Тема: Юрій ТЕРЕНТЬЄВ: «Зовнішні консультанти мають бути продовженням юридичної служби»

Як оцінюється ефективність співпраці із зовнішніми юридичними радниками та чому вона припиняється — погляд зсередини від генерального юрисконсульта ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» Юрія ТЕРЕНТЬЄВА

Пане Юрію, за ким у вашій компаній останнє слово при прийнятті рішення про співпрацю із зовнішніми юридичними консультантами та її припинення?

Основну роль у вирішенні питання вибору, найму юридичних консультантів та припинення відносин з ними відіграє керівник юридичної служби підприємства. Саме він завдяки своєму професійному досвіду найкраще орієнтується на ринку юридичних послуг та може знайти оптимальний баланс між складністю завдання, компетенцією зовнішніх радників та бюджету. Залежно від рівня проблеми, яка підлягає розв’язанню, та розміру бюджету рішення про вибір консультантів може підлягати одному чи декільком погодженням або ж фактично приймається колегіально місцевим та іноземним менеджментом. У групі «АрселорМіттал» питання вибору зовнішніх юристів врегульовано спеціальною процедурою, яку було затверджено на рівні віце-президентів групи. Зокрема, вона передбачає необхідність узгодження рішень про зарахування юристів до переліку зовнішніх радників з регіональним генеральним юрисконсультом, а також схвалення рішення про обрання юридичних радників чи їхнє звільнення з боку головного юридичного радника групи у справах, більших за 20 млн дол., чи коли витрати на юридичні послуги за проектом чи справою перевищують 250 тис. дол.

 

Чи залучаються інші служби для вирішення питання про долю зовнішніх юристів?

Безумовно, питання залучення зовнішніх юристів у найважливіших справах приймаються за участю генерального директора. При виборі юристів для вирішення податкових спорів значну роль відіграють представники податкової служби та фінансовий директор. Крім вирішення питання про вибір юристів, деякі служби компанії опосередковано впливають на роботу з ними. Так, щоб мати можливість оплачувати послуги, юридичну фірму має бути внесено до корпоративної платіжної системи службою закупівель на підставі анкети постачальника. Дані такої анкети перевіряються службою безпеки. Історію співпраці з юристами може перевіряти служба внут­рішнього аудиту.

 

Хто несе відповідальність за помилки зовнішніх консультантів?

Керівник юридичної функції компанії відповідає за організацію належного захисту її інтересів. Обрання юридичних консультантів є засобом розв’язання певних проблем або завдань, «власником» яких залишається керівник юридичної служби. Він повинен здійснювати постійний контроль за перебігом вирішення справи і зав­часно реагувати на сигнали, які свідчать про проблеми: чи то через людський фактор, недостатність компетенції, досвіду, наявність нових обставин або зовнішніх факторів. Більшості проблем можна уникнути чи суттєво зменшити їхній негативний сплив, якщо здійснювати такий конт­роль і залишатися залученим до найважливіших справ особисто. Якщо головний юрист таку роботу не виконує належним чином, він має нести відповідальність за негативний результат.

 

Чи виведено бюджет на зовнішніх юристів в окремий рядок витрат?

Так, у нашій компанії бюджет на зовнішніх юристів формується окремо. Бюджет інших витрат юридичної служби здійснюється за відповідними іншими статтями: оплата праці, навчання, відрядження, зв’язок тощо.

 

Яким чином оцінюєте ефективність роботи найнятих консультантів?

Звичайно, найпростіший показник — співвідношення вартості юридичних послуг з економічним ефектом, який підприємство отримало. Такий показник не дає повну картину якості послуг чи ефективності консультантів. Певні справи мають стратегічне чи репутаційне значення, тож вартість юридичних послуг може перевищувати позовні вимоги. Та все ж таки на співвідношення «ціна-результат» дивляться всі.

Комплексна модель показників ефективної діяльності зовнішніх юристів ще не сформована. В юридичній службі головного офісу «АрселорМіттал» є відділ фінансового контролю, який займається бюджетуванням, конт­ролем та аналізом економічного боку співпраці з юридичними фірмами. У нашій компанії є правила, яким чином мають виставлятися рахунки юридичними компаніями та з яким рівнем деталізації. Це дає змогу відділу фінансового контролю аналізувати рахунки юристів, виявляти неефективно виконані завдання та давати рекомендації щодо поліпшення. Торік відділом фінансового контролю із залученням консультаційної фірми було проведено аналіз юридичних витрат всієї групи за останні роки.

Зокрема, було встановлено, що в деяких фірмах є «нездоровий» баланс між кількістю партнерів та юристів середньої ланки, який в ідеалі має бути 7—10 юристів на одного партнера. Мала чисельність юристів середньої ланки призводить до того, що велику частку роботи виконують партнери особисто. В ідеалі частка партнерів у рахунках не повинна бути більшою за 20 відсотків, і більшість роботи має виконувати кваліфікований персонал середньої ланки. Крім того, за даними рахунків було виявлено партнерів та юристів, які виконують найбільше роботи для «АрселорМіттал». За результатами відповідних рахунків по таких юристах системою було сформовано «хмари ключових слів» на кшталт тих, що можна побачити на сайтах новин в Інтернеті. За цими ключовими словами та частотою їх використання можна ще раз подивитися, чи не забагато часу присвячується певній темі; наскільки прозоро можна відстежити, якою саме роботою займався юрист (чи він «працював над проблемою ліцензії»), чи не домінують там «відрядження», «очікування» та «внутрішня офісна нарада».

Це був аналіз ad hoc, на базі якого в майбутньому буде розроблено постійно діючу аналітичну систему.

 

Які помилки зовнішніх консультантів найчастіше призводять до прийняття рішення про відмову від їхніх послуг?

Багато юристів мають приблизно схожий рівень компетенції, знань та досвіду. Але 80 відсотків проблем виникають не через нестачу знань та досвіду, а через неналежну комунікацію чи її дефекти. Великі компанії працюють системно, тому зовнішні консультанти повинні часто ставати продовженням юридичної служби. Великі юридичні фірми приділяють комунікації з клієнтом чималу увагу і в тому іноді полягає їхня перевага перед деякими місцевими компаніями, побудованими навколо особистостей. Ти завжди додзвонишся, на твою пошту дадуть відповідь, про проект звітуватимуть так часто, як того попросиш, план дій викладуть письмово англійською мовою. Це є наслідком як писаних стандартів роботи, так і особистих якостей працівників.

Ніщо не дратує більше, ніж коли «абонент поза зоною досяжності» протягом цілого дня і ти не можеш отримати останню інформацію про процес, підготувати звіт чи узгодити план дій з юристом…

Відмова від подальшої співпраці з юристами може мати місце або через негативний результат (програний процес, помилки в юридичному аудиті, зірваний проект), або через неефективність співпраці (найчастіше — погана комунікація).

 

Чи дозволяєте ви собі неформальне спілкування із зовнішніми консультантами поза офіційною комунікацією?

Я думаю, що хороші особисті відносини з партнерами не зашкодять справі, а поліпшать довіру та комунікацію. Встановлення насправді дружніх відносин — не ідеальна ситуація, оскільки все ж таки до бізнесу треба підходити з «холодною головою».

 

На вашу думку, якими є основні відмінності між юристами юридичних фірм та підприємств?

З точки зору освіти, знань, менталітету зовнішні юристи та юрисконсульти — це люди «однієї крові». Дуже часто одні стають іншими. З точки зору ролі у конкретному процесі чи проекті їхні функції та завдання суттєво відрізняються. Роль внутрішніх юристів — захищати підприємство від юридичних ризиків, аналізувати можливі ризики та запобігати їх виникненню. Їхні знання мають бути «широкими, але не завжди дуже глибокими». Вони розуміються на господарській діяльності свого підприємства. Зовнішні юристи мають вужчу спеціалізацію і глибокі галузеві знання. Але вони несуть відповідальність лише в межах дорученої їм справи та є ресурсом, який внутрішня юридична служба залучає для комплексного захисту інтересів підприємства.