Форум: Надати власності

Максим СИСОЄНКО

Форум з інтелектуальної власності IPF 2014 нагадав про старі проблеми та виявив нові перспективи у цій галузі

Форум з інтелектуальної власності IPF 2014, організатором якого виступила газета «Юридическая практика», відбувся 26 червня 2014 року в готелі «Прем’єр Палац», зібравши рекордну кількість учасників — близько 200 представників: органів державної влади, великих підприємств України, юридичних фірм, міжнародних та всеукраїнських громадських організацій, бізнес-асоціацій, а також патентних повірених і вчених. Саме створення такого комунікаційного майданчика і було головною метою організаторів IPF 2014 — видання «Юридическая практика» та Державної служби інтелектуальної власності України (ДСІВ України).

Обраний формат заходу передбачав три загальних сесії, три паралельних секції (щоб учасники могли вибрати найцікавішу для себе тематику) та виступи 40 доповідачів.

 

Курс — на інвестиційну привабливість

 

У ході першої сесії IPF 2014 «Розвиток сфери ІВ: курс на інвестиційну привабливість України» виступив голова Вищого господарського суду України (ВГСУ) Богдан Львов, який розповів, що в господарських судах України спеціалізація з розгляду справ, пов’язаних із захистом прав на об’єкти ІВ, формувалася з 2003 року. За його словами, останніми роками від спеціалізації суддів відмовилися, але після набуття чинності Законом України «Про відновлення довіри до судової влади в Україні» у ВГСУ усунули цю прогалину. І вже у травні 2014 року зборами суддів затверджено спеціалізацію без зайвої деталізації, яка унеможливлює, навіть теоретично, передання справи конкретному судді. Нині у ВГСУ залишилося лише сім категорій справ для розподілу і одна з них пов’язана із захистом прав на об’єкти ІВ, до цієї категорії справ входять і питання недобросовісної конкуренції. Під час виступу Богдан Юрійович відповів на запитання учасників Форуму, зокрема щодо доцільності заснування в Україні патентного суду, створення якого, на думку голови ВГСУ, супроводжуватиметься низкою труднощів, насамперед пов’язаних із фінансуванням. Крім того, нова судова інстанція не гарантуватиме розв’язання проблеми щодо наявності у суддів, котрі розглядатимуть справи у спорах з ІВ, достатнього рівня спеціальних знань.

 

Європейське майбутнє національного ринку

 

Відкриваючи другу сесію, модератор Антоніна Пахаренко-Андерсон, керуючий партнер ППФ «Пахаренко і Партнери» підкреслила, що Україна нині перебуває в ­процесі становлення демократичного суспільства, і ­асоційоване членство в Європейському Союзі створить додаткову привабливість для інвестицій в українську економіку, однак забезпечення конкурентоспроможності нашої економіки та її подальший інноваційний розвиток не можливі без охорони й захисту ІВ.

Антоніна Павлівна наголосила, що для визначення базових принципів та стратегічних цілей подальшого розвитку сфери ІВ в Україні ДСІВ України розроблено проект Національної стратегії розвитку сфери ІВ в Україні до 2018 року, про яку детально розповів голова ДСІВ України Микола Ковіня. Микола Вікторович представив аудиторії проект стратегії, зупинившись на стратегічних напрямах, етапах і механізмах реалізації державної політики, спрямованої на використання ІВ як стратегічного ресурсу в системі формування національного багатства і підвищення конкурентоспроможності економіки нашої країни та її інтеграції у міжнародний економічний простір.

Представляючи наступного доповідача, пані Пахаренко-Андерсон відзначила, що система захисту прав ІВ суттєво впливає на показники економічного зростання у кожній країні, на прямі іноземні інвестиції, зайнятість, інновації та загальну конкурентоспроможність. Таким чином, запровадження надійного режиму охорони прав ІВ та правозастосування є ключовими для досягнення країною свого економічного потенціалу. Саме тому Міжнародна торгова палата (ICC) разом із її бізнес-ініціативою щодо зупинення підробок і піратства (Business action to stop counterfeiting and piracy, BASCAP) провели дослідження ринку прав ІВ в Україні та підготували спеціально для уряду України доповідь «Розвиток і захист ІВ в Україні», яка була офіційно презентована 25 червня 2014 року в «Укрінформі» державній владі України. У межах IPF 2014 професійній спільноті дослідження ICC/BASCAP презентував директор BASCAP ICC Джефрі П. Харді.

Зокрема, пан Харді зазначив, що ICC/BASCAP і ICC Ukraine сподіваються, що рекомендації, наведені у доповіді, допоможуть державним органам України у здійсненні політичних та законодавчих реформ, необхідних для зміцнення режиму охорони прав ІВ, і стануть корисним доповненням до діалогів при завершенні роботи над Національною стратегією розвитку сфери ІВ в Україні до 2018 року. Всеосяжна національна стратегія охорони прав ІВ, яка міститиме значну кількість політичних та законодавчих реформ на кшталт наведених у дослідженні ICC/BASCAP, продемонструє, що Україна серйозно налаштована сприяти ініціативам зростання інновацій та розвитку технологій, які можуть бути забезпечені за умови надійного захисту прав ІВ.

На аспектах міжвідомчої спів­праці у боротьбі з контрафакцією і піратством зупинився Джон Андерсон, розпочавши виступ з огляду найважливіших міжнародних неурядових організацій, які працюють у сфері захисту прав ІВ, їх статусу і діяльності. Пан Андерсон розповів про роль і завдання Всесвітньої групи по боротьбі з підробками (GACG), до якої входить ряд національних і регіональних асоціацій, що є хорошим прикладом державно-приватного партнерства. Він окреслив обов’язки та діяльність міжнародних міжурядових організацій, таких як Інтерпол, що працюють у сфері захисту прав ІВ, та навів приклади успішної співпраці між неурядовими та міжнародними міжурядовими організаціями.

Окрема частина доповіді Джона Андерсона стосувалась аналізу існуючих проблем у державно-приватному партнерстві у сфері боротьби з підробками. За словами пана Андерсона, головна проблема полягає в такому: це явище економічне і соціальне; його масштаби є міжнародними; воно стосується всіх сфер виробництва, хоча і проявляється по-різному; значну роль в існуванні цієї проблеми відіграє організована злочинність; контрафакція є дуже гнучким явищем, здатним швидко пристосовуватися до змін.

Проблеми у правозастосуванні у сфері боротьби з підробками пов’язані з: інертністю органів влади (а також споживачів як виборців, котрі обирають відповідних державних діячів); недостатніми ресурсами правоохоронних органів та пріоритетами їхньої діяльності; неузгодженістю діяльності органів влади та байдужістю судових органів. У зв’язку з цим, на думку Джона Андерсона, організаціям, які об’єднують зусилля урядів і бізнесу, треба приділити увагу таким напрямам роботи, як удосконалення їхнього функціонування, розробка стратегій та просвітницька робота.

З погляду функціонування, дія­льність таких організацій повин­на включати виявлення порушень, проведення розслідувань, розробку технологій захисту продукції, вирішення питань зберігання і транспортування. Стратегічна діяльність має включати лобіювання (наприк­лад, просування законодавчих ініціатив, допомогу у вдосконаленні судових процедур та стимулювання виділення необхідних ресурсів), проведення досліджень і підготовку статистичних даних, а також розвиток комунікацій. Своєю чергою, комунікація має здійснюватися через співпрацю з особами, які впливають на ситуацію у даній сфері (науковцями, фахівцями галузі та ЗМІ), представниками громадянського суспільства (споживачами, представниками антиглобалістського руху, молоддю), представниками бізнесу (директорами, керівниками підприємств та їхніми працівниками, конкурентами), представниками сфери послуг (логістами), правоохоронними органами, державними органами влади (виконавчої, законодавчої, судової) та іншими особами (посередниками, такими як роздрібні торговці, дистриб’ютори, провайдери доступу до мережі Інтернет).

Заступник начальника управління/начальник відділу промислової власності ДСІВ України Інна Шатова висвітлила питання правової охорони географічних зазначень, охопивши, зокрема, аспект Угоди про асоціацію з ЄС.

На завершення сесії виступила асоційований партнер МПЦ EUCON Лариса Врублевська, котра розповіла про аспекти комерціалізації об’єктів ІВ.

 

Паралельним шляхом

 

Багатопланова тема захисту прав ІВ розглядалася на форумі в ме­жах трьох паралельних секцій: захист прав ІВ у сфері ІТ-технологій, адміністративний порядок захисту прав ІВ та національна й міжнародна охорона промислової власності.

Секцію «Адміністративний порядок захисту прав інтелектуальної власності» провела Оксана Кондратьєва, до її роботи долучилися досвідчені фахівці державних установ та представники юридичного бізнесу. До списку обговорень увійшла низка актуальних тем щодо адміністративного захисту ІВ, зокрема учасники зупинились на особливостях та проб­лемах захисту прав ІВ в Антимонопольному комітеті України (АМКУ) та Державній інспекції захисту прав споживачів (Держспоживіспекції), обговорили напрацьовану судову практику.

Петро Харченко, начальник управління розслідувань недобросовісної конкуренції АМКУ, висвітлив актуальні тенденції правозастосовної практики АМКУ з недобросовісної конкуренції. Зокрема, він порушив проблемні питання, пов’язані з особ­ливостями законодавства захисту від недобросовісної конку­ренції, зосередивши увагу присутніх на необхідності конкурентних відносин між учасниками спору.

Радник ЮФ «Астерс» Олександр Вознюк представив на розгляд учасників секції проблеми захисту суб’єктів господарювання від недоб­росовісної конкуренції у судовому порядку та особливості законодавчого забезпечення і правозастосування.

Начальник управління ринкового нагляду Держспоживінспекції Сергій Кіяниченко зупинився на особливостях захисту прав ІВ під час реалізації товарів і послуг на споживчому ринку України. Зокрема, він роз’яснив, яким чином проблеми захисту прав ІВ стосуються діяльності Держспоживінспекції та як проявляється ця діяльність у практичній роботі інспекції. Пан Кіяниченко розповів про найбільш резонансні питання, з якими фізичні та юридичні особи зверталися до інспекції щодо порушення прав ІВ, а також про те, які саме заходи вживалися для розв’язання таких проблем.

Наталія Мещерякова, партнер, голова департаменту інтелектуальної власності МЮГ AstapovLawyers, зупинилась на проблемах недобросовісної реєстрації об’єктів права ІВ та надала свої пропозиції стосовно вирішення цього питання.

Олександр Потімков, перший зас­тупник голови Державної служби з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, акцентував увагу учасників на проблемах регуляторної політики у сфері ІВ та важливості вдосконалення й розвитку законодавства України. Пан Потімков наголосив на необхідності зниження впливу держави на бізнес, підкреслив важливість сприяння розвитку бізнесу та налагодження активного діалогу «держава — бізнес».

У дискусії взяли участь багато учасників заходу, які озвучили низку актуальних запитань, на які доповідачі намагались дати вичерпні відповіді. Ділились учасники секції і напрацьованим досвідом в адміністративному порядку захисту прав ІВ, секретами своїх практик з вирішення проблемних питань. Зокрема, Антоніна Пахаренко-Андерсон розповіла про особливості виведення товарів на ринок та захисту правовласників від недобросовісних конкурентів з використанням адміністративних процедур. Підбивши результати роботи секції, учасники дійшли висновку про необхідність подальшого вдосконалення законодавства України та його адаптації до європейських стандартів.

 

Судова практика у сфері ІВ

 

З-поміж інших тем організатори приділили значну увагу роботі сесії з питань судової практики у сфері ІВ. Широке представництво судового корпусу дало змогу учасникам Форуму ознайомитися з сучасним станом забезпечення розгляду справ щодо захисту прав ІВ у суді, поставити суддям додаткові запитання. Під час роботи сесії з презентацією виступив юрист компанії «Пахаренко і Партнери» Євген Компанець, який висвітлив проблемні питання процесу знищення контрафактних товарів в Україні — останнього етапу боротьби з підробками. Доповідач акцентував увагу на проблемах щодо знищення контрафакту, які дозволяють підробкам потрапляти на ринок України: складність, а іноді неможливість контролю над знищенням з боку правовласника; відсутність у власника, чиї права порушені, права на участь у процесі знищення контрафакту, враховуючи, що правовласник не є стороною виконавчого провадження зі знищення у кримінальних, митних справах і справах про адміністративні правопорушення; незначна кількість підприємств, що здійснюють знищення контрафакту; можливість введення в оборот конфіскованої контрафактної продукції у разі складення протоколів за статтями 472, 482, 483 Митного кодексу України. Наприкінці виступу пан Компанець озвучив напрацьовані компанією законодавчі пропозиції, які у разі їх прийняття не дозволять підробкам повторно потрапити на ринок.

На завершення заходу відбулося урочисте вручення нагород провідним спеціалістам у галузі інтелектуальної власності.

Форум запам’ятався неабиякою активністю учасників, насиченістю цікавих питань для обговорення, пройшов у доброзичливій робочій атмосфері, а тому був цікавим як професіоналам сфери ІВ, так і початківцям.

-->