Преамбула: Поле для GRи

Віктор БАРСУК,
старший партнер ЮК FCLEX

Як завжди, читачів нового номера журналу вітає український юрист

Ми працюємо в історичний для країни час, коли старі порядки вже зламано, а нові перебувають на стадії розробки — ми живемо в час реформ. Чи не найгостріше нині постало питання правової реформи, яка є синтезом адміністративної, судової реформи, а також реформи державного управління в широкому сенсі. Світ юрис­пруденції затамував подих в очікуванні кардинальних змін, адже існуючі суспільні реалії вимагають не просто реформування правової системи, а здійснення фундаментальної перебудови відносин між бізнесом та державою, зміни їхніх принципів та пріоритетів.

Тож комунікація «держава — юрист — бізнес» перебуває на стадії трансформації, і саме правники є ключовими учасниками цих процесів. Спільними зусиллями держава та бізнес працюють над створенням якісно нової моделі співпраці, яка будується на принципах взаємовигідного партнерства. Юристи за специфікою своєї роботи повинні бути першими, хто приймає нові правила гри: викорінення корупційної складової, забезпечення верховенства права і законності тощо.

Безперечно, ми є очевидцями, а окремі з нас ініціаторами, нових тенденцій у відносинах між державою та юридичним бізнесом — усе частіше практикуючі юристи переходять на державні посади, обираються до складу громадських рад, долучаються до законотворчої діяльності — стають активними учасниками публічних процесів.

Та, незважаючи на загальносуспільну користь і значні репутаційні дивіденди, подібна діяльність як елемент юридичного бізнес-управління підлягає систематизації та впорядкуванню. Невипадково саме зараз особливої актуальності набув GR-менеджмент — система управлінських знань та навичок у сфері взаємовідносин з державними органами.

Цей вид менеджменту, по суті, і є уособ­ленням нового формату взаємовідносин між бізнесом і державою на управлінському рівні, а тому розуміння його базових принципів та негласних законів, уміння їх вправно застосовувати в практичній діяльності має входити в арсенал кожного сучасного юриста.