Опитування: Сфери впливу

Алеся КОСМИНА

На думку юристів, останнім часом на ринок юридичних послуг впливали (окрім, звичайно, фінансової кризи) прийняття нової редакції Податкового кодексу України, провадження судової реформи та низка подій у сфері IT. Політичні баталії юристів стосуються, як виявилося, найменше

З метою з’ясувати, які події (тенденції у суспільстві, дії професійних об’єднань юристів, прийняття законів, політичні події тощо) мали найбільший вплив на ринок юридичних послуг та юридичний бізнес останнім часом, «УЮ» звернувся до українських юристів.

Прорив у IT-сфері

Артем АФЯН, керуючий партнер ЮК «Юскутум»

Якщо говорити про трирічний відрізок часу, то у цей період найбільший вплив на ринок юридичних послуг, безперечно, справила світова фінансова криза. Її вплив прямо та опосередковано позначився на всіх сферах юридичної практики. Згортання значної частини великих фінансових потоків змусило юридичні компанії вдаватися до пошуків своїх унікальних сфер практики, розробки авторських стратегій розвитку на ринку та особливих юридичних продуктів. Цей тренд лише підтверджувався останнім часом, а всі події тільки поглиблювали спеціалізацію юридичних консультантів.

Початок 2012 року відзначився серією визначних подій, пов’язаних з правовими аспектами сфери ІТ-технологій та глобальної мережі Інтернет, які підняли проблеми авторських прав, правовідносин у мережі Інтернет та діяльності ІТ-компаній до верхніх щаблів списку найбільш обговорюваних тем. Тут варто відзначити гучне закриття двох відомих в Україні інтернет-ресурсів, яке сколихнуло громадськість та гостро виявило ті проблеми, які залишалися нерозв’язаними потягом багатьох років. Нарешті в Україні обговорюються такі проблеми, як правовий статус інтернет-сайтів, користувачів соціальних мереж, електронних платіжних систем. Негативний соціальний фон лютого 2012 року породив, безумовно, позитивні наслідки, які проявилися у зверненні уваги до практики, яку ми умовно називаємо ІТ-право. Також наприкінці 2011 року в першому читанні Верховною Радою України був прийнятий законопроект «Про економічний експеримент щодо створення в Україні сприятливих умов для розвитку індустрії програмної продукції», який було розроблено за участю фахівців ЮК «Юскутум». Назагал ми очікуємо, що рік 2012-й стане роком значного прориву в сфері ІТ як для України в цілому, так і для українських юристів зокрема.

Податкова реформа і прийняття нової редакції Податкового кодексу України пожвавили попит на послуги у сфері податкового права. Попри те, що ця практика завжди була актуальною, наразі податкові консультації є життєво необхідними для бізнесу. Також податкова реформа, разом з адміністративною, породила новий перехідний період у відносинах між бізнесом та державою, що вилилося у новий сплеск рейдерської активності. Дедалі більшого поширення набуває термін «адміністративне рейдерство». Сукупність перелічених факторів зумовила виникнення нового комплексного напрямку юридичної практики — правова безпека бізнесу.

Варто відзначити, що найгучніші окремі політичні та соціальні події, що відбулись впродовж 2011 року, мало вплинули на розподіл і динаміку розвитку ринку юридичних послуг. Однак сукупні тенденції знайшли своє відображення. Зміна виборчого законодавства та майже перманентний стан виборів у країні викристалізував окремий сектор правничих послуг. З’явилися юридичні компанії, які відділені від PR-агенції та зай­маються винятково правовим консалтингом у сфері виборчого законодавства. Разом із тим, набуття чинності антикорупційним законодавством не призвело до бурхливого розвитку спеціалізації фахівців кримінального права.

Фактично, впродовж останніх років продовжується тенденція, завдана у часи кризи: компанії шукають свої особливі сегменти ринку і вибудовують унікальні взаємовідносини з ними. Слідуючи прислів’ю «Криза — це можливості», компанії намагаються їх відшукати в бурхливому морі сьогодення.

Законодавчі зміни

Іван МІЩЕНКО, голова судової практики АФ ENGARDE

Серед найбільш значущих для юридичної спільноти подій, які, безумовно, справили серйозний вплив на ринок юридичних послуг, я виокремив би такі.

Впровадження судової реформи. Безумовно, найбільш серйозні зміни за останні роки торкнулися системи судочинства в Україні. Впровадження автоматизованої системи розподілу справ, створення нової судової інституції (Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних i кримінальних справ) та, головне, спочатку майже повне позбавлення, а потім часткове повернення Верховному Суду України його повноважень як найвищої судової інстанції в країні.

На мій погляд, судова реформа ще далека від свого завершення, оскільки наразі дуже актуальною залишається проблема процедури допуску судових рішень до перегляду Верховним Судом України. Навіть за таких складних умов допуску судових рішень до перегляду Верховний Суд України вже продемонстрував свою здатність розв’язувати складні правові колізії, як це сталося, приміром, у питанні щодо правомірності видачі українськими банками кредитів в іноземній валюті.

Прийняття Податкового кодексу України. Найбільш резонансний, з моєї точки зору, правовий акт, прийнятий за останні роки, — це Податковий кодекс України. Стільки критики, мабуть, не отримував на свою адресу жоден законодавчий акт. Урешті-решт, як і у ситуації з судовою реформою, у Податковому кодексі України було багато «політичного», що часто створювало конфлікт з суто «юридичним».

До того ж податкова служба отримала значні повноваження, якими активно «користується» з метою підвищення показників власної діяльності та наповнення бюджету. Складається негативна, на мій погляд, тенденція, коли органи податкової служби часто-густо тлумачать норми матеріального закону винятково з вигідної їм позиції, при цьому часто ігноруючи верховенство права. Чого тільки варте ноу-хау податкової в частині визнання самою податковою правочинів нікчемними, що є юридичним нонсенсом.

Прийняття Закону України «Про захист персональних даних». При всій своїй «спеціальній» юридичній природі Закон України «Про захист персональних даних» викликав, мабуть, найбільшу кількість дискусій та обговорень, особливо в другій половині 2011 року. Незрозумілі формулювання, непрозора процедура реєстрації та абсолютно незрозуміла мета його прийняття і провадження стали причиною того, що Верховна Рада України була змушена відкласти введення в дію санкцій за порушення норм цього Закону.

До інших подій, що також мали значний вплив, можна додати і прийняття Закону України «Про виконавче провадження» в новій редакції, який значно розширив повноваження органів державної виконавчої служби, однак поки що не позначився на поліпшенні результатів їхньої роботи; прийняття Закону України «Про судовий збір», який, з одного боку, значно підвищив розміри судового збору, а з іншого — вперше за багато років значно спростив процедуру його сплати; і обмеження доступу до реєстру судових рішень. Це є негативною тенденцією, яка підриває принцип гласності судового процесу; впровадження нової системи регулювання приватних підприємців за чотирма групами та багато іншого.

Подарунки та сюрпризи

Дмитро Жуков, юрист ЮФ «Місечко та Партнери»

Серед найбільш важливих подій у галузі права, на нашу думку, варто виділити прий­няття низки законів щодо податкової та судової реформ.

Оцінюючи «плюси» податкової реформи, треба зазначити позитивний вплив кодифікації законодавчих актів в один зведений кодекс, що полегшить роботу як підприємцям, так і правникам. Також важливою віхою стало законодавче врегулювання діяльності так званих єдинщиків, тобто осіб, що обрали спрощену систему оподаткування. Останнім часом адміністративні суди перевантажені позовами підприємців-комісіонерів до органів податкової служби з вимогами скасування відповідних штрафів у разі перевищення славнозвісних 500 000 гривень річного доходу через отримання коштів на свій поточних рахунок. Введення декількох груп платників єдиного податку дозволяє перейти у «вищу» групу, а не на загальну систему оподаткування, що має полегшити роботу підприємців.

Проте потрібно сказати і про неймовірну низку «мінусів» Податкового кодексу України. Тут, перш за все, варто згадати численні зміни, що вносяться до нього чи не щомісяця, невизначеність законодавця до певного часу щодо права відносити на валові витрати видатки, сплачені на користь ФОП — платників єдиного податку. Крім того, в практику увійшли «звичайні ціни», «фактичні перевірки» та інші «подарунки» українським підприємцям.

Результатами судової реформи стала поява Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, який є касаційною інстанцією в цивільних і кримінальних справах, що замінив собою Верховний Суд України, а також Закону України «Про судовий збір».

Щодо цієї реформи, позитивних аспектів потрібно ще пошукати, тоді як негативні видно неозброєним оком. У першу чергу, це значне збільшення збору, який сплачується позивачем при зверненні до суду. Якщо раніше позивач у господарському спорі сплачував не більш ніж 25 500 гривень, то тепер максимальний судовий збір сягає понад 68 000 гривень. Також оплатною стала низка процесуальних дій, за які раніше збір не справлявся: це і забезпечення доказів, і оскарження ухвал суду тощо. При цьому якість роботи судів, на превеликий жаль, не змінилася. Крім того, практикуючі правники помітили, що переважною більшістю процесуальних документів, які видаються новим касаційним судом, стали ухвали про відмову у відкритті касаційного провадження у зв’язку з необґрунтованістю касаційної скарги. Тобто, шансів на касаційний перегляд у сторін стало ще менше, ніж було у Верховному Суді України.