Тема: Сертифікація для бізнесу

Віталій ЦОПА,
менеджер з розвитку бізнесу ТОВ «Бюро Верітас Сертифікейшн Україна»

Для більшості компаній за кордоном отримання сертифіката ISO 9001:2008 є нормою. Про це говорить насамперед кількість сертифікованих компаній — наприкінці 2010 року їх налічувалося понад 1,1 мільйона у 178 країнах. В основному це виробничі підприємства. Компаній, що надають послуги, зокрема юридичні, небагато, але зазвичай це відомі фірми, які працюють в основному в секторі бізнесу B2B (Business-to-Business).

В Україні юридичний бізнес перебуває все ще на етапі розвитку і в основному надає послуги для фізичних осіб, тобто це сектор бізнесу B2C (Business-to-Consumer), тоді як сертифікація систем менеджменту більш затребувана в секторі B2B.

Сертифікація систем менеджменту, як правило, є вимогою замовників у секторі B2B. У деяких випадках її отримання входить до особистих намірів чи амбіцій вищого керівництва або власників юридичних компаній, які дотримуються сучасних поглядів. У будь-якому випадку сертифікація дає низку переваг. Наприклад, у компанії підвищується рівень керованості бізнес-процесами, поліпшується якість послуг, результативність роботи, скорочуються витрати. До того ж отримання сертифіката сприятливо впливає на імідж компанії, надає перевагу перед конкурентами при участі в тендерах та міжнародних проектах. Компанії, що має сертифікат відповідності міжнародному стандарту, легше отримати ліцензії та дозволи в низці країн, а також залучити серйозних іноземних партнерів до спільних проектів або отримати замовлення від клієнтів із-за кордону.

Впровадження системи менеджменту якості (СМЯ) проходить у кілька етапів і починається з визначення мети й очікувань, а також з постановки завдань. На першому етапі, відповідно до вимог ISO 9001:2008, основні зусилля йдуть на розробку документації СМЯ і навчання персоналу. Потім проводиться діагностика системи менеджменту компанії на предмет її відповідності стандарту і визначаються процеси, які впливають на послуги, що надаються споживачеві. І, звичайно, розробляється план впровадження вимог стандарту. Після того, як вимоги стандарту впроваджені, здійснюється оцінка — передсертифікаційний аудит. І вже після цього компанія проходить сертифікаційний аудит і отримує сертифікат відповідності вимогам стандарту. Але, якщо за результатами аудиту СМЯ були знайдені невідповідності вимогам стандарту, аудитор складає звіт з рекомендаціями. На усунення помилок надається зазвичай близько 60 днів. Якщо за цей час підприємство не усуне невідповідності, то не отримає сертифікат.

Крім того, уповноважений сертифікаційний орган, що видав сертифікат відповідності, щорічно проводить наглядовий аудит за виконанням вимог стандарту, а по закінченні терміну дії сертифіката (як правило, через три роки) — ресертифікаційний аудит системи менеджменту. Вкрай важливим є підтримання актуальності системи, адже інакше вона втратить керованість і може стати причиною уповільнення розвитку компанії.

Впровадження системи потребуватиме від компанії певних вкладень, але за рахунок оптимізації загальних витрат ці гроші повернуться. У подальшому витрати на підтримку СМЯ будуть невеликі, в основному, на наглядові аудити.

В основу стандарту ISO 9001:2008 покладені такі базові принципи: орієнтація компанії на споживача, роль керівництва, рівень залучення персоналу, процесний і системний підходи, постійне поліпшення, прийняття рішень на основі фактів і взаємовигідні відносини з постачальниками. Якщо всі вимоги стандарту виконуються з дотриманням цих принципів, то система менеджменту якості компанії буде визнана відповідною вимогам ISO 9001:2008.