Тема: Проторена стежка

Анастасія МАКСИМЧУК,
PR-менеджер ЮФ Integrites

Корпоративно-соціальна відповідальність уже давно стала невід’ємною частиною бізнесу. Але якщо в Україні вона ще й досі перебуває на етапі становлення, то західні фірми, у тому числі і юридичні, реалізовують дедалі масштабніші проекти з цього напряму

Напрямки корпоративно-со­ціальної відповідальності (КСО) європейських компаній, незалежно від приналежності до сфери економіки, перекликаються з положеннями стратегії Європейської комісії з КСО 2011—2014, головним лейтмотивом якої стало гасло «Партнерство заради розвитку та створення робочих місць». Серед сфер КСО, зазначених у стратегії ЄК, перераховані права людини, екологічні питання, трудові практики (освіта, здоров’я та добробут робітників, гендерна рівність), боротьба з хабарництвом та коруп­цією. Крім того з’явилися напрямки, які базуються на аспектах, прописаних у стандарті ISO 26000 «Настанова з соціальної відповідальності»: участь у житті громад та їхній розвиток, корпоративне волонтерство, прозорість.

Британський досвід

Західне бізнес-середовище відповідально ставиться до благодійної діяльності, формування та реалізації політики КСО. Не є винятком і юридичні фірми. Зокрема, британське професійне юридичне об’єднання соліситорів — юридичне товариство Law Society, — окрім регуляторних питань, займається визначенням та координацією основних напрямів роботи корпоративної соціальної відповідальності, спрямованих на поліпшення умов функціонування п’яти основних сфер.

Соціальна сфера, суспільство — активність у даній сфері передбачає проведення безоплатної юридичної допомоги (pro bono), волонтерство, збір коштів та благодійність.

Навколишнє середовище — діяльність із захисту екології проводиться за декількома напрямами: систематичне відстежування та зниження рівня впливу на навколишнє середовище від здійснюваної бізнес-діяльності; налагодження ефективного діалогу та мотивація персоналу юридичних фірм у необхідності заходів, спрямованих на захист навколишнього середовища; мінімізація відходів, використання паперового та канцелярського приладдя, забезпечення максимальної енергоефективності будівель. Примітно, що енергія, споживана Law Society, забезпечується за допомогою або «зеленої» енергії, або поновлюваних джерел енергії.

Заходи, спрямовані на поліпшення професійно-етичної сфери, передбачають просування, підтримку та захист етичних цінностей юридичної професії.

У трудовій сфері члени Law Society намагаються досягнути рівності можливостей для расових, гендерних, сексуальних меншини та людей з вадами здоров’я. Для реалізації таких насправді титанічних зав­дань проводиться низка кампаній, у тому числі з питань рівності оплати праці, соціальні, стипендіальні програми, підтримка представників меншин. У підтримку розвитку рівності при юридичному товаристві Law Society створені Association of Women Solicitors (Асоціація жінок-соліситорів), Black Solicitors Network (Товариство соліситорів-афроамериканців), Group for Solicitors with Disabilities (Група соліситорів з фізичними вадами).

Рівність та різноманітність. Проекти, що здійснюються в цьому нап­рямі КСО, збігаються з метою кампаній у рамках трудової сфери і, перш за все, спрямовані на формування та підтримання рівності для всіх верств населення, незалежно від расової, релігійної приналежності, статі, віку та сексуальних уподобань. Така політика передбачає надання їм максимальних можливостей, однакових умов праці та професійного зростання. Різноманітність відображається у визнанні та гідному ставленні до меншин і поважання відмінностей між людьми. У рамках цього напрямку на сьогодні активно розвиваються три проекти: Diversity Inclusion Charter — покликаний інтегрувати такі цінності, як рівність та різноманіття, в роботу юридичних фірм; Diversity Access Scheme — спрямований на підвищення соціальної мобільності в рамках юридичної професії, яке здійснюється шляхом підтримки перспективних абітурієнтів, студентів, випускників у подальшому професійному розвит­ку, які в силу фінансових, соціальних та інших перешкод не змогли здійснити це самостійно; Law Society group equality and diversity framework 2012—2015 займається розробкою соціальних кампаній щодо підтримки рівності та різноманіття в юридичному середовищі.

Незважаючи на умовний перелік напрямків політики КСО, у кожній юридичній фірмі свій підхід до цього питання. Зокрема, в Clifford Chance діяльність magic circle в рамках КСО поділяється на pro bono, благодійність та волонтерство і відповідає трьом основним принципам компанії: доступ до правосуддя, тобто надання юридичних консультацій для некомерційних організацій, фізичних осіб; доступ до освіти; доступ до фінансування (юридична допомога людям, які планують розпочати власну справу). Крім того, в компанії укріпилася практика зі збору книг та необхідних побутових речей для нужденних, надання офісних приміщень для проведення семінарів, офісної техніки для тиражування матеріалів. Для здійснення волонтерських та заходів pro bono в 2008 році було створено Clifford Chance Foundation, на фінансування її проектів за п’ять років було спрямовано близько 2,5 мільйона фунтів стерлінгів.

Активну позицію в сфері КСО займає ще одна топова юридична фірма — Allen&Overy. Особливу увагу компанія приділяє проектам, спрямованим на підтримку юридичної освіти. Зокрема, вона була організатором міжнародного біз­нес-конкурсу International Business Games, в ході якого студенти мали можливість спробувати свої юридичні навички в реальних кейсах. Конкурс було спрямовано на адаптацію студента в бізнес-середовищі, здобуття необхідних прикладних навичок у конкретній юридичній практиці, набуття досвіду командної роботи, комерційного підходу в роботі над проектом та розуміння того, що хоче клієнт. У фіналі учасники конкурсу мали можливість спробувати свої навички вже у штаб-квартирі фірми в Лондоні.

Власна програма

Досвід іноземних колег, англійські стандарти роботи і соціальна зрілість Integrites щодо активної політики в сфері корпоративної соціальної відповідальності сприяли усвідомленню необхідності запуску благодійної програми Share the. Вона стартувала з початку 2013 року і працює за трьома основними напрямами: освітянський, спрямований на підготовку висококваліфікованих кадрів шляхом проведення експертами фірми професійних воркшопів, лекцій; культурний — націлений на підтримку багатодітних родин у культурному розвитку дітей; адаптаційний — надання підтримки учням київських шкіл-інтернатів у питаннях професійної самореалізації. Освітянський напрямок розвивається винятково в рамках корпоративного волонтерства, але вже за чотири місяці юристи проявили себе в трьох проектах: викладацька діяльність в Києво-Могилянській академії, проведення лекційних доповідей у рамках семінару Міжнародний комерційний арбітраж, організований ELSA, та у ІІ Всеукраїнській школі із злиття та поглинання від АПУ. Адаптаційний напрямок реалізується спільно з британською благодійною організацією EdVent. У межах програми впродовж чотирьох тижнів учні із київських шкіл-інтернатів проходитимуть стажування в найкращих українських та міжнародних компаніях і матимуть змогу набути досвід роботи в реальному бізнес-середовищі та ознайомитися з професійними особливостями кожної кадрової позиції.