Банківське право: Складнощі перегляду

Олена ЛИННИК,
керуючий партнер Gryphon Investment Consulting Group

Намагання регулятора удосконалити процедуру допуску до участі у фінансових установах винятково платоспроможних інвесторів може ускладнити вхід на ринок нових гравців

У 2012 році з метою створення належних умов для допуску до зас­нування та участі у фінансових установах винятково платоспроможних інвесторів з бездоганною діловою репутацією в Україні було впроваджено інститут погодження придбання корпоративних прав у статутному капіталі небанківських фінансових установ. Протягом трьох років практичного застосування зазначеної процедури Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг), було здійснено ряд спроб удосконалення як власне процедури, так і вимог до потенційних інвесторів.

 

Встановити осіб

Остання з таких спроб у разі зат­вердження запропонованого 27 жовтня 2015 року проекту змін та доповнень може суттєво ускладнити вхід на фінансовий ринок новим інвесторам.

Так, зокрема, з метою виконання вимог законодавства щодо повного розкриття інформації про структуру власності фінансової установи аж до кінцевих бенефіціарів та конт­ролера регулятор планує впровадити удосконалену методику визначення розміру істотної участі інвестора у фінансовій установі з тим, щоб така методика могла застосовуватися до багаторівневої структури власності, у тому числі для випадків, коли інвестор має опосередковане володіння істотною участю одночасно через двох або більше прямих (опосередкованих) власників істотної участі у фінансовій установі.

Процедура передбачає, що кінцеві власники істотної участі для отримання відповідного погодження Нацкомфінпослуг подаватимуть документи не лише щодо себе, але й щодо осіб, через яких вони опосередковано набувають істотну участь у фінансовій установі. Подібне правило доволі успішно працює на ринках, що регулюються НБУ і Національною комісію з цінних паперів та фондового ринку, й дозволяє, у свою чергу, перевірити бізнес на порядність та платоспроможність не лише інвестора — майбутнього кінцевого власника, але й кожну структуру, яка є в ланцюгу володіння корпоративними правами фінансової установи.

Такий підхід орієнтований на встановлення всіх осіб, які суттєво впливають на діяльність фінансової установи незалежно від того, в якому «коліні» структури власності фінансової установи вони знаходяться. При цьому мають бути розкриті найменування кожної юридичної особи, прізвища, імена та по батькові кожної фізичної особи, через яких інвестором прямо або опосередковано здійснюється володіння участю у фінансовій установі із зазначенням зв’язків між ними. Окрім цього, подібний рівень прозорості дає змогу також відстежити можливу монополізацію ринків фінансових послуг та вимагати від інвестора в разі необхідності надання відповідного дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію або попереднього висновку про відсутність необхідності в його отриманні.

 

Підтвердити платоспроможність

Фактичний розмір істотної участі інвестора у фінансовій установі розраховується шляхом простого додавання розміру прямого та опосередкованого володіння істотною участю. При цьому нарівні з формулою розрахунку опосередкованого володіння через ряд юридичних осіб — прямих власників істотної участі (горизонтальна структура) — впроваджується додаткова формула розрахунку розміру істотної участі у разі набуття такої частки через складну багаторівневу вертикальну структуру власності (одна в одній).

Як і раніше, одним із найскладніших питань для потенційних інвесторів є обов’язок підтвердження платоспроможності та джерел походження коштів, за рахунок яких планується набуття істотної участі у фінансовій установі, та в майбутньому у разі необхідності здійснювати докапіталізацію такої фінансової установи.

Відтак, у разі прийняття запропонованих Нацкомфінпослуг змін, інвестор з метою підтвердження своєї фінансової спроможності зобов’язаний буде надати довідку з банку про те, що останній здійснив перевірку джерел походження коштів в обсязі, передбаченому банківським законодавством. При цьому перевірка здійснюється щодо рахунків юридичної особи — прямого учасника фінансової установи, з яких здійснюватиметься оплата часток фінансової установи або платежів за борговими зобов’язаннями, які виникли у фінансової установи чи іншого продавця перед інвестором чи прямим учасником фінансової установи, якщо такі боргові зобов’язання припиняються сторонами внаслідок набуття заявником істотної участі у фінансовій установі без повернення відповідних коштів заявнику.

У разі якщо інвестор — юридична особа набуває істотну участь у фінансовій установі шляхом обміну боргових зобов’язань на частку у статутному капіталі фінансової установи, внас­лідок чого такі боргові зобов’язання припиняються, балансова вартість припинених боргових зобов’язань має дорівнювати або бути більшою за розмір істотної участі заявника у фінансовій установі.

Водночас не вимагається підтвердження джерел походження коштів у випадках набуття або збільшення істотної участі внаслідок дарування, спадкування, обміну, а також викупу фінансовою установою акцій (часток), що призводить до зменшення статутного капіталу такої фінансової установи та, відповідно, збільшення істотної участі заявника.

 

Розширити перелік

Уточнено вимоги і до ділової репутації інвестора — майбутнього кінцевого власника істотної участі у фінансовій установі. Не зможуть, зокрема, отримати погодження на набуття або збільшення частки у фінансовій установі інвестори — фізичні особи, які обіймали керівні посади (керівник, головним бухгалтер, член наглядового органу) або були власниками істотної участі у фінансовій установі, щодо якої було відкликано/анульовано ліцензію або здійснено відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації у фінансовій установі в попередньому річному звітному періоді. Також не зможуть отримати погодження Нацкомфінпослуг на набуття або збільшення частки у фінансовій установі інвестори — юридичні особи, контролери та керівні особи яких не мають бездоганної ділової репутації, у тому числі включені до національних або міжнародних санкційних списків.

Посилюючи загальні вимоги до потенційних інвесторів у фінансовий ринок, нормотворець, у свою чергу, розширив перелік випадків, коли отримання такого погодження не вимагається. Так, зокрема, не потрібне отримання письмового погодження Нацкомфінпослуг у разі набуття або збільшення істотної участі інвестором, який не є кінцевим або прямим власником частки у фінансовій установі та при цьому не відбудеться збільшення розміру істотної участі кінцевого власника та прямого власника (прямих власників) істотної участі понад 10, 25, 50 або 75 % статутного капіталу фінансової установи за умови, що останні правомірно володіють своїми частками та мають відповідне погодження Нац­комфінпослуг.

Сьогодні фінансовий ринок України потребує особливої уваги з боку органів-регуляторів до таких питань, як забезпечення прозорості діяльності та фінансової стійкості його ключових гравців — професійних учасників ринків небанківських фінансових послуг. Банківський ринок є тому яскравим прикладом. Однак чи спрацює такий підхід на ринках небанківських фінансових пос­луг, значною мірою залежатиме від інституційної спроможності органу-регулятора відстежувати реальність капіталу, за рахунок якого здійснюються інвестиції у фінансовий ринок, і в подальшому прозорості та законності професійної діяльності на ринках фінансових послуг.