Інтелектуальна власність: Торгова сварка

Артем КУЗЬМЕНКО,
, юрист МЮГ AstapovLawyers

Щоб вести «бойові дії» на полях інтелектуальної власності в майбутньому, потрібна ґрунтовна підготовка вже сьогодні, адже недобросовісна конкуренція може торкнутися кожного, а особливо в Україні, на етапі становлення та розвитку інтелектуальної власності та способів її захисту

Сьогодні інтелектуальна власність набуває все більшого значення в економічній площині. Промислові винаходи, торговельні марки, доменні імена нерідко в грошовому еквіваленті коштують десятки мільйонів доларів, а іноді вартість досягає декількох сотень мільйонів. Натомість в економічному та маркетинговому сенсі їхню вартість не завжди можна оцінити. Є величезна кількість брендів, які не будуть настільки впевненими гравцями на ринку, якщо змінити їхню етикетку чи упаковку на будь-яку іншу. З іншого боку, впродовж останніх десятиліть активно розвивається новий вид боротьби за інтелектуальну власність — так звані патенті війни. З кожним роком таких війн стає дедалі більше, а за географічними масштабами та витратами на них вони починають наздоганяти військові конфлікти. Чого тільки коштує патентна війна компанії Apple, яка, здається, тільки набирає обертів на всіх континентах нашої планети.

Щоб максимально ефективно захистити своє ім’я та ділову репутацію, потрібно досить серйозно ставитися до охорони своїх інтелектуальних прав. З огляду на це реєстрація того чи іншого права інтелектуальної власності слугує інструментом захисту в майбутньому.

Одним з найважливіших етапів, беззаперечно, є реєстрація. Саме від правильно обраної стратегії при реєстрації в подальшому залежить надійність охорони ваших інтересів. У цій статті особливу увагу приділимо питанню реєстрації торговельних марок та отриманню охоронюваних патентів на них, а також проведемо аналіз причин, на основі яких може бути відмовлено в реєстрації.

Побутує думка, що реєстрація торгової марки — проста процедура, проте це зовсім не так. Законодавством встановлені підстави для відмови в реєстрації. Щоб дотриматися кожної з них, потрібно мати досвід, адже всі реєстраційні збори сплачуються під час подання заявки до патентного відомства, а у випадку відмови на одному з етапів розгляду такі збори не повертаються. Відповідно, потрібно заручитися підтримкою професіонала, який зможе кваліфіковано підготувати торговельну марку для реєстрації.

Складнощі реєстрації

Розгляньмо деякі підстави, що можуть стати перепоною під час реєстрації.

Перш за все, підставою для відмови в реєстрації може стати наявність раніше зареєстрованої тотожної або схожої до ступеня змішування торгової марки. Тотожність та ступінь змішування досить важко визначити, такі поняття суб’єктивні. Головне питання, яке потрібно ставити в цьому випадку, — чи зможе переплутати споживач такі торговельні марки? Зазначимо, що тотожність визначається тільки для однакових товарів та послуг. Наприклад, торговельна марка Х, зареєстрована для рекламних послуг, не вважатиметься тотожною з торговою маркою Х, зареєстрованою для торгівлі м’ясними продуктами. Але не буде зареєстровано торговельну марку, що буде схожа до ступеня змішування зі загальновідомими торговими марками (Google, Wallmart, Yandex).

Щоб з’ясувати наявність або відсутність схожих чи тотожних раніше зареєстрованих знаків для товарів і послуг, законодавством передбачена спеціальна процедура пошуку, якою не потрібно нехтувати з метою успішного проведення реєстрації.

Не може бути зареєстровано торговельну марку, яка складається з загальновживаного символу або терміна, наприклад, біохімія для медичних послуг. Такі терміни чи символи символізують сферу їх застосування і не можуть заявлятися на реєстрацію.

Також не можуть буди зареєстровані описові позначення, які характеризують якість, вид, кількість і смак. До таких позначень можна віднести «Найкращий автомобіль», «Чудова гра» тощо.

Ще однією причиною для відмови може стати пред’явлення на реєстрацію імен, прізвищ, псевдонімів відомих осіб, назви відомих наукових чи літературних творів, витворів мистецтва та їхніх фрагментів. Проте є досить великий шанс зареєструвати відоме прізвище чи псевдонім зарубіжних авторів. Приміром, у Німеччині зареєстровано торгову марку «Борис Єльцин» кириличними символами, в даному випадку кириличні символи не були розпізнані при реєстрації, незважаючи на те, що в Німеччині Єльцин також відомий.

Якщо заявляти на реєстрацію державні герби, прапори та інші символи без спеціального рішення компетентного органу відповідної держави, то в такій реєстрації також буде відмовлено. У випадку з ­використанням назви «Україна» — таку назву можна заявити на реєстрацію, сплативши при цьому відповідний збір.

Не можна також подавати на реєстрацію торговельні марки, що не мають розрізнювальної властивості, наприклад, складаються з однієї літери чи лінії. Проте якщо таке зображення буде виконане в авторській формі і матиме ознаки індивідуальності, такий знак може буди зареєстрований.

Зображення, що не відповідають публічному порядку, нормам моралі, принципам гуманності також не можуть бути зареєстровані як торговельна марка. Потрібно досить обережно використовувати християнські символи, біблійних героїв, фашистську символіку та правильно обґрунтовувати, що насправді мається на увазі при застосуванні такої символіки.

Детальна інформація

Досить важливою частиною при реєстрації торговельної марки є її опис в заявці. Багато фахівців нехтують описом, використовуючи шаблонні короткі моделі, проте, на нашу думку, потрібно досить виважено використовувати кожне слово, формуючи опис знаку, адже при виникненні проблем він може слугувати ідеальною платформою для захисту або нападу на недобросовісного конкурента.

Щодо міжнародних реєстрацій, тут, безперечно, потрібно користуватися допомогою фахівців у галузі інтелектуальної власності, котрі знають процедури та особливості реєстрації, іноземні мови, специфічну термінологію. Для міжнародної реєстрації діють такі ж принципи, як і в Україні, проте в кожній країні та в кожній міжнародній процедурі є певні особливості. Можна проводити національну реєстрацію, реєстрацію відповідно до Мадридської угоди чи Протоколу до неї, реєстрацію в патентному відомстві Європейського Союзу. Кожна процедура має свої особливості, які впливають на строки, вартість та можливість реєстрації як такої.

Отже, щоб успішно зареєструвати торгову марку, краще за все звернутися за допомогою фахівця, який має необхідний рівень знань, досвіду та зможе якісно й ефективно провести реєстрацію. В іншому разі, потрібно досить ретельно вивчити процедуру реєстрації і бути дуже уважним під час реєстрації, щоб не втратити сплачені кошти та досягнути бажаного результату. Наостанок згадаємо про вартість реєстрації: уникнути переплати та зберегти власні фінанси можливо за допомогою фахівця, який зможе обрати оптимальну кількість класів та послуг, необхідну в конкретному випадку. Це надасть можливість суттєво скоротити витрати.