Форум: Дозвільна тема

Алеся КОСМИНА

Ukrainian Antitrust Forum, який відбувся 19 травня 2015 року, запам’ятався учасникам не лише цікавими доповідями і дискусіями між представниками АМКУ та практикуючими юристами, а й символічними виступами двох голів АМКУ — форум відкривав виконуючий обов’язки голови АМКУ Микола Бараш, а закривав Юрій Терентьєв, якого пізніше того ж дня було призначено на посаду голови відомства

Загалом захід, який зібрав чимало представників обох таборів — АМКУ та юристів, які спеціалізуються на антимонопольному праві, — виявився досить продуктивним. Юристи критикували дії АМКУ, чи не половина доповідей стосувалися недоліків діяльності цього відомства та пропозицій щодо вдосконалення його роботи. Представники АМКУ, у свою чергу, висловлювали готовність до змін та звітували про результати своєї роботи.

Перша сесія, модератором якої виступив партнер ЮФ «Астерс» Ігор Свечкар, проходила у вигляді панельної дискусії, в якій взяли участь виконуючий обов’язки голови АМКУ Микола Бараш, директор Інституту економіки та прогнозування НАН України, член експертної ради Фонду розвитку конкуренції Валерій Геєць, голова експертної ради Фонду розвитку конкуренції Олександр Мельниченко та єдиний у сесії представник юрбізнесу — партнер АО Arzinger Лана Сінічкіна.

Говорили про реформу антимо­нопольного законодавства, особливості роботи АМКУ у кризовий період, світові тенденції, транспарентність АМКУ, питання конкуренції в Угоді про асоціацію тощо. Пані Сінічкіна також розповіла про своє бачення реформування законодавства у частині обмеження дискреції АМКУ у визначенні штрафів. Говорячи про нинішню ситуацію, вона вказала на відсутність обґрунтування при визначенні штрафів, непередбаченість підходів АМКУ, відсутність методики розрахунку штрафів та інші проблемні моменти. Вона також навела статистичні дані, згідно з якими, попри необ’єктивність винесення рішень відомством, у 2013 році було оскаржено всього 9,4 % рішень АМКУ, з яких скасовано лише 1,3 %, а у 2014 році — 12,6 %, з яких скасовано було 2,2 %. І причинами цього є неповноцінна законодавча основа, недовіра до судової системи та ексклюзивність повноважень АМКУ. Вона наголосила на тому, що бізнесу потрібна чітка шкала визначення штрафів, що, зокрема, також передбачено статтею 255 Угоди про асоціацію. Також пані Сінічкіна висловила пропозиції щодо методики розрахунку штрафів органами АМКУ.

Друга сесія була поділена на дві секції. Перша секція зібрала бажаючих послухати та поговорити про антиконкурентні узгоджені дії та контроль за концентраціями під модераторством радника ЮФ Sayenko Kharenko Дмитра Тараника. Друга ж була присвячена протидії недоб­росовісній конкуренції, а дискусію у потрібне русло спрямовував партнер МЮФ Integrites Олександр Алексєєнко.

Так, у рамках першої секції, радник ЮФ MT Partners Ольга Логінова розповіла присутнім про нинішні особливості отримання дозволу на концентрацію суб’єктів господарювання на окремих товарних ринках, зокрема у сферах фармацевтики (особливості визначення товарних меж ринку), ритейлу та банківських послуг (отримання дозволу на придбання неплатоспроможного банку). Старший юрист практики конкурентного права ЮФ «Авеллум Партнерс» Микита Нота виступив з пропозиціями з удосконалення порядку отримання дозволу на концентрацію. За його словами, потрібно переглянути випадки, в яких необхідне отримання дозволу на концентрацію, запровадити спрощену процедуру розгляду заяв на концентрацію, запровадити процедури участі третіх осіб у розгляді заяв на концентрацію та забезпечити прозорість, передбачуваність та правову визначеність при здійсненні контролю за концентраціями. Керівник департаменту з юридичних та адміністративних питань ТОВ «Такеда України» Ірина Головкова порівняла підходи до визначення антиконкурентних дій у законодавстві ЄС та України та зробила прогнози щодо зближення ЄС та України у цьому питанні. А представники АМКУ Олена Шевчук і Тетяна Полтавец доповіли про основні результати роботи АМКУ.

Робота у другій секції була не менш активною. Так, Олександр Алексєєнко розповів про українські реалії, іноземний досвід та можливі зміни у сфері захисту від недобросовісної конкуренції. Серед українських реалій він відзначив відсутність експертизи при розгляді справ про порушення антимонопольного законодавства, що призводить до невідповідності висновків, викладених у рішенні АМКУ, обставинам справи, а також звернув увагу на те, що наявність правоохоронних документів на об’єкти інтелектуальної власності не звільняє від дотримання конкурентного законодавства, так само як і відповідність пакувальних матеріалів/етикетки нормам технічного регламенту щодо правил маркування харчових продуктів. Також пан Алексєєнко навів аналіз судової практики з оскаржень дій АМКУ.

Головний юрисконсульт компанії «Про-Фарма» Станіслав Підкович зупинився на механізмах протидії недобросовісній конкуренції, серед яких — звернення до суб’єкта господарювання, звернення до материнської компанії суб’єкта господарювання, притягнення до адміністративної відповідальності, заява до АМКУ, вжиття інших заходів адміністративного характеру (внесення відомостей до митного реєстру, звернення зі скаргами до інших органів виконавчої влади тощо), притягнення до кримінальної відповідальності. Керівник напряму судових справ Carlsberg Ukraine Віталій Труфін розповів присутнім про практику кваліфікації дій, що повністю відповідають іншим сферам законодавства, як недобросовісної конкуренції. А старший науковий співробітник Науково-методичного відділу Центру комплексних досліджень з питань антимонопольної політики Діна Кравчук ознайомила учасників форуму з практикою опитування споживачів при визначенні інформації, що вводить в оману.

Не менш цікавою виявилася третя сесія, що була присвячена судовій практиці з антимонопольних спорів, модератором якої став керуючий партнер АК «Коннов і Созановський» Олексій Іванов. Від судового корпусу виступали суддя Вищого адміністративного суду України Любов Гончар, яка говорила про проблему підсудності спорів з оскарження рішень АМКУ та суддя Вищого господарського суду України Ігор Бенедисюк, який зробив огляд актуальної судової практики вирішення спорів, пов’язаних із конкурентним законодавством. А про квазісудову процедуру в АМКУ та перспективи реформування присутнім розповіла представниця законодавчої гілки влади Вікторія Пташник.

Представники юридичного бізнесу теж надали своє бачення судової практики в антимонопольній сфері. Керуючий партнер ЮФ «Антіка» та член Громадської ради при АМКУ Олексій Кот спершу окреслив основні проблемні питання розгляду справи у АМКУ та проблеми при оспорюванні цих рішень у суді. Основні проблеми, на його думку, полягають у такому: діючий Порядок розгляду справи не забезпечує права суб’єкта господарювання — потенційного порушника; суб’єкт господарювання часто має можливість дізнатися про суть претензій та позицію АМКУ у справі лише на етапі отримання попередніх виснов­ків; АМКУ вкрай неохоче змінює свою позицію у справі, яка вже відображена у попередніх висновках, попри аргументи та доводи суб’єкта господарювання; рішення територіальних відділень АМКУ рідко скасовуються вищими органами у рамках адміністративного оспорювання. Тож Олексій Кот вкотре наголосив на необхідності реформування у цій сфері.

Доповідь куратора практики антимонопольного та конкурентного права АО Arzinger Вікторії Гладкої стосувалася стандартів доказування у різних категоріях конкурентних спорів та оспорювання рішень АМКУ по суті та у розрізі штрафних санкцій. Вона зупинилася на таких способах доказування, як експертний економічний аналіз, опитування споживачів, отримання висновків фахівців, професійних та експертних організацій, і навела приклади з практики. А старший юрист ЮФ Aequo Сергій Денисенко, говорячи про перевірку рішень територіальних відділень АМКУ як квазісудову процедуру, окреслив основні засоби боротьби із рішеннями територіальних відділень — клопотання про прискорення розгляду справи і прийняття рішення, включення відповідного питання в саму заяву про перевірку рішення або подання окремого клопотання про зупинення виконання рішення.

Четверта сесія Форуму під модераторством керівника практики антимонопольного та конкурентного права ЮФ «Ілляшев та Партнери» Олександра Фефелова зібрала всіх бажаючих поговорити про антимонопольний комплаєнс. Так, партнер ЮБ «Єгоров, Пугінскій, Афанасьєв і Партнери» Україна Оксана Ільченко та партнер МЮФ Baker & McKenzie Оксана Симонова у своїх доповідях розповідали про необхідність комплаєнсу для компаній та роль у ньому зовнішнього юридичного радника. Зокрема, пані Симонова окреслила основні причини, чому такий комплаєнс є важливим, а саме: що порушення антимонопольного законодавства призводять до суттєвих штрафів, репутаційних ризиків, вилучення документів, переписки та електронних носіїв інформації у рамках перевірки регулятора, відповідальності не лише для компанії, а й для її контрагентів. А загалом успішна комплаєнс-програма, на її думку, має містити такі ключові елементи: підтримка топ-менеджменту, розробка і впровадження окремих письмових політик та правил, регулярні тренінги для персоналу, який працює з клієнтами, конкурентами та постачальниками, регулярна оцінка ефективності програми, моніторинг тенденцій (зміни законодавства, приклади з практики) та оцінка ризиків для компанії. Про способи забезпечення ефективності комплаєнс-програм говорив і партнер ЮФ «Астерс» Олексій Пустовіт.

Про власний досвід із запровадження комплаєнс-програм присутнім розповідали і представники компаній — керівник юридичного відділу групи компаній «Хенкель Україна» Ольга Лукьянова та керівник юридичного відділу LG Electronics Ukraine Дмитро Федечко.

Завершився форум, як уже було зазначено, привітальним словом новопризначеного голови АМКУ Юрія Терентьєва та обговоренням з ним проблем реформування галузі за вечірнім коктейлем.