Преамбула: Умови зберігання

Андрій ПОЖИДАЄВ,
партнер ЮФ «Астерс»

Високі етичні стандарти юридичної професії передбачають необхідність забезпечення захисту конфіденційної інформації від розголошення третім особам. Саме тому в юридичних фірмах приділяється значна увага розробці стандартів поводження з комерційно чутливою інформацією клієнтів.

Юридичним радникам часто довіряють найбільш делікатні питання діяльності бізнесу. І, безумовно, клієнт завжди має бути впевнений у тому, що конфіденційна інформація, передана ним своїм юристам, ніколи і ні за яких обставин не може бути прямо чи опосередковано використана проти нього.

Більшість договорів про надання юридичних послуг містять умови про конфіденційність та встановлюють відповідальність і санкції за розголошення конфіденційної інформації, однак в українських реаліях прикладів, коли ці положення справді зас­тосовувалися б на практиці, вкрай мало.

Питання збереження конфіденційної інформації також тісно переплітається з питаннями конфлікту інтересів, особливо у випадках, коли юридична фірма допомагає новому клієнту у відносинах або спорах з колишніми клієнтами.

У міжнародній практиці є навіть випадки судового вирішення питання стосовно такого потенційного конфлікту інтересів. Цікавий прик­лад з недавньої практики — рішення Високого суду Лондона щодо відсторонення юридичної фірми White & Case від участі у справі у зв’язку з конфліктом інтересів у спорі між Вік­тором Пінчуком і Геннадієм Боголюбовим та Ігорем Коломойським.

В Україні такі питання є і, напевне, ще тривалий час залишатимуться лише у площині моралі, етики та ділової репутації юристів.