Оподаткування: Сила обертання

Сергій СМИКОВСЬКИЙ,
старший юрист ЮФ Kosovan Legal Group

Запропоновані Міністерством доходів і зборів зміни щодо оподаткування ПДВ ускладнять розвиток торгових відносин в Україні

Міністерство доходів і зборів України 27 липня 2013 року на своєму сайті оприлюднило проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення оподаткування податком на додану вартість». Від впровадження зазначеного проекту передбачається збільшення надходжень до державного бюджету на 22 млрд грн. Це передбачено аналізом впливу регуляторного акта, підготовленого Міністерством доходів і зборів України. Зазначена цифра може свідчили лише про збільшення податкового навантаження на платників податків.

Законопроект передбачає з 1 січня 2014 року зменшення ставки податку на додану вартість до 9 % та запровадження додаткової (окремої) ставки податку від бази оподаткування у розмірі 1—2 % так званого податку з обороту. Податок з обороту не можна буде зменшувати за рахунок податкового кредиту і його має бути сплачено до державного бюджету незалежно від суми отриманого податкового кредиту.

Датою виникнення податкових зобов’язань з постачання товарів вважатиметься дата переходу покупцеві права власності на такий товар, а в разі експорту товарів — дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг — дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання пос­луг платником податку.

Ланцюгова реакція

Суть зазначених нововведень полягає в тому, що всі платники ПДВ за загальною ставкою додатково сплачуватимуть окремий податок за ставкою 2 %. Платники ж ПДВ за нульовою ставкою додатково сплачуватимуть окремий податок за ставкою 1 %, крім операцій з вивезення товарів за межі митної території України, якщо стороною такої операції є нерезидент, зареєстрований у державі (на території), в якій ставка податку на прибуток (корпоративний податок) на п’ять і більше відсоткових пунктів нижча, ніж в Україні. З таких операцій платники податку також додатково сплачуватимуть окремий податок за ставкою 2 %. Разом із тим таку поставку можна здійснити через посередника в країні, ставка податку на прибуток (корпоративний податок) в якій вища на п’ять і більше відсоткових пунктів, ніж в Україні, заплативши при цьому окремий податок за ставкою 1 %. Після отримання товару посередником він продає за аналогічною ціною отриманий товар у країну, в якій ставка податку на прибуток (корпоративний податок) на п’ять і більше відсоткових пунктів нижча, ніж в Україні.

Очевидно, що платники податків, які здійснюють операції з вивезення товарів за межі митної території України, що оподатковуються ПДВ за нульовою ставкою, отримають додаткове обтяження у вигляді сплати нового податку від прийняття вищезазначеного проекту регуляторного акта. Таке додаткове обтяження знай­де своє відображення в ціні товарів, що експортуються. Це призведе до зниження конкурентоспроможності вітчизняних товарів на міжнародних ринках.

Ставка нового податку негативно позначиться і на посередниках у внутрішній торгівлі, для яких ставка податку з обороту становитиме 2 %. Якщо прибутковість кожної операції посередника з купівлі-продажу товарів становитиме 20 %, це призведе до необхідності сплати з суми прибутку до бюджету податку на додану вартість за ефективною ставкою в розмірі 21 %, при тому, що норми чинної редакції Податкового кодексу України передбачають запровадження з 1 січня 2014 року 17-відсоткової ставки з податку на додану вартість. При цьому 12 % з 21 % платник податків обов’язково зобов’язаний буде сплатити до бюджету і лише 9 % може перекрити отриманим податковим кредитом від інших операцій.

Наприклад, посередником було закуплено товару на загальну суму 100 тис. грн з ПДВ. Потім цей товар він реалізував з прибутковістю в 20 %, тобто вартість реалізації складе 120 тис. грн з ПДВ. У випадку запровадження запропонованих змін до Податкового кодексу України з 1 січня 2014 року такий посередник зобов’язаний буде сплатити до державного бюджету ПДВ за ставкою 9 % з суми 20 тис. грн, ­оскільки зобов’язання зі сплати ПДВ з інших 100 тис. грн будуть перекриті отриманим податковим кредитом при придбанні товару на таку ж суму. Тобто сплаті підлягатиме лише 1,8 тис. грн податкових зобов’язань з ПДВ за ставкою 9 % та 2 % окремого (додаткового) податку від суми реалізації товару, що складає 120 тис. грн. Розмір такого податку з обороту складе 2,4 тис. грн. Разом посередник має сплатити до державного бюджету 4,2 тис. грн. Якщо ж зміни до Податкового кодексу не будуть запроваджені, то з 1 січня 2014 року такий посередник при вищеописаній поставці зобов’язаний буде сплатити до державного бюджету лише ПДВ за ставкою 17 % з суми 20 тис. грн, що складе 3,4 тис. грн.

У випадку ще більшого зниження відсотку прибутковості операції з купівлі-продажу товарів ефективна ставка податку на додану вартість для посередника пропорційно збільшуватиметься. Зазначене призведе до ліквідації невеликих компаній та до підвищення рівня монополізації торгових ринків, що негативно позначиться на розвитку торгівлі в країні.

Крім того, вищезазначений податок з обороту сплачуватиметься кожним посередником у ланцюгу поставки товару, тобто один і той ­самий товар обкладатиметься декілька разів податком з обороту відповідно до кількості посередників, що призведе до здороження вартості товару.

Звітні витрати

Вищезазначений законопроект також передбачає скасування норми щодо «першої події» для виникнення права платника податку на віднесення сум податку на додану вартість до податкового кредиту та передбачає прив’язку виникнення такого права лише до фактичної поставки товарів. Це призведе до зменшення кількості укладених між виробниками та покупцями договорів, що передбачають здійснення попередньої оплати за поставку товарів, що будуть виготовлені в майбутньому. А тому треба очікувати підвищення вартості кредитних коштів та ціни виготовлених товарів у разі запровадження змін.

Не оминуть нововведення і сільськогосподарських виробників, які у разі прийняття проекту закону будуть зобов’язані сплачувати до державного бюджету 10 % позитивної різниці між сумою податкових зобов’язань звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту звітного (податкового) періоду, тоді як нині вони всю таку різницю можуть акумулювати на спеціальних рахунках, відкритих в установах банків та використовувати для власних виробничих цілей.

Також негативною особливістю, яка стосуватиметься всіх підприємців, є неминуче збільшення витрат на подання податкової звітності з основної ставки ПДВ та ставки, яка додатково (окремо) підлягає сплаті до державного бюджету. Законопроект передбачає, що у податкових нак­ладних, складених для оподатковуваних операцій, суми податку на додану вартість, нараховані за різними ставками, зазначаються окремо.

Отже, замість задекларованих реформ, спрямованих на зменшення кількості податків, їхню кількість намагаються збільшити. А постійно змінюючи правила оподаткування, фіскальні органи використовують для нарахування додаткових штрафів при допущенні підприємцями помилок у складному і мінливому обліку та звітності.

На перший погляд, запропонований законопроект нібито має на меті зменшення ставки з ПДВ, але його прийняття неминуче призведе до зменшення конкуренції між суб’єктами господарювання, ускладнить і без того непростий податковий облік і звітність та негативно позначиться на сільському господарстві та всіх інших експортно-орієнтованих галузях країни.

Податок з обороту гарантує поповнення державного бюджету внас­лідок неминучого надходження 1—2 % від загальної вартості всіх оподатковуваних операцій у країні, і, можливо, збільшить надходження до державного бюджету на 22 млрд грн, але ці надходження можуть негативно вплинути на розвиток бізнесу в країні, особливо це стосується торгівлі, яка є рушійною силою в розвитку ринкової економіки.

-->