Тема: Бюджетний варіант

Євгенія РУЖЕНЦЕВА

Кризовий стан української економіки змушує юридичний бізнес переглядати бюджетну політику, коригувати ставки та навіть подеколи заглядати до резервного фонду. Про фінансові плани «А» та «Б» українських юрфірм у 2015 році — у спецпроекті «УЮ»

ДИСКУСІЯ

На які зміни у структурі доходів у бюджеті 2015 року очікуєте? На які практики робите ставки? Яким чином планується збільшення доходів у новому році? Чи розробляєте альтернативні шляхи наповнення бюджету? Чи плануєте здійснення супутніх видів діяльності?

Валерія ТАРАСЕНКО, партнер  Pavlenko Legal Group

2015 рік буде важким як для юридичного ринку, так і для бізнесу в цілому, проте ми очікуємо, що компанії аграрного, фармацевтичного та енергетичного секторів стабільно працюватимуть і розвиватимуться, а відповідно, будуть зацікавлені в отриманні професійних юридичних послуг та зможуть оплачувати їхню вартість. ЮФ Pavlenko Legal Group очікує на збільшення обсягів роботи та нових проектів саме від компаній із цих секторів.

Сьогодні реалії такі, що не всі готові залучати юристів на етапі укладання/виконання проектів для оцінки ризиків і попередження негативних наслідків. У більшості випадків зов­нішні юристи залучаються, коли проблема вже є та її потрібно розв’язувати, тому ми очікуємо на збільшення доходів саме від судової практики. Крім того, бачимо збільшення кількості податкових перевірок і податкових нарахувань як способу поповнення бюджету, відповідно, це призводить до суттєвого збільшення кількості спорів із податковими органами.

Також дуже велику перспективу для збільшення доходів ЮФ Pavlenko Legal Group бачить у роботі з кредиторами (банками та іншими фінансовими установами), в яких є проблемні боржники, зокрема звернення стягнення, повернення заборгованості та активів, на які може бути звернене стягнення в примусовому порядку.

Реалізуючи нові підходи до надання юридичних послуг і пропонуючи не просто юридичний супровід, команда юристів ЮФ Pavlenko Legal Group генерує персоналізовані, нешаблонні рішення, що базуються на об’єктивній інформації. У цьому контексті додатковим джерелом отримання доходів у 2015 році ЮФ Pavlenko Legal Group буде пошук та, відповідно, реалізація нових перспективних інвестиційних проектів для наших клієнтів. Це не тільки допомагає здобути лояльність клієнта, але й автоматично створює юридичну роботу для власне фірми.

Артем АФЯН,  керуючий партнер АО «Юскутум»

Враховуючи те, що впродовж останніх років ми активно розвиваємося, то прогнозуванню приділяємо значну частину уваги. На початку року ми дещо скоригували свої прогнози, але в цілому плани не змінилися. У нас є декілька інноваційних практик, на які робимо ставку. Ми проаналізували потреби ринку, тому кожна з цих практик має що запропонувати ринку. Ми намагаємося бути найбільш актуальними, прибираючи все зайве з юридичного консультування, надаючи клієнту те, що йому справді потрібно.

Василь МАСЮК,  адвокат ЮК «Делькредере»

Так звана фінансова криза не надто змінила спосіб ведення юридичного бізнесу, проте стала каталізатором певних процедур, якими не було бажання займатися дотепер. Так, зроблено інвентаризацію діяльності і закрито практики, які приносять невеликий дохід і забирають значну частину ресурсів.

Формування доходів планується за рахунок навчання персоналу компанії. Зокрема, використання нових і вдосконалення існуючих навичок, вмінь та знань, що обумовлять розширення видів діяльності, які показують прибутковість, у тому числі не зовсім профільних напрямів (тренінгів для клієнтів). Резервний фонд планується з розрахунку річного утримання компанії без прибутків.

Оксана КРИЖАНІВСЬКА,  партнер  МЮК «Александров та Партнери»

У 2014 році підвищилося прагнення клієнтів вирішувати хоча б частину питань завдяки потенціалу корпоративних внут­рішніх юристів. Проте до кінця року спостерігалося зміщення акцентів усе ж таки в бік найму юридичних компаній. На сьогодні бізнес в Україні працює, а ряд наших клієнтів продовжує інвестування у вітчизняний бізнес. Тому у 2015 році робимо найбільші ставки на поповнення бюджету від обслуговування комплексних проектів, які передбачають вирішення ряду різнопланових юридичних завдань. Наша компанія закладає фундамент для роботи з проектами у сферах аграрного, будівельного бізнесу, реструктуризації підприємств, значну увагу плануємо приділяти судовому напряму практики.

Не можна не відзначити прагнення частини клієнтів у 2014 році отримати більший обсяг консультацій чи послуг за фіксований бюджет. При цьому з боку юридичної компанії з метою завоювання нового клієнта у деяких випадках співвідношення витраченого часу та виставленого бюджету могло більше нагадувати рекламну акцію. Проте ефективне співвідношення витраченого часу та вартості послуги виходить на перше місце. Зважаючи на стрімкі зміни у законодавстві та векторі розвитку країни, для юридичної компанії вивільнений від дрібних замовлень час доцільніше використати на саморозвиток та аналіз змін.

Також вважаємо за необхідне для юридичного світу у 2015 році шукати можливостей і брати активну участь у нормотворчості, зокрема громадському контролі за діяльністю державних органів.

Юлія ВОЛОДІНА,  директор  з розвитку бізнесу  ЮФ «Кушнір, Яким’як та Партнери»

Кризова ситуація в країні, безумовно, впливає як на нашу організацію, так і на наших клієнтів і, не забуватимемо, на людей, які там працюють. Цей надзвичайно складний стан змушує український бізнес вийти зі звичної зони комфорту, а від юристів вимагає бути гнучкими й швидко реагувати на зовнішні чинники, фактично працювати в режимі ad hoc.

Щодо прогнозування доходів, ми передбачаємо, що юристам доведеться докладати ще більше зусиль, аніж раніше, в боротьбі за клієнта та вдаватися до нестандартних кроків. Вочевидь, не варто очікувати на започаткування багатьох нових інвестиційних проектів. Проте, зважаючи на активну зміну законодавства, збільшиться обсяг консультативної роботи, зокрема щодо надання роз’яснень та адаптації до нововведень. Окрім того, популярною залишиться послуга із супроводу виходу українських компаній на зовнішні ринки.

Однак ми переймаємося не лише комерційною складовою нашого бізнесу та, як і торік, радо пропонуємо наші інтелектуальні ресурси країні й суспільству. Юристи фірми надають правову допомогу волонтерським громадським організаціям та благодійним фондам, беруть участь у керівних органах правозахисних та волонтерських ініціатив, а також залучаються як експерти для вдосконалення законодавчих ініціатив. Для прикладу, партнер фірми Юрій Кушнір є секретарем Громадської комісії з попередження та розслідування порушень прав людини в Україні (щодо злочинів, вчинених з 21 листопада 2013-го по 20 лютого 2014 року) та очолює наглядову раду ГО «Ініціатива Е+».

Ярослав СВЕРДЛІЧЕНКО,  партнер ЮФ «ОМП»

 

Зрозуміло, що поточна економічна криза в країні суттєво впливає на структуру доходів юридичної фірми, оскільки вони прямо пов’язані з рівнем економічної активності.

Протягом останнього часу ми спостерігаємо істотне зниження частки доходів від супроводження інвестиційних проектів та збільшення частки доходів від консультування з поточних питань господарської діяльності, таких як судові господарські та податкові спори, аналіз змін законодавства тощо.

Що стосується окремих практик, то очевидне зниження обертів відбувається у сфері антимонопольного та корпоративного права (в першу чергу стосовно проектів M&A), нерухомості та будів­ництва, фінансового права. Більш стабільні доходи демонструють вузькогалузеві практики, такі як сільське господарство та фармацевтика, а також судова практика нашої фірми. З іншого боку, з початку року суттєво збільшилася доходність податкової практики, що пов’язано з реформою податкової системи та великою кількістю проблемних питань, які виникають у цьому зв’язку.

Плани на наступний рік — це, перш за все, ще більш чітка спеціалізація на «активних» галузях економіки, до яких належить більшість наших клієнтів. При цьому ми не плануємо запроваджувати надання додаткових супутніх послуг. Свого часу ми тісно співпрацювали з деякими аудиторськими компаніями, протягом тривалого часу вивчаючи можливість надання додаткових послуг з ведення базового бухгалтерського обліку, послуг оцінювача, послуг корпоративного секретаря тощо, але дійшли висновку, що надання таких послуг та, що дуже важливо, забезпечення їх належної якості вимагає більше ресурсів, аніж їх потенційна доходність.

Олексій БЕЖЕВЕЦЬ,  партнер ЮК «Правовий Альянс»

Поточний рік почався та, вірогідно, пройде під гаслом економії ресурсів, гнучкості цінової політики, підчищання невиробничих витрат і скорочення всього, що можна скоротити.

ЮК «Правовий Альянс» пощастило з вибором фокусної індустрії. Фармацевти, незважаючи на скорочення витрат та бюджетів, продовжують свій бізнес, адаптуючи його під нові вимоги законодавства та виклики часу. Тож і в 2015 році ми, безперечно, і надалі поглиблюватимемо нашу спеціалізацію та розвиватимемо нові продукти для нашої ключової аудиторії.

Ми є прихильниками проактивного підходу до потреб клієнта: часто приходимо до клієнта з пропозиціями з удосконалення його бізнес-процесів, виявляємо «сліпі плями» в його бізнесі та пропонуємо юридичні механізми вдосконалення, поліпшення, мінімізації ризиків, оптимізації дій, посилення конкурентних переваг тощо. Основний лейтмотив для пропозицій у цьому році: запропоновані дії дадуть змогу скоротити витрати чи витратити наявний бюджет більш ефективно. Також цілком імовірне посилення конкурентної боротьби за шматок спадаючого ринку, що надає юристам можливість шукати та пропонувати свої послуги на цій ниві.

Євген ПРОНІН, керуючий партнер ЮК «Грищенко, Пронін та Партнери»

Однозначно зміниться розподіл фінансування юридичної компанії, доведеться «затягнути паски» в питанні закупівлі нової техніки, дорогої поліграфії для власного використання, рекламна продукція має бути гарною та дорогою, на ній поки економити не варто. Будь-які дії не повинні позначитися на фінансуванні реклами, щодо внутрішніх видатків, тут треба чекати ліпших часів. Вважаю міфом, що в період фінансової кризи в юристів стає менше роботи. Кожна глобальна ситуація, котра так чи інакше впливає на економіку країни, породжує для правників нові пропозиції. Як не сумно, проте зараз закривається малий бізнес, підприємства свідомо йдуть на ліквідацію або реорганізацію. Для юридичних компаній це ланка роботи, тому необхідно робити найбільші ставки на цю сферу. Судів менше також не стає, просто платоспроможність замовників залишає бажати кращого. Та все одно за роботу ми свої кошти отримаємо: можливо, не вчасно, можливо, трохи менше, але отримаємо.

Про збільшення доходів у 2015 році говорити складно. Цей рік уже ознаменували роком, в якому головне — вижити. Проте якщо зосередитися на сферах, які через фінансову кризу стали «популярними», можна говорити і про доходи. Наприклад, ми пішли шляхом розширення штату працівників, звернулися до фахівців з юридичного маркетингу. У цей сірий для бізнесу час просто необхідно виділятися із загальної маси.

Єдиною альтернативою для наповнення бюджету може бути збільшення обсягів роботи, про які я вже говорив (штат, масована рек­лама, креативні нововведення та чітка якісна робота). За бездіяльність і паніку ніхто не платить, тому альтернатива лише одна.

В силу останніх подій ми почали активно займатися громадсько-політичною діяльністю, підтримкою молодих активістів, громадським контролем органів державної влади та місцевого самоврядування. Окрім цього, маю бажання відкрити детективне агентство, оскільки його діяльність є суміжною з юридичною.

Володимир ШИЙКО,  партнер ULC Law firm

У формуванні структури бюджету на 2015-й ми враховували загальний спад ринку торік. Воно й не дивно, адже через війну на сході й анексію Криму знач­на частка українського бізнесу просто зникла, у той же час ще й іноземні інвестори масово покидають Україну. Що стосується змін, то у бюджеті з’явилася стаття доходів від нових практик, пов’язаних із прийняттям нових законів, які матимуть попит на фоні загальної ситуації в країні та бізнесі. Відмежування від неключових практик ULC Law firm і розвиток нових практик дасть змогу скоротити дефіцит бюджету. Також переглянуто витрати на бізнес-процеси, що супроводжують діяльність фірми.

Враховуючи політичну ситуацію й анонсовані реформи, сподіваємося на збільшення обсягів роботи за основними практиками ULC Law firm, а саме: вирішення спорів, що виникають при веденні господарської діяльності — як із контрагентами, так і з контролюючими органами, управління ризиками шляхом комплексного супроводження проектів клієнтів, інформаційна підтримка бізнесу, ліквідація та реорганізація компаній, митні питання. Сподіваємося на збільшення обсягів роботи, пов’язаних з новими законами у сфері антикорупції та податковій практиці. Крім того, якщо судова реформа буде завершена, тоді варто очікувати на збільшення роботи і тут. Переконані, що кількість клієнтів у цьому напрямі однозначно збільшиться, якщо підвищиться рівень довіри до судової системи.

Метою ULC Law firm є утримання поточних клієнтів і залучення нових завдяки побудові взаємовідносин, орієнтованих на індивідуальний підхід до кожного. Враховуючи дестабілізовану економіку, підвищення курсу долара, крім того, й у гривневому вираженні відбуватиметься банальне зниження цін, тому знач­ного збільшення доходів у 2015 році не очікується.

ULC Law firm здійснює супутні види діяльності, що витікають із основних практик компанії, зокрема це: реалізація активів та інших матеріальних цінностей, отриманих у процесі вирішення спорів із боржниками, інформаційна підтримка клієнтів у відносинах з контрагентами та партнерами, що дає змогу мінімізувати ризики виникнення спірних ситуацій у майбутньому.

Роман ЧУМАК,  керуючий партнер ЮК «АРЕС», м. Харків

Для юридичних компаній, що практикують у Східному регіоні, найбільш загальною є тенденція зростання практики корпоративного права, оскільки чимало підприємств та фізичних осіб — підприємців обирають для своєї діяльності схід України. Ситуація, що склалася у зоні проведення АТО, лише збільшуватиме навантаження на юристів саме у цій практиці. Одночасно з юридичними послугами зросте й практика надання бухгалтерських послуг, тому такі послуги користуватимуться більшим попитом.

Системні проблеми у ряді банківських установ суттєво збільшили кількість клієнтів у цій практиці. До того ж підвищення курсу іноземних валют спричинило труднощі з виконанням клієнтами своїх зобов’язань за кредитними договорами. Збільшення кількості клієнтів у практиці спостерігатиметься впродовж року, тому доцільно розвивати цю практику. На жаль, зростання цієї практики досить прогнозоване і, наприклад, ми прогнозували кризу у банківському секторі ще торік, але наші сподівання не виправдалися. Кризові явища в банківському секторі є вже сьогодні, і саме від державного регулятора залежатиме глибина й тривалість цієї кризи. Практика податкового права теж буде дуже популярною у цьому році. Збільшення штрафних санкцій, зміна податкового законодавства з одночасним податковим компромісом, як на мене, на практиці означатиме збільшення судових спорів.

В Україні спрогнозувати довгострокові плани розвитку тієї чи іншої практики, на мою думку, досить складно, оскільки ми живемо у системі постійних реформ. Як приклад, можна навести нову реформу органів державної реєстраційної служби, органів податкової служби.

Юридичний бізнес — найбільш динамічний бізнес, оскільки саме юристи та адвокати повинні постійно перебувати у пошуку нових практик, розробляти нові послуги тощо. Відсутність можливості прогнозування довгострокового розвитку тих чи інших практик фактично означає, що необхідно бути постійно готовим до розвитку нових практик. Можливо, реформа органів виконавчої служби нарешті зробить процес виконання рішення суду ефективним, і, як наслідок, збільшиться попит на юридичні послуги у питаннях виконання рішень судів, але це покаже лише час.

Наразі, окрім суто юридичних послуг, наша компанія практикує надання і супутніх послуг. Це й бухгалтерські послуги, і послуги з продажу нерухомого та рухомого майна клієнтів компанії. Надання таких додаткових сервісів для клієнтів, які працюють з нашою компанією, можливість диференціювати джерела доходів юридичної компанії.

Як змінилася структура бюджету юрфірми? Яку частину становлять видатки на просування компанії? Чи прив’язано бюджет юридичної фірми до курсу долара або євро? Чи планується підвищення вартості юридичних послуг у зв’язку з коливанням курсів валют?

Олексій ІВАНОВ,  керуючий партнер АК «Коннов і Созановський»

Нам не довелося збільшувати видатки, окрім випадків, пов’язаних із комунальними пос­лугами або імпортним обладнанням. Відповідно, у компанії є сформований резервний фонд, який може бути використаний за необхідністю та за згодою партнерів фірми.

Бюджет нашої компанії не прив’язаний до курсу іноземної валюти, хоча ставки юристів встановлені в еквіваленті до євро. Однак, враховуючи побажання клієнтів і економіку сьогодення, в індивідуальному порядку з кожним клієнтом встановлюємо бюджети, фіксовані в національній валюті.

Василь МАСЮК, адвокат, ЮК «Делькредере»

Найбільш актуальним є формування видаткової частини. Основний акцент робитиметься на навчанні працівників, партнерів і пошуку та підготовці нових. Заплановано вдосконалити існуючі процедури надання послуг, розширити їхню географію. Видаткова частина спрямована на забезпечення формування основ прибуткової.

Щодо валютного планування, то акцентуємо увагу на практиках, які приносять дохід у валюті.

Олексій БЕЖЕВЕЦЬ, партнер ЮК «Правовий Альянс»

З середини 2014 року бюджет фірми ведеться в гривні. Галопуюча інфляція змусила нас відмовитися від прив’язки до інших валют та обліковувати витратну частину у гривні, а доходну — у валюті отримання платежів (у нас це переважно гривня). При цьому для обліку та підрахунку фінансового результату при надходженні платежів від нерезидентів у валюті відповідні суми враховуються у гривні за середньозваженим міжбанківським курсом на дату отримання платежу.

Ми не плануємо збільшення вартості юридичних пос­луг у зв’язку з коливанням валют. Загалом у більшості випадків наші погодинні ставки та фіксовані бюджети на різні проекти погоджуються (традиційно) у валютному еквіваленті. Курс валюти при цьому залежить від конкретних домовленостей з конкретним клієнтом. Тут може бути і курс Національного банку України, і певна зафіксована верхня межа, і комерційний курс продажу валюти в нашому банку тощо. Збільшувати ці цифри, за поточного стану економіки та бізнесу, немає, на мій погляд, жодних підстав.

Роман ЧУМАК, керуючий партнер ЮК «АРЕС»

2015 рік буде важким для юридичного бізнесу, багато практик буде скорочено, тенденція суцільної економії стосуватиметься й оплати юридичних послуг. Уже тепер ми змушені або залишати старі ціни, або робити досить значні знижки для постійних клієнтів компанії, оскільки всі без винятку постали перед необхідністю оптимізації видаткової частини бюджету компанії.

Віктор МОРОЗ, керуючий партнер ЮК «Правова гільдія «ВікторіАл»

 

Ще на початку 2014 року з метою збалансування бюджету фірми нами було суттєво переглянуто його витратну частину. Так, було вирішено суттєво зменшити витрати на утримання адміністративного персоналу і технічне оснащення офісу, що було успішно досягнуто шляхом оптимізації офісного устаткування та модернізації підходів до організації офісної діяльності. Нами було виявлено дублювання ряду функцій працівниками адміністративної частини офісу та прийняті відповідні кадрові рішення, спрямовані на оптимізацію роботи компанії.

Водночас було збільшено видатки на просування компанії, що вже з другого півріччя минулого року призвело до суттєвого збільшення обсягу роботи та залучення нових клієнтів. Ми стали відкритішими, брали участь у багатьох клієнто­орієнованих заходах, що проводилися сторонніми організаціями, та влаштовували власні заходи із залученням як уже наявних, так і потенційних клієнтів.

Як змінилася структура бюджету юрфірми? Чи планується підвищення вартості юридичних послуг у зв’язку з коливанням курсів валют? Чи має компанія певну подушку безпеки, і якщо так, то який відсоток від щомісячного/річного доходу спрямовувався до резервного фонду?

Юлія КУРИЛО,  керуючий партнер ЮК «СК ГРУП»

Рішення про створення резервного фонду було прийнято компа­нією не на рівному місці. Досвід кризового 2009-го продемонстрував нам необхідність мати таку подушку безпеки на постійній основі. Фінансування витрат на утримання офісу та оплату заробітної плати персоналу необхідно забезпечувати незалежно від наявності джерел із поточних надходжень. Це правило компанії, яка хоче бути присутньою на ринку, зберігаючи свій інтелектуальний потенціал та ім’я. Негативний досвід роботи в інших юридичних компаніях, а також позитивний дос­від колег, що забезпечили собі певну фінансову незалежність, не залишили в нас сумнівів у доцільності таких дій безвідносно до наявності кризи у країні.

Вирішуючи питання про розмір такого фонду, ми виходили з витрат на утримання офісу та фінансування заробітної плати поточного складу компанії з розрахунку на один рік. Для досягнення такого розміру резервного фонду ми здійснювали відрахування на резервний фонд кожного місяця прибуткової роботи компанії. Рівень відрахувань визначали кожного місяця залежно від рівня прибутку. Проте взяли за правило відраховувати не менш ніж 10 % чистого прибутку щомісячно до формування резервного фонду у повному обсязі.

Створювати резервний фонд чи ні — рішення власників. Однак багаторічний досвід колег і суб’єктів господарювання з інших сфер економіки, що пережили не одну кризу, не можна не брати на озброєння.

Євген ПРОНІН,  керуючaий партнер  ЮК «Грищенко, Пронін та Партнери»

Ми себе поки що не позиціонуємо як міжнародна компанія, рідко працюємо з іноземцями, тому особ­ливих прив’язок до курсу іноземних валют не робимо. Якщо до нас надходять звернення від іноземних клієнтів, тоді можемо дозволити собі формувати фінансові відносини в іноземній валюті. Так і клієнту легше, і нам вигідніше, тут приховувати немає чого.

З антикризових заходів, окрім вищенаведених, можу зазначити зниження цін і роботу з обсягами. Тут ми велосипед не вигадували, працюємо перевіреним способом. Також зменшили обсяг контекстної реклами в Інтернеті, там присутній лише доларовий розрахунок, а такий «стрибок» курсу не може не давати про себе знати.

Окрім створення резервного фонду, жодних заходів ми не здійснювали. Звичайно, це не зіграло нам на руку, проте стало непоганим досвідом. В ідеалі ми хотіли спрямовувати до резервного фонду 20 % щомісячного прибутку, але на практиці ця сума виявилася вдвічі меншою. Ми налаш­товані на потужну рекламну політику, участь у конференціях та інших заходах спонсорами, саме тому резервний фонд часто недоотримував свої відсотки.

Ми не використовували засоби резервного фонду через загальну ситуацію. Я переконаний, що вдаватися до використання цих коштів потрібно у таких випадках, як неможливість виплачувати заробітну плату з прибутку компанії чи форс-мажорні обставини зі штатом (хвороба працівника, термінова потреба в додаткових коштах тощо).

Оксана КРИЖАНІВСЬКА,  партнер  МЮК «Александров та Партнери»

 

Діяльність будь-якого бізнесу без резервного фонду є або вираженням самовпевненості власника, або екстремальним способом підтримання ділового тонусу. На практиці ж кожен топ-менеджер несе соціальну відповідальність не лише за кожного співробітника своєї компанії, а опосередковано за кожну сім’ю, член якої працює у компанії. І хоча у світі немає нічого стабільного, тим паче не буває стабільним бізнес, у соціально відповідальному підприємництві має бути створений резервний фонд.

На наш погляд, щомісячне відрахування коштів до резервного фонду в умовах, коли підприємство має позитивні фінансові показники, створює спокусу в певний момент використати резервний фонд на важливі, але не пов’язані з метою створення фонду, цілі. Нецільове використання резервного фонду виправдовується тим, що компанія і так стабільно розвивається, показує хорошу фінансову динаміку (що дасть змогу швидко сформувати новий резервний фонд), фонд сформовано в досить значному розмірі і взагалі ці кошти доцільніше використати для такого важливого нового вкладення.

Найбільш дієво вважаємо створювати резервний фонд, який 100 % покриває витрати компанії протягом трьох місяців роботи. Наявність такого фонду та позитивної фінансової динаміки компанії за прибутками свідчитимуть про ефективний менеджмент.

Зважаючи на ситуацію в нашій країні, на нецільове використання резервного фонду має бути накладено табу.

Ярослав СВЕРДЛІЧЕНКО,  партнер ЮФ «ОМП»

 

Видатки на просування компанії та залучення нових клієнтів складають, залежно від конкретного місяця і плану маркетингових заходів на такий місяць, від 5 % до 20 % витрат компанії. Порівняно з минулим роком ця пропорція не змінилася.

Бюджет фірми не прив’язаний жорстко до долара чи євро (близько 70—80 % наших витрати обраховуються в гривні та не залежать напряму від курсу долара), хоча, зрозуміло, нам довелося зробити певні коригування у зв’язку зі зміною курсу та загальним зростанням цін. Стосовно доходної частини, то на сьогодні ми дещо переглянули наші гривневі погодинні ставки в бік підвищення, проте таке збільшення є поки що набагато меншим за зміну курсу.

Компанія сьогодні не здійснює обов’язкове щомісячне/щорічне відрахування частини доходності на випадок фінансових труднощів. У той же час ми завжди дуже добре розуміємо потенційні ризики, та протягом останніх двох років провели значну оптимізацію вит­ратної частини бюджету, внаслідок чого нині маємо можливість тримати в резервах суму в розмірі від трьох-чотирьох місячних бюджетів.

 

Юлія ВОЛОДІНА,  директор з розвитку бізнесу  ЮФ «Кушнір, Яким’як та Партнери»

Видаткова частина бюджету фірми за останній рік суттєво не змінилася. Ми не плануємо скорочувати бюджет на розвиток, оскільки переконані, що в кризових умовах такі витрати потрібно, навпаки, збільшувати. Торік ми розпочали впроваджувати інноваційну CRM-систему, що вдосконалює наші бізнес-процеси, забезпечує мобільність для юристів та безпеку даних. Таким чином, навіть за найгіршого сценарію, зможемо продовжувати надавати послуги в повному обсязі. Цього року плануємо надалі інвестувати в інформаційні технології, які гарантують безперебійну роботу фірми та безпеку даних незалежно від зовнішніх факторів.

Повертаючись до ситуації в країні, не можу не згадати таку статтю, як видатки на благодійні цілі, що передбачені в бюджеті, насамперед, на підтримку армії медикаментами й медичним устаткуванням, які ми продовжуватимемо здійснювати в 2015 році.

Дотримуючись довгострокової стратегії, з моменту створення фірма спрямовувала частину прибутку в розмірі 10 % до резервного фонду. Після того, як такий резервний фонд міг забезпечити безперебійне існування фірми без жодних надходжень протягом трьох місяців, відрахування припинилися. Завдяки такому підходу ми не тільки створили таку собі подушку безпеки, а й можемо забезпечити стабільний розвиток фірми навіть у випадку кризових ситуацій.

Артем АФЯН,  керуючий партнер  АО «Юскутум»

Ми ніколи не були компанією, розпещеною надприбутками, тому весь час з великою увагою ставимося до видаткової частини бюджету. Ми постійно намагаємося оптимізувати власні витрати. Вважаємо, що те, що відбувається зараз, — це криза. Однак чи експортувати цю кризу на бізнес, багато в чому є вибором керівництва. Ми, наприклад, не скорочуємо програм розвитку персоналу, не урізаємо його стимулювання, оскільки вважаємо, що саме зараз час можливостей.

Питання валютного планування у нас було дискусійним. Наші ставки, як ставки багатьох юридичних компаній, прив’язані до валютного курсу. На сьогодні у зв’язку із зміною курсу баланс валюти і гривні змінився суттєво, то ми, звісно, певним чином відкоригували наші цінові критерії. До цього більшість наших витрат була прив’язані до гривні.

Утім, і ми відчули на собі подорожчання. Також маємо врахувати подорожчання рівня життя. Тому, дбаючи про наших працівників, ми також це закладаємо на рік. Ми маємо витримати баланс між тим, що може запропонувати ринок, тим, що ми надаємо ринку, і тим, на що ми можемо розраховувати. Тут не було обвалу, тут було коригування, до якого ми готові.

У нас передбачено певне фондування, але це не стосується тільки фінансових труднощів. Будуючи стабільний бізнес, ми певну частину коштів спрямовуємо в окремий фонд, який багато в чому забезпечує оборотні потреби компанії, але в цілому на раді партнерів ми приймаємо рішення, як ним розпоряджатися. Усі стратегічні видатки робляться за рахунок коштів цього фонду.