Тема: Юридичний рай

Наталія ДАВИДОВА,
адвокат АК«Соколовський і Партнери»

Юридичні освітні програми у США: методи та вартість навчання, рейтинги закладів, допуск до складання адвокатського іспиту та інші особливості

Глобалізація світу та зникнення кордонів між країнами мотивує до вивчення міжнародного та іноземного права задля успішної конкуренції на ринку правових послуг. Українські юристи часто обирають саме американські правові школи для здобуття нових професійних знань, оскільки це є найбільш прес­тижним. «Універсітас 21», глобальна мережа з провідних дослідницьких університетів світу, у 2012 році визнала США країною, що має найкращу систему вищої освіти у світі (до речі, лише 3 з 25 університетів-членів є американські університети, що додає об’єктивності вказаному дослідженню).

 

Вибір юриста

Найбільшою популярністю серед вітчизняних юристів користується магістерська програма (LLM), денна форма навчання на якій триває зазвичай один рік. Станом на 2015 рік у США є понад 200 акредитованих Американською асоціацією юристів правових шкіл. Ця асоціація виконує функції, схожі з функціями Міністерства освіти і науки України: вона вивчає роботу правової школи і, в разі відповідності ряду критеріїв, надає спочатку тимчасову, а потім постійну акредитацію. При виборі правової школи потрібно керуватися декількома критеріями, зокрема престижністю навчального закладу та вартістю програми.

Для спрощення орієнтування в чисельних американських правових школах є спеціальні інтернет-ресурси з рейтингом, наприклад http://www.top-law-schools.com/rankings.html або http://grad-schools.usnews.rankingsandreviews.com/best-graduate-schools/top-law-schools/law-rankings.

До першої десятки зазвичай входять правові школи таких університетів, як Гарвард, Стенфорд, Єльський, Колумбійський, Університет Чикаго, Університет Пенсильванії. Правильний вибір університету суттєво впливає на майбутнє вдале працевлаштування та розвиток професійної кар’єри. Багато американських адвокатів навіть на своїх візитівках пишуть назву правової школи, яку вони свого часу закінчили.

Ще одним критерієм обрання правової школи є вартість навчальної програми, що є непомірно високою. Наприклад, у школі права Колумбійського університету рік навчання на магістерській програмі коштує 60 000 дол. США, Гарвардського університету — майже 56 000 дол. США. Поширеним явищем є отримання гранту на навчання від Програми академічних обмінів iменi Фулбрайта, яка пропонує фінансову допомогу викладачам та дослідникам, кандидатам та докторам наук, молодим дослідникам та аспірантам.

 

Статус юриста

Американські правничі школи — це навчальні заклади, чиї випускники, на відміну від українських, є лише кандидатами в юристи, яким ще доводиться складати іспит та отримувати свідоцтво на право зай­няття адвокатською діяльністю. І для іноземних юристів успішне завершення магістерської програми є обов’язковою умовою для допуску до такого іспиту. Кожен штат має свою асоціацію юристів, яка прий­має щорічно локальні правила допуску та складання адвокатських іспитів. Загальнодержавна Американська асоціація юристів узагальнює інформацію з 50 штатів та щорічно видає брошуру з ­вимогами в ­кожному штаті, що є у відкритому доступі в Інтернеті Лише в деяких штатах іноземним юристам після успішного завершення магістерської програми в правовій школі, акредитованій американською асоціацією юристів, дозволяється складати адво­катський іспит. У 2015 році такими штатами, зокрема, є Нью-Йорк, Каліфорнія, Джорджія, Вашингтон та Вісконсін.

Найчастіше українські юристи обирають правові школи в штаті Нью-Йорк і потім складають адво­катський іспит в цьому ж штаті, оскільки тут найбільш лояльні для іноземців ліцензійні умови і місто Нью-Йорк є неформальною світовою столицею юридичного ринку. Прагнення отримати американську адвокатську ліцензію пояснюється низкою причин: розвиток юридичної кар’єри, прагнення поліпшення матеріального становища, прес­тижність, перевірка професійної компетентності, розширення кола клієнтів.

Утім, успішне складення українським юристом американського адвокатського іспиту не є запорукою вдалого працевлаштування в Сполучених Штатах. Іноземний юрист, який пройшов лише однорічне навчання в магістратурі американської ­правової школи, не може повноцінно конкурувати з юристами, котрі здобули повну трирічну американську юридичну освіту в США, тому більшість українців повертаються на Батьківщину та продовжують свою кар’єру вдома, працюючи в міжнародних юридичних фірмах або обслуговуючи іноземних інвесторів.

 

Методом індукції

Методи та форми навчання в американській правовій школі кардинально відрізняється від національної вищої юридичної освіти. Основу навчання складає так званий сократовський метод, який передбачає лише один формат заняття — спілкування професора і студентів, тобто у вищій юридичній освіті Сполучених Штатів немає традиційних для українців лекцій і семінарів. Суть методу полягає в тому, що студенти вдома читають судові рішення, а на занятті аргументовано доводять власну точку зору. Такий спосіб викладання має позитивні та негативні риси. З одного боку, розвивається аналітичне мислення і навички самостійної дослідницької роботи. Американські професори кажуть, що в такий спосіб студенти навчаються думати та аналізувати матеріал самостійно, а не отримувати готову інформацію від лектора. З іншого боку, сократовський метод має і вади — надзвичайно неефективно витрачається час. Наприклад, студентам дається домашнє завдання опрацювати рішення Roe v. Wade, яке у Віснику Верховного Суду США займає 63 сторінки, потім в аудиторії професор протягом години обговорює цю справу зі студентами. Висновок, який зроблено в результаті, можна сформулювати в декількох словах: право на приватність включає право на аборт. Виникає питання, навіщо такий складний і довгий шлях для отримання такого простого висновку. Порівнюючи американську й українську моделі юридичної освіти, можна констатувати, що перша віддає перевагу індуктивному методу, а друга — дедуктивному.

Частина навчальних курсів може бути пройдена онлайн, але автору не відома жодна американська правова школа, яка дозволяла б пройти всю програму у дистанційній формі.

Система оцінювання на іспиті теж кардинально відрізняється від оцінювання в наших навчальних зак­ладах. По-перше, всі іспити мають письмову форму і оцінюються анонімно, тобто екзаменаційна робота не містить прізвища студента, а закодована. По-друге, кожна робота оцінюється не окремо, а співвідносно з роботами інших студентів. Іншими словами, якщо особа навчається у слабкій групі, то шансів на високий бал на іспиті в неї більше, ніж у особи, яка навчається у сильній групі.

Як висновок треба констатувати, що здобуття юридичної освіти в Сполучених Штатах є цікавим і бажаним професійним досвідом, що дорого коштує. Найбільшою популярністю серед українських правників користується однорічна магістерська програма в правових школах Нью-Йорка.