Преамбула: Внутрішнім комунікаціям бути!

Назар ЧЕРНЯВСЬКИЙ,
партнер ЮФ Sayenko Kharenko

У сучасному інформаційному суспільстві комунікації заповнюють усі сфери нашого життя, і будь-який розвиток уже просто неможливо уявити без них. Це стосується і розвитку бізнесу, особливо якщо цей бізнес полягає в наданні індивідуалізованих послуг з аналізу та використання інформації, чим, власне, і є юридична справа.

І якщо зовнішні комунікації важливі для того, щоб компанія могла успішно конкурувати на ринку юридичних послуг із собі подібними, саме внутрішні комунікації забезпечують ефективне функціонування компанії як самодостатнього організму і можливості її зростання на цьому ринку в цілому.

Зокрема, основна функція внут­рішніх комунікацій полягає в інформуванні співробітників про цілі, напрямок розвитку та цінності компанії. Тому кожній компанії, що розвивається, вкрай важливо правильно їх вибудувати з самого початку, адже налагоджений механізм внутрішніх комунікацій у компанії надає змогу вирішувати ряд стратегічних зав­дань: від формування комфортного мікроклімату в колективі та створення привабливого іміджу роботодавця до оптимального розподілу роботи всередині і ефективного cross-selling.

Важливо, щоб співробітники знали і сповідували філософію компанії, були причетні до створення в ній особливої атмосфери і відчували себе її частиною, брали активну участь у формуванні цілей компанії і могли усвідомлено їх реалізовувати. Така лояльність, вмотивованість та причетність співробітників до процесів у компанії прямо впливає на продуктивність їхньої роботи. Тож, беззаперечно, приділення належної уваги внутрішнім комунікаціям є цілком виправданою інвестицією у розвиток компанії.

-->