Новини ринку, 5 Січня (Четвер)

PLP Law Group стала ініціатором внесення змін в корпоративному законодавстві стосовно положення про реєстрацію випуску акцій

Юристи практики корпоративного права PLP Law Group в межах здійснення юридичного супроводу клієнтського проекту за участі фізичної особи – нерезидента звернули увагу на неналежність переліку документів, що подаються на реєстрацію випуску засновниками товариства-фізичними особами. Зокрема, згідно з розділом ІІ пункту 1 підпункту 10 «Положення про порядок реєстрації випуску (випусків) акцій при заснуванні акціонерних товариств», затвердженого Рішенням Національної Комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) від 27 травня 2014 року № 692, від будь-якої фізичної особи-засновника акціонерного товариства вимагалося подання у виключному порядку податкової декларації про майновий стан і доходи з відміткою відповідного органу державної податкової служби про її отримання та при цьому без жодного врахування юрисдикційного статусу такої фізичної особи.

У співпраці із Ukrainian Capital Markets Association PLP Law Group звернулася до НКЦПФР з пропозиціями щодо внесення відповідних змін до переліку документів, що можуть підтверджувати, зокрема, майновий стан засновника-фізичної особи-нерезидента. У свою чергу НКЦПФР позитивно відреагувала на пропозиції та своїм рішенням від 18 жовтня 2016 року затвердила відповідні зміни.

 Тож на даний момент для фізичних осіб-нерезидентів значно розширено перелік можливих документів, які підтверджують їх спроможність здійснити відповідні внески до статутного капіталу акціонерного товариства, а саме можливе подання копії документа(ів) про майновий стан засновників – фізичних осіб, що підтверджує їх спроможність здійснити відповідні внески до статутного капіталу акціонерного товариства.