Проблема: Фарм-фактор

Лідія САНЖАРОВСЬКА-ГУРЛАЧ,
старший юрист ЮК «Правовий Альянс»

На думку Антимонопольного комітету України, надання аптечними мережами маркетингових послуг не завжди відповідає вимогам чинного законодавства України у сфері захисту економічної конкуренції

Важко сьогодні уявити велику аптечну мережу, яка не надавала б послуг у сфері маркетингу за замовленням окремих фармацевтичних компаній чи дистриб’юторів лікарських засобів. Залежно від потреб замовників, такі послуги можуть включати розміщення товарів на полицях відповідно до встановленого плану їхньої викладки, включення інформації про товари до інформаційних баз даних, поширення інформації про товари серед споживачів та багато іншого.

Надання аптечними мережами маркетингових послуг, безумовно, сприяє ефективному просуванню товарів на ринку їхньої роздрібної реалізації, проте з огляду на актуальну практику та підходи Антимонопольного комітету України не завжди відповідає вимогам чинного законодавства України у сфері захисту економічної конкуренції.

 

Аптечні досліди

 

З метою забезпечення конт­ро­лю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції та враховуючи, що забезпечення якості і доступності лікарських засобів має важливе соціальне значення для держави та суспільства в цілому, Антимонопольний комітет України системно проводить дослідження ринків лікарських засобів за різними товарними, територіальними та часовими межами таких ринків.

Торік одним із пріоритетних для Антимонопольного комітету України став ринок послуг з організації роздрібної торгівлі лікарськими засобами. Активні дії щодо дослідження цього ринку були розпочаті Антимонопольним комітетом України у другому кварталі 2014 року. Товарними межами досліджуваного ринку були визначені послуги з організації роздрібної торгівлі лікарськими засобами і виробами медичного призначення, учасниками ринку, — відповідно, суб’єкти господарювання всіх форм власності, які здійснюють господарську діяльність з роздрібної торгівлі лікарськими засобами на підставі відповідної ліцензії.

У межах дослідження Антимонопольним комітетом України було отримано інформацію від органів влади (Міністерства охорони здоров’я України, Державної служби України з лікарських засобів, Державної фіскальної служби, Державної служби статистики), галузевих консалтингових компаній, а також безпосередньо від аптечних мереж та постачальників лікарських засобів — виробників й імпортерів лікарських засобів, оптових дистриб’юторів лікарських засобів, обраних за певними критеріями.

За інформацією, отриманою Антимонопольним комітетом України від органів влади, було досліджено загальну кількість та структуру ліцензіатів, які здійснюють роздрібну торгівлю лікарськими засобами в Україні. За інформацією, отриманою від аптечних мереж та постачальників лікарських засобів, серед іншого, були досліджені й питання щодо сторони, з ініціативи якої зазвичай укладаються договори про надання маркетингових послуг, критеріїв відбору контрагентів для укладання відповідних договорів, переліку та змісту маркетингових послуг, що замовляються, обґрунтованості цін на відповідні послуги тощо.

Наведене надало Антимонопольному комітету України змогу не тільки визначити стан конкуренції на ринку послуг з організації роздрібної торгівлі лікарськими засобами, але й провести оцінку ціноутворюючого впливу відповідних послуг на вартість лікарських засобів та виявити ознаки порушення вимог законодавства України у сфері захисту економічної конкуренції.

 

Конкурентні переваги

 

Як було встановлено Антимонопольним комітетом України, укладання договорів про надання маркетингових послуг між аптечними мережами та постачальниками лікарських засобів маркетуючими організаціями надає аптечним мережам можливість:

a) отримання додаткових коштів від безпосереднього здійснення їхньої основної діяльності — роздрібної торгівлі лікарськими засобами, іншими товарами. Така можливість пов’язана, зокрема, з наданням аптечними мережами за плату послуг щодо:

—  дотримання встановлених обсягів закупівлі чи реалізації лікарських засобів, іншої продукції (фактично, виконання планів закупівлі чи реалізації товару);

— забезпечення постійної наявності товару, щодо якого надаються маркетингові послуги, у його певній кількості;

— інших послуг, які передбачають здійснення аптечною мережею дій, які вона і так вчинила б при безпосередньому здійсненні своєї основної діяльності — роздрібної торгівлі, наприклад протирання пилу з упаковок лікарських засобів, виставлених на полицях відповідно до встановленого плану їхньої викладки;

b) отримання переваг щодо здійснення основної господарської діяльності порівняно з одиничними аптечними закладами та малими аптечними мережами. Як встановлено Антимонопольним комітетом України, замовники маркетингових послуг зацікавлені в аптечних мережах, які мають певну ринкову владу на ринку роздрібної торгівлі лікарськими засобами. Одиничні та малі аптечні мережі, які мають від двох до п’яти торгових точок, як правило, не залучаються до надання маркетингових послуг;

c)впливу на асортимент товарів шляхом звуження пропозиції в бік тих товарів, щодо яких замовлені маркетингові послуг. За встановленою Антимонопольним комітетом України інформацією, у випадках, коли договором про надання маркетингових послуг передбачено дотримання плану закупівлі чи реалізації лікарських засобів, іншої продукції, аптечні мережі економічно зацікавлені в реалізації споживачам, у першу чергу, лікарських засобів, іншої продукції змовника відповідних маркетингових послуг, незважаючи на те, що в аптечній мережі можуть бути наявними й лікарські засоби, продукція іншого виробника з тією самою діючою речовиною за більш прийнятною для споживача ціною, але щодо якого не надаються маркетингові послуги;

d) встановлення необґрунтовано завищеного рівня цін на лікарські засоби, інші товари, щодо яких надаються маркетингові послуги, за рахунок неврахування вартості відповідних маркетингових послуг при формуванні власної відпускної ціни реалізації. На думку Антимонопольного комітету України, вартість окремих маркетингових послуг за укладеними договорами за своєю суттю є знижкою, що надається аптечним мережам постачальниками товарів. Однак розмір такої знижки не враховується аптечними мережами при формуванні власної відпускної ціни реалізації відповідних товарів, що фактично призводить до необґрунтовано завищеного рівня цін на товари. Це стосується, зокрема, послуг щодо:

— дотримання встановлених обсягів закупівлі чи реалізації лікарських засобів, іншої продукції (фактично, виконання планів закупівлі чи реалізації товару);

— забезпечення постійної наявності товару, щодо якого надаються маркетингові послуги, в його певній кількості (підтримання певного товарного запасу);

— інших послуг, якщо їхня вартість прямо залежить від обсягів закупівлі або реалізації лікарських засобів, іншої продукції чи певного товарного запасу.

Відповідно до актуальних підходів Антимонопольного комітету України, наведене вище може мати негативний вплив на конкуренцію.

 

Згідно з рекомендаціями

 

З метою припинення відповідних дій, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію, значній кількості аптечних мереж та постачальників лікарських засобів Антимонопольним комітетом України надані обов’язкові для розгляду рекомендації. Зокрема, рекомендовано:

a) переглянути умови договорів про надання маркетингових послуг, які можуть призводити до встановлення економічно необґрунтованої вартості лікарських засобів, шляхом виключення послуг, які безпосередньо відносяться до здійснення аптечними мережами їхньої основної діяльності — роздрібної торгівлі, а також встановлення обґрунтованої вартості маркетингових послуг на рівні фактично понесених витрат;

b) не допускати нав’язування маркетингових послуг. Наразі відповідними аптечними мережами, постачальниками лікарських засобів здійснюються активні дії щодо перегляду характеру, складу та вартості маркетингових послуг, що надаються за укладеними договорами.

Про результати здійснення відповідних дій у межах та з метою виконання рекомендацій Антимонопольного комітету України останній буде повідомлений аптечними мережами, постачальниками лікарських засобів окремо у встановлені строки.

Наразі ж Антимонопольний комітет України планує продовжити здійснення оцінки впливу маркетингових послуг на стан конкуренції на ринках організації послуг роздрібної торгівлі лікарськими засобами та обґрунтованість ціноутворення на лікарські засоби й у 2015 році.

Обережно, АМКУ

Олена СВИРИДЕНКО, керівник адміністративно-правового департаменту ТОВ «ТВА-ГРУП»

 

Договори про надання маркетингових послуг аптечними мережами постійно перебувають у полі зору конт­ролюючих органів.

До першого півріччя 2014 року «основною грозою» для суб’єктів господарювання у сфері роздрібної торгівлі лікарськими засобами щодо зазначеного виду договорів була Податкова служба (наразі — Фіскальна служба).

Починаючи з червня 2014 року, посилився контроль АМКУ за дотриманням у договорах про надання маркетингових послуг законодавства про захист економічної конкуренції.

У результаті прогалин та колізій у чинному законодавстві досить часто виникають ситуації, коли, дотримуючись податкового законодавства, суб’єкт господарювання порушує норми антимонопольного та антиконкурентного законодавства.

Так, зокрема, «маркетингові послуги» — це послуги, що забезпечують функціонування діяльності платника податків у сфері вивчання ринку, стимулювання збуту продукції (робіт, послуг), політики цін, організації та управління руху продукції (робіт, послуг) до споживача та післяпродажного обслуговування споживача в межах господарської діяльності такого платника податків. До маркетингових послуг належать, у тому числі, послуги з розміщення продукції платника податку в місцях продажу, послуги з вивчення, дослідження та аналізу споживчого попиту, внесення продукції (робіт, послуг) платника податку до інформаційних баз продажу, послуги зі збору та розповсюдження інформації про продукцію (роботи, послуги) (підпункт 108 пункту 1 статті 14 Податкового кодексу України).

Враховуючи рекомендації АМКУ, надані аптечним мережам щодо укладення договорів про надання маркетингових послуг, суб’єктам господарювання у сфері роздрібної торгівлі лікарськими засобами потрібно враховувати також норми законодавства про захист економічної конкуренції при наданні таких маркетингових послуг, як стимулювання збуту продукції, розміщення продукції у місцях продажу, організація та управління руху продукції до споживача, вивчення, дослідження та аналіз споживчого попиту.