщо вона є безвідповідальною перед суспільством. В Україні, звісно, про це не йдеться, однак компанії, зокрема і юридичні, вже переконалися в тому, що бути соціально активними корисно і для бізнесу, і особисто для працівників.

Соціальна відповідальність АК «Коннов і Созановський» має декілька напрямів: надання безоплатної правової допомоги в рамках програми pro bono та розвиток правової культури серед українських громадян; участь у неурядових організаціях та законотворча діяльність; еко-проект «Зелений офіс», що передбачає відповідальність кожного перед навколишнім середовищем. Це головні напрями, які сформувалися в адвокатській конторі на сьогодні. У різні часи своєї історії соціальні проекти також охоплювали підтримку команд студентів-юристів у міжнародних конкурсах, благодійну допомогу, спонсорство спортивних та культурних заходів тощо.

Програма pro bono АК «Коннов і Созановський» передбачає надання правової допомоги фізичним особам, які не можуть собі дозволити оплатити послуги юристів та адвокатів. Йдеться, перш за все, про пенсіонерів, ветеранів, інвалідів — це найбільш вразливі категорії громадян. Окрім цього, АК бере участь у Днях правової допомоги, які щорічно організовуються Українською фундацією правової допомоги. Надаючи юридичні консультації громадянам, ми підвищуємо правову культуру населення, оскільки небагато українців багато знають про свої права та обов’язки. Переслідуючи мету інформування українських громадян про правові нововведення, щомісяця адвокатська контора розсилає електронний бюлетень про новації в українському законодавстві. Розсилку може отримати кожен, хто підпишеться на неї на корпоративному сайті http://konnov.com/.

Другий напрям КСВ — це участь представників АК «Коннов і Созановський» у громадських об’єднаннях та законотворча діяльність. АК та її юристи є членами Європейської бізнес-асоціації, Американської торговельної палати, Асоціації правників України та інших організацій. Ці асоціації консолідують зусилля експертів галузей для ефективного представлення інтересів бізнесу, розробки справедливих та коректних законотворчих документів, захист позицій представників українського бізнесу перед державними органами. Юристи та адвокати контори долучаються до засідань асоціацій, беруть участь в обговореннях тощо.

Новий напрям соціальної діяльності АК — проект «Зелений офіс», що передбачає раціональне використання природних ресурсів у повсякденній роботі офісу. Окрім економії електроенергії та води, ефективного використання паперу та офісного обладнання, працівники АК передають на утилізацію використані батарейки та папір. Отримані кошти використовуються на екологічні ініціативи. Програма нова, однак результати вже відчутні. 9 квітня 2013 року на переробку було передано 1074 кг макулатури. А вже 20 квітня, у День довкілля, на виручені кошти працівники АК «Коннов і Созановський» посадили одинадцять саджанців лип у столичному парку ім. Островського.

Програма КСВ в адвокатській конторі побудована таким чином, аби кожен міг реалізувати свої професійні та особисті можливості. У першу чергу, соціальні проекти мають бути цікавими самим працівникам, адже їхня реалізація вимагає особистої активності кожного представника контори.

Справді, є досить тонка межа між інформуванням громадськості про соціальні проекти компанії та перетворенням таких заходів у суто PR-інструменти. У кожної компанії поняття цієї межі своє. Ми дотримуємося, перш за все, елементарних етичних норм. Наприклад, після надання безоплатної допомоги ветеранові праці чи війни ми не оприлюднюємо такий факт. Це справді було б нікому не потрібне вихваляння, яке, швидше, завдало б шкоди репутації компанії. На противагу, ми вважаємо досить цікавим інформаційним приводом досягнення з програми «Зеленого офісу». По-перше, це позитивний приклад, який можуть перейняти й інші компанії (на цей проект не потрібно ніяких бюджетів чи великих зусиль); а по-друге, заходи за участю працівників відповідної фірми — це дієвий інструмент розвитку корпоративної культури та гуртування колективу.

Які соціальні проекти ініціює/підтримує ваша компанія? Хто виконує функції менеджера з корпоративної соціальної відповідальності? Який зарубіжний досвід з питань КСВ юристів може бути корисним для вітчизняних юрфірм?

Лілія ОМЕЛЬЯНЕНКО,
маркетинг-менеджер CMS Cameron McKenna

Якщо говорити про зарубіжний досвід з питань корпоративної соціальної відповідальності юристів, що може бути корисним для вітчизняних юридичних фірм, то я виокремила б такі відмінності і, відповідно, побажання до українських колег:

— більш структурований підхід до соціально-відповідального бізнесу не тільки самої юридичної фірми, але й усього ринку в цілому;

— «соціальна відповідальність» не для галочки та реклами, а стандарт життя задля реальної допомоги конкретній організації/проекту;

— соціальна відповідальність не обмежується «стандартними» для України переліками питань, а спрямована на більш широке коло зацікавлених осіб.

Зокрема, в CMS Cameron McKenna є п’ять напрямів активності, спрямованої на соціальну відповідальність бізнесу. Це 1) охорона навколишнього середовища (Going Green), 2) етнічне та соціокультурне різноманіття та інклюзивність (Diversity & Inclusion), 3) безоплатна юридична допомога (Pro Bono), 4) соціальна мобільність та освіта (Social Mobility and Education), 5) благодійність (Charitable Giving). І якщо 1, 3 та 5 більш знайомі речі для українського бізнесу, то 2 та 4 — це, мабуть, те, чого зазвичай не зустрінеш в Україні.

Напрямок різноманіття та інклюзивності відповідає за визнання талантів й оцінку роботи співробітників, незважаючи на їхній вік, обмежені можливості, стать, етнічну, релігійну або сексуальну приналежність. Ми маємо багато відповідних внутрішніх груп та мереж і дискусійних форумів, які також час од часу проводять зустрічі та вечірки, найчастіше разом з клієнтами фірми.

Інший напрямок — соціальна мобільність та освіта — надає можливість усім бажаючим допомагати дітям та молоді в навчанні й здобутті хорошої освіти, зокрема шляхом роботи в юридичній сфері. CMS Cameron McKenna є одним із засновників організації PRIME у Великобританії, яка надає можливість учням, котрі цікавляться юриспруденцією, але які не мають можливості здобути відповідну освіту з соціальних причин, рівні права на працевлаш­тування та стажування у нашій фірмі.

Окрім цього, в рамках глобальної стратегії CMS Cameron McKenna підтримує благодійну організацію Спеціальна Олімпіада в усіх країнах, де ми маємо офіси, включаючи й Україну.

Оксана ВЕНГРОВСЬКА,
PR-менеджер АК «Коннов і Созановський»

В АК «Коннов і Созановський» функції менеджера з корпоративної соціальної відповідальності виконує PR-менеджер. До обов’язків фахівця входить планування КСВ-програм, реалізація існуючих та розробка нових проектів, висвітлення досягнень щодо КСВ фірми. Однак треба наголосити на тому, що корпоративна соціальна відповідальність передбачає активну особисту участь в її реалізації всіх працівників компанії, а також розуміння її керівництвом важливості формування та впровадження програми КСВ на підприємстві.

Необхідність залучення окремого фахівця з КСВ виникає у великих глобальних компаніях чи національних організаціях із тисячами працівників.

Максим ЛАВРИНОВИЧ,
керуючий партнер ЮФ «Лавринович і Партнери»

ЮФ «Лавринович і Партнери» — соціально орієнтована компанія. Фірма надає адресну безоплатну юридичну допомогу, стипендії талановитим студентам та фінансову підтримку студентським командам для участі у міжнародних правничих змаганнях. Ми співпрацюємо з благодійними організаціями, що допомагають лікарням та дитбудинкам. Фірма також самостійно опікується спеціалізованим будинком дитини Житомирської обласної ради у м. Новограді-Волинському, фінансуючи будівельні та ремонтні роботи, закупівлю побутових товарів. Ще одна наша традиція — виконання новорічних бажань дітей: торік було організовано похід на новорічну 3D-виставу та до аквапарку для дітей-сиріт із дитячого будинку «Оберіг» із м. Богуславі Київської області. І це далеко не весь перелік.

Фірма почала надавати юридичну допомогу pro bono ще у 2004 році — з перших днів свого заснування. Це і консультування, і представництво в судах. Я вважаю pro bono важливою складовою нашої соціальної роботи, це наш професійний внесок у розбудову правового суспільства. Також фірма проводить щорічний Стипендіальний конкурс з корпоративного права та фінансує студентські команди, які беруть участь у міжнародних змаганнях. У квітні 2013 року ЮФ «Лавринович і Партнери» стала спонсором команди Київського національного університету імені Тараса Шевченка у фінальному раунді міжнародних судових дебатів з права СОТ (ELSA Moot Court Competition on WTO Law). Ця команда увійшла до двадцятки найсильніших команд світу, і ми пишаємося тим, що у її складі був наш молодий юрист.

Усіма питаннями корпоративної соціальної відповідальності опікується директор компанії. До його обов’язків входить пошук проектів, моніторинг запитів, бюджетування та контроль.

Чи бере участь ваша компанія у розвитку юридичної науки? Які освітні та молодіжні проекти організовує ваша компанія?

Юлія Червоноока,
PR-директор ЮФ «Василь Кісіль і Партнери»

У своїй діяльності ЮФ «Василь Кісіль і Партнери» прагне всіляко сприяти підвищенню стандартів роботи ринку юридичних послуг та розвитку юридичної професії, інвестує в створення нового покоління адвокатів.

Юристи фірми є постійними авторами професійних видань та спікерами авторитетних міжнародних і національних конференцій, запрошуються лекторами до провідних вищих навчальних закладів України. Зокрема, старший партнер фірми Василь Кисіль є автором значної кількості підручників, монографічних робіт і публікацій. Вадим Беляневич, старший радник ЮФ «Василь Кісіль і Партнери», також є автором та укладачем юридичних видань.

Ми пишаємося тим, що маємо можливість сприяти студентам-юристам у підвищенні їхнього професійного рівня шляхом проведення безкоштовних семінарів, конференцій, круглих столів, вебінарів, правових шкіл з актуальних питань у сфері права, а також надання можливості стажувань у нашій фірмі.

Одним із ключових напрямів є довгострокова співпраця та підтримка Ліги студентів Асоціації правників України (АПУ).

Так, уже третій рік поспіль ЮФ «Василь Кісіль і Партнери» підтримує проведення ІІІ Стипендіального конкурсу Ліги студентів Асоціації правників України. Цього року організаторам конкурсу вкотре вдалося залучити талановитих студентів юридичних факультетів провідних вишів країни до проведення власного дослідження однієї із запропонованих правових тем та написання статті-есе для висловлення своїх оригінальних поглядів на правові колізії та розвиток юридичної думки. Фіналісти конкурсу були рекомендовані для стажування в провідних юридичних фірмах України.

Крім того, протягом багатьох років ми підтримуємо організацію та проведення інших ініціатив Ліги студентів АПУ, включаючи Всеукраїнську школу з права інтелектуальної власності, Школу з господарського судочинства, Всеукраїнське змагання з господарського права та процесу імені професора Михайліна С.З. Всеукраїнські судові дебати з цивільного права та процесу імені С. Дністрянського та Всеукраїнський табір з навчання громадській діяльності.

Дуже цікавим і корисним досвідом корпоративної соціальної відповідальності вважаємо проведення мут-кортів. ЮФ «Василь Кісіль і Партнери» активно сприяє організації українських національних раундів міжнародного студентського конкурсу імені Філіпа Джессопа, а також регіонального етапу Франкфуртського конкурсу з інвестиційного арбітражу 2013 року в м. Києві. Представники ЮФ «Василь Кісіль і Партнери» входять до складу суддівської колегії цих змагань.

Анастасія МАХНЬОВА,
директор з розвитку, керівник практики Групи правових компаній «ІНТЕЛЕКТ-С»

Одним з основних соціальних проектів Групи правових компаній «ІНТЕЛЕКТ-С» є підтримка юридичної освіти. Офіси юридичної фірми працюють у п’яти містах Росії, але поки що проект активно працює в Єкатеринбурзі, де знаходиться штаб-квартира та зосереджена більша частина кадрового ресурсу фірми (понад 50 % співробітників). Ключовим партнером фірми стала Уральська державна юридична академія.

Сьогодні цей проект успішно розвивається за такими напрямами:

1) директор із розвитку Анастасія Махньова та керуючий партнер фірми Євген Шестаков розробили програму «Організаційні основи діяльності юридичної фірми». Курс лекцій читається для студентів старших курсів з 2011—2012 навчального року;

2) Група правових компаній «ІНТЕЛЕКТ-С» заснувала іменні заохочувальні стипендії найкращим студентам інституту. Грошова винагорода розрахована на 1 семестр та виплачується двічі на рік чотирьом студентам, які показали найвищі результати у вив­чанні права. Як заохочення студенти отримують також можливість безкоштовно відвідувати юридичні заходи, організовані бізнес-школою «ІНТЕЛЕКТ-С»;

3) в офісі «ІНТЕЛЕКТ-С» регулярно проводяться студентські конференції та круглі столи за участю експертів «ІНТЕЛЕКТ-С»;

4) постійний проектом стало стажування студентів в «ІНТЕЛЕКТ-С». Стажування розраховане на студентів старших курсів та випускників юридичних вишів без досвіду роботи. Набір стажерів здійснюється на конкурсній основі. Серед обов’язкових вимог до претендентів — високий середній бал залікової книжки або диплома, знання англійської мови.

Під час стажування студенти отримують можливість дізнатися про специфіку роботи в юридичній фірмі, випробувати свої сили у різних галузях права, перейняти досвід у старших колег, познайомитися з колективом та корпоративною культурою компанії. З кожним стажером працює юрист-наставник. Серед найцікавіших навчальних заходів — навчальні судові справи. Тобто коли з дозволу клієнта судовий проект повністю веде група стажерів. Наставник лише курує роботу та бере участь у судових засіданнях. Гонорар із клієнта в цьому випадку не стягується.

Тривалість стажування складає шість місяців. За 2012—2013 роки загальна кількість стажерів досягла шістнадцяти.

Попри соціальну, некомерційну спрямованість проекту, він все ж робить внесок у збільшення активів фірми. Це залучення та відбір найкращих молодих кадрів та репутаційні дивіденди.

Чи бере участь ваша компанія у розвитку юридичної науки? Які освітні та молодіжні проекти організовує ваша компанія?

Юлія ПАТІЙ,
керівник департаменту із розвитку АО AVER LEX

Ми надаємо комплексну підтримку діяльності молодіжного крила Асоціації правників України — Ліги студентів: виступаємо як Генеральний фінансовий партнер річної діяльності, ініціюємо ряд освітніх проектів для студентів (проведення муткортів, проект із відточення майстерності аналізу та написання процесуальних документів, проект із особистого розвитку молодих правників), виступаємо як спікери правничих шкіл та проектів професійного зростання у різних містах України (Школа кар’єрного зростання в Харкові, Щорічна Правнича Асамблея у Львові, Школа «Відкрий у собі професіонала» у Києві, Табір з навчання громадській діяльності в Києві та інші), займаємося підтримкою діяльності членів правління.

В об’єднанні діє постійна програма стажувань. Протягом одного місяця студенти мають можливість на практиці реалізовувати набуті теоретичні знання за підтримки практикуючих юристів та адвокатів, відвідувати судові засідання та повністю долучатися до проектів компанії. З моменту заснування об’єднання близько 10 студентів уже пройшли стажування.

Восени за ініціативи керуючого партнера Ольги Просянюк стартував довгостроковий проект моделювань судових засідань, який уже знайшов своє втілення у навчанні двох груп студентів. Основна мета проекту — надати студентам, які тільки починають вивчення процесуального права, практичні рекомендації щодо здійснення представництва інтересів клієнтів у суді. При проведенні судового процесу куратор фокусується на таких зав­даннях: 1) проведення моделювання судового процесу, максимально наближеного до реального, при цьому куратором навмисно створюються психологічні бар’єри, з якими в реальному житті стикаються процесуалісти: розмови на підвищених тонах, попередження та видалення учасників процесу із «зали суду», неможливість вираження до кінця своєї правової позиції; 2) аналіз здійснених студентами дій — так звана робота «над помилками»; 3) підказування тактичного характеру студентам при «жорсткому» судовому процесі; 4) надання рекомендацій за формою та змістом щодо процесуальних документів.

Проект «Відточення майстерності аналізу та написання процесуальних документів» — логічне продовження ініційованого раніше проекту із моделювань судових засідань. Формат проекту передбачає курс із шести зустрічей, на яких відбуваються захист попередньо підготовленого процесуального документа, а також аналіз документів своїх опонентів з точки зору формальних та логічних прогалин. Під кураторством Антона Сінцова, заступника керівника судового департаменту, одна із груп з чотирнадцяти осіб уже успішно закінчила цикл проекту. У рамках цього проекту вдалося освоїти написання позовних заяв, клопотань, апеляційних та касаційних скарг, заперечень, порядок належного подання документів до суду, аналізу чинного законодавства та судової практики для розробки концепції захисту клієнтів.

Практикуючі юристи беруть активну участь у профільних конференціях, форумах, семінарах як модератори, спікери, активні слухачі. За останній рік члени команди виступили на понад тридцяти різноманітних заходах.