Проблема: Аптечна межа

Олена СВИРИДЕНКО,
в.о. керівника адміністративно-правового департаменту ТОВ «ТВА-ГРУПП»

Інформація про соціальну спрямованість та рівень цін на вивісці аптечного закладу має відповідати дійсності

Наразі це питання з кожним днем стає дедалі актуальнішим не тільки для суб’єктів господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами, а й для споживачів. Цікавість до цієї проблематики полягає у зіткненні протилежних поглядів та інтересів учасників ринку: покупців та продавців лікарських засобів.

6 серпня 2013 року набув чинності наказ Міністерства охорони здоров’я України (МОЗ України) «Про внесення зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами» від 3 липня 2013 року № 572 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 липня 2013 року за № 1186/23718), згідно з яким абзац 2 пункту 2.12 розділу II Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами було виключено.

 

Сформувати уявлення

 

Зазначеною нормою було встановлено заборону використання у найменуванні аптечного закладу, у знаку для товарів та послуг, під яким аптечний заклад здійснює свою діяльність, у вивісках та зовнішній рекламі аптечних закладів будь-яких відомостей, що містять твердження щодо рівня або іншої ознаки цін та соціальної спрямованості аптечного закладу, які можуть вплинути на наміри споживачів щодо придбання товарів у такому аптечному закладі.

Тобто, з 6 серпня 2013 року, здавалося б, було скасовано всі раніше діючі вищезазначені вимоги. Суб’єкти господарської діяльності реєструють знаки для товарів і послуг, які сприяють формуванню у споживачів уявлення про рівень цін. Наприклад, «Аптека хороших цін» (свідоцтво на знак для товарів і пос­луг № 148727); «Экспресс-аптека низких цен» (свідоцтво на знак для товарів і послуг № 61282); «Аптека низких цен» (свідоцтво на знак для товарів і послуг № 15513); «1 соціальна аптека. Мережа найнижчих цін» (свідоцтво на знак для товарів і пос­луг № 125437); «Аптека найкращих цін» (свідоцтво на знак для товарів і послуг № 129098); «Аптека мінімальних цін» (свідоцтво на знак для товарів і послуг № 129811) та інші.

У цьому контексті варто звернути увагу на статтю 151 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» від 7 червня 1996 року № 236/96-ВР. Стаття наводить визначення та перелік інформації, що вводить в оману. Так, зокрема, інформацією, що вводить в оману, є відомості, які містять неповні, неточні або неправдиві дані про ціну товару.

Наразі популярним є розміщення на фасаді аптечних закладів інформації про те, що торгівля в них здійснюється за оптовими цінами. Наскільки вищезазначена інформація відповідає дійсності?

Основним нормативно-правовим актом у сфері роздрібної торгівлі лікарськими засобами є Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами (Ліцензійні умови), затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 31 жовтня 2011 року № 723 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 грудня 2011 року за № 1420/20158). Ліцензійними умовами визначено понятійний апарат у цій галузі та основні принципи діяльності суб’єктів господарювання.

Аптека — це заклад охорони здоров’я, основним завданням якого є забезпечення населення, закладів охорони здоров’я, підприємств, установ та організацій лікарськими засобами шляхом здійснення роздрібної торгівлі.

Діяльність з придбання лікарських засобів у виробників лікарських засобів або інших суб’єктів господарювання, що мають відповідну ліцензію, зберігання, транспортування та продажу лікарських засобів з аптечних складів (баз) іншим суб’єктам оптової або роздрібної торгівлі лікарськими засобами, які отримали на це відповідні ліцензії, та безпосередньо лікувально-профілактичним закладам і виробникам лікарських засобів називається оптовою торгівлею лікарськими засобами.

Роздрібна торгівля лікарськими засобами — діяльність з придбання, зберігання та продажу готових лікарських засобів через аптеку та її структурні підрозділи (у тому числі ліків, виготовлених (вироблених) в умовах аптеки) безпосередньо громадянам для їх особистого споживання, закладам охорони здоров’я (крім аптечних закладів), а також підприємствам, установам та організаціям без права їх подальшого перепродажу.

Згідно зі статтею 10 Закону України «Про ціни та ціноутворення» від 21 червня 2012 року № 5007-VІ, суб’єкти господарської діяльності мають право використовувати вільні та державні регульовані ціни. Державні регульовані ціни запроваджуються на товари, що справляють визначальний вплив на загальний рівень і динаміку цін, мають істотну соціальну значущість, а також на товари, що виробляються суб’єктами, які займають монопольне (домінуюче) становище на ринку. Фармацевтична галузь відноситься до соціально значущих, а тому більшість цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення підлягають регулюванню з боку держави.

Види та визначення цін, що можуть застосовуватися в сфері оптової/роздрібної торгівлі лікарськими засобами, встановлені постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 року № 333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення»:

— оптово-відпускна ціна є ціною одиниці імпортованого товару або ціною одиниці товару, що встановлюється в договорі, укладеному між вітчизняним товаровиробником та суб’єктом господарювання, що здійснює оптову торгівлю товаром;

— закупівельна ціна одиниці товару — це ціна, що визначається суб’єктом господарювання, який  здійснює оптову торгівлю товаром, для його подальшої реалізації через аптечну мережу;

— роздрібна ціна одиниці товару — це ціна, що визначається суб’єктом господарювання, який здійснює реалізацію товару через аптечну мережу.

 

Вплинути на наміри

 

Починаючи з весни 2014 року, територіальні відділення Антимонопольного комітету України (АМКУ) в Полтавській, Дніпропетровській та Харківській областях надали суб’єктам господарювання рекомендаційні роз’яснення щодо неправомірності розміщення на фасадах аптечних закладів таких написів, як «Аптека-склад», «ОПТОМ ВСЕГДА ДЕШЕВЛЕ», «ОПТ ТОРГ», «Аптека оптовых цен».

У серпні 2014 року тимчасова ­адміністративна колегія АМКУ за заявою суб’єкта господарської діяль­ності надала рекомендаційні роз’яснення про те, що використання та розміщення на фасадах аптек написів «Аптека оптових цін» за умови, що ця інформація відповідатиме дійс­ності, зокрема буде точною, повною, правдивою, не міститиме ознак порушення, передбаченого статтею 151 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції».

Однак разом із тим у рекомендаційних роз’ясненнях АМКУ повідомляє, що рекомендаційні роз’яснення надаються винятково у межах і на підставі наданої у заяві інформації та доданих до неї документів та відомостей. Тому у випадку зміни будь-яких відомостей, що додавалися суб’єктом господарської діяльності до заяви, таке рекомендаційне роз’яснення втрачає силу.

Так, наприкінці листопада 2014 року Полтавське обласне територіальне відділення АМКУ наклало на суб’єкта господарювання штраф у розмірі 68 тис. грн за порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, зокрема статті 151 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» у вигляді поширення інформації, що вводить в оману, а саме: поширення суб’єктом господарювання відомостей (найменування «Аптека оптових цін»), які містять неправдиві дані щодо цін реалізації товарів, що може вплинути на наміри споживачів щодо придбання товарів саме в цього суб’єкта господарювання, та зобов’язало у місячний термін привести вивіску аптечного закладу у відповідність до вимог чинного законодавства.

Виходячи з вищенаведеного, можна зробити висновок про те, що суб’єкт господарської діяльності при здійсненні роздрібної торгівлі лікарськими засобами при реалізації їх населенню встановлює не оптово-відпускну, а роздрібну ціну на одиницю товару, що включає торгівельну надбавку. Також при цьому роздрібна ціна одиниці товару в аптеці не може дорівнювати оптово-відпускній.

За оптово-відпускними цінами реалізація лікарських засобів може здійснювати з аптечного складу (бази) лише суб’єктам оптової або роздрібної торгівлі лікарськими засобами, які отримали на це відповідні ліцензії, та безпосередньо лікувально-профілактичним закладам і виробникам лікарських засобів, а не населенню.

Тому рекомендую суб’єктам господарювання перед розміщенням інформації про рівень цін та соціальну спрямованість аптечного закладу здійснювати ґрунтовний аналіз її відповідності вимогам не лише Ліцензійних умов, а й інших норм чинного законодавства України.