Колонка редактора: Що сказав автор

Майже будь-який текст, свідомо чи несвідомо, ми піддаємо аналізу і, окрім безпосереднього змісту, часто шукаємо прихований підтекст, дивимося на певний контекст та навіть переходимо на рівень надтексту сказаного чи написаного. Звісно, увагу аудиторії приковують насамперед тексти емоційно забарвлені, насичені яскравими образами та виразними тропами. Тому без використання всіх цих засобів, особливо в публічній площині, донести свою думку і бути почутим дуже складно. Але важливим є не лише те, що і як сказано, а ким саме. Непослідовність або суперечливість спікера може не відразу впадати в око, але з часом довіра до його думок нівелюється його ж зусиллями. І жодні порівняння та метафори вже не допоможуть скласти інше враження.

Так, люди схильні переосмислювати набутий досвід і змінювати власну точку зору, але прості людські цінності завжди залишаються незмінними. Тож якщо ми хочемо бути почутими в навколишньому світі, треба бути чесними та щирими, а ще — вміти слухати самих себе.

 

Максим СИСОЄНКО, головний редактор

-->