Тема: Річне питання

Максим СИСОЄНКО,

СЕРГІЙ ВОВК

Наприкінці року прийнято оцінювати власні здобутки, прогнозувати стан ринку, планувати реалізацію нових проектів. Не будемо порушувати традицію й цього разу. Наші експерти дадуть оцінку року, що минув, поділяться власними спостереженнями та враженнями. І, звісно, розкажуть, до чого юридичному ринку варто підготуватися вже у новому році

Стан ринку. Ситуація на юридичному ринку в цілому.  Яким був розподіл сил між юркомпаніями?
З яких індустрій були найбільш привабливі для бізнесу клієнти цього року? Яким був регуляторний вплив держави?

 

Михайло ІЛЛЯШЕВ, керуючий партнер ЮФ «Ілляшев та Партнери»

Наступний рік, можливо, спричинить зміни на ринку юридичних послуг. Я використовую слово «можливо», оскільки це залежатиме від результатів президентських виборів.

Якщо в 2019 році зміниться Президент, то це, швидше за все, спричинить зміни на багатьох керівних посадах у державних компаніях, банках. Що, в свою чергу, призведе до заміни юридичних компаній, які обслуговують такі структури. Оскільки частка таких клієнтів у структурі доходів деяких юридичних фірм дуже значна, це вплине на їхні позиції на ринку — якщо не в 2019-му, то вже точно до 2020 року.

У рік виборів навряд чи ризикнуть вийти на український ринок міжнародні гравці. Закриття офісів іноземних компаній можливе, хоча й малоймовірне. Думаю, всі вважатимуть за краще дочекатися, з чим країна закінчить наступний рік.

Структура юридичних послуг не надто зміниться. Як і раніше, головним джерелом доходів буде представництво в судах. Кримінальне право ставатиме все більш перспективною галуззю права для великих юридичних фірм, а ось послуги, пов’язані з IPO, як і раніше, майже не користуватимуться попитом.

Олександр ЗІНЕВИЧ, юрист АО «Коннов і Созановський»

Попри складну економічну ситуацію в Україні, бізнес продовжує свою діяльність і потребує юридичного супроводу. Тому динаміка діяльності саме юридичного бізнесу, який обслуговує компанії та підприємства в Україні, змінилася несуттєво. Окрім того, політична ситуація в нашій державі генерує часту зміну законодавства, тобто «правил гри», і бізнес з метою відповідності таким новим правилам також досить часто звертається за юридичними послугами. Треба зазначити, що більшість змін у законодавстві, на щастя, спрямовані не на збільшення перепон для діяльності підприємств, а на полегшення такої діяльності та на звільнення від уже існуючих бюрократичних перепон та перешкод. Як приклад таких позитивних змін, хотілося б вказати на довгоочікуваний Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», який набув чинності у червні цього року. Цей закон усунув багато неточностей та протиріч, які були в нашому законодавстві. Також він значною мірою додав роботи юридичним компаніям, які отримали чимало запитів щодо підготовки нових редакцій установчих документів компаній, які відповідали б вимогам названого вище закону.

Нещодавнє введення воєнного стану в деяких регіонах України викликало активність іноземного капіталу, представленого в Україні. Юридичні компанії готували для нерезидентів аналітичні повідомлення щодо можливого застосування механізму форс-мажору їх українськими контрагентами.

Загалом необхідно зазначити, що юридичний бізнес йде за клієнтом, тому зміни в законодавчому полі, хід реформ в Україні однозначно мають вплив на розвиток юридичних практик та ведення юридичного бізнесу загалом.

 

Віталій БУРДАК, партнер Pavlenko Legal Group

Юридичний бізнес є певною мірою індикатором здоров’я економіки. Коли країна переживає економічну кризу, зазнають трансформації всі сфери діяльності, в тому числі юридична. Обслуговуючи бізнес, ми знаходимось у прямій пропорційній залежності від успішності клієнтів: підвищення фінансової ефективності клієнтського бізнесу супроводжується зростанням потреб в юридичних послугах. Можна стверджувати, що цього року значного економічного злету не відбулось. Бізнес-діяльність знаходилась у певному стані стагнації, а отже, не спричинила стрімких зрушень на юридичному ринку. Сподіваємось, що у 2019 році ситуація зміниться на краще та економіка продемонструє тенденцію до стійкого зростання. Наразі стабільна висхідна динаміка юрбізу дає нам змогу робити позитивні прогнози на наступний рік.

Щодо законодавчих новел, то найбільш знаковим, на мій погляд, є прийняття Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю». Цей нормативно-правовий акт безпосередньо стосується діяльності кожного юриста та має суттєвий вплив на ринок у цілому. Усі гравці юридичного ринку чекали на прийняття закону, оскільки ТОВ є найбільш затребуваною та ефективною організаційно-правовою формою ведення бізнесу в Україні. Завдяки цьому ми отримали нові інструменти та можливості для поліпшення діяльності ТОВ.


Актуальні закони 2018 року.  Які з прийнятих цього року законів були найбільш впливовими?

 

Ігор ПУГАЙКО, старший юрист Hillmont Partners

Питання успішності окремого року для економіки країни в цілому або ж для окремої сфери бізнесу завжди є риторичним, оскільки надто багато факторів потрібно враховувати, і залежно від обраних критеріїв висновок завжди може бути різним. Тому при наданні подібних оцінок я схильний максимально звужувати коло критерії та враховувати лише найбільш очевидні та значущі фактори. Так, на мою думку, суто в юридичній площині найбільше на юридичний бізнес вплинуло прийняття Закону України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів». Хоча цей Закон і набув чинності у 2017 році, однак сталося це наприкінці року, тому наслідки від його прийняття стали відчутні в 2018 році. Саме внесені до процесуального законодавства зміни і визначили напрями розвитку юридичної сфери у 2018 році.  Отримавши нові правила гри, юридична спільнота не могла не відреагувати, тому протягом 2018 року чітко простежується зміна підходів та пріоритетів як до безпосереднього ведення судових справ, так і щодо тактики захисту інтересів клієнтів у цілому, і саме цей фактор, на мою думку, можна визначити як такий, що позитивно вплинув як на розвиток юрбізнесу в цілому, так і на професійний розвиток учасників спорів та представників суддівського корпусу.

Якщо говорити про фактори, які перешкоджали більш стрімкому розвитку юрбізнесу у 2018 році, то, як не дивно, сюди також можна віднести прийняття нового прогресивного процесуального законодавства та вражаючу за масштабами судову реформу.

Безперечно, зазначені зміни покликані позитивно вплинути на розвиток сфери юридичних послуг, однак на сьогодні вказані процеси далекі від остаточного завершення, а всі, напевно, знають, що в часи змін працювати завжди складніше. Сьогодні суди перевантажені справами не менше, ніж у попередні роки, а самих суддів на місцях критично бракує, що призводить до порушення встановлених процесуальним законодавством строків розгляду справ та інших порушень, що впливають на об’єктивний і послідовний розгляд окремих судових справ. Зрозуміло, що окреслений стан речей жодним чином не сприяє підвищенню рівня довіри з боку потенційних учасників судових спорів до судової влади, більше того, в очах пересічних громадян та суб’єктів господарювання нівелюється значення та вага всіх прийнятих змін та реформ у юридичній сфері, оскільки користувачі юрпослуг не звикли заглиблюватися у проблеми галузі, їх цікавить кінцевий результат. Відповідно, проблема неефективності законодавчих реформ або, краще сказати, їх повільна реалізація у 2018 році і стала головною проблемою більш стрімкого розвитку юрбізнесу.

Загалом же не можна сказати, що 2018-й був менш сприятливим ніж попередні. На мою думку, більш доречно буде відзначити, що цей рік вимагав від учасників ринку юридичних послуг більшої гнучкості, вміння швидко вчитися і пристосовуватися до нових умов, відповідно, більш успішним він був для тих, хто зміг відповідати таким вимогам.

Ян ЛЕВІТАС, керуючий партнер ЮК JN Legal

Даючи оцінку умовам ведення юридичного бізнесу в Україні, необхідно брати до уваги два фактори: економіко-політичну ситуацію та правове регулювання діяльності у сфері юрпослуг. Перший нерозривно пов’язаний з юридичним бізнесом, оскільки має безпосередній вплив на його клієнтів. Військова агресія на сході України, девальвація гривні, інфляція, нестабільність банківської системи часом змушують бізнес зменшувати витрати на юридичних консультантів. У зв’язку із цим все більше зростає конкуренція на ринку, підвищуються вимоги до юристів та водночас змінюється їхня роль у бізнес-процесах клієнтів. Бізнес бажає бачити в особі своїх юридичних консультантів надійних бізнес-партнерів, які розуміють внутрішні бізнес-процеси клієнта та гармонійно вливаються в його діяльність, зокрема, що стосується питань розвитку бізнесу, запуску нових продуктів або мінімізації ризиків адміністративного тиску з боку органів державної влади та місцевого самоврядування. Усе більше юристи залучаються до процесів адвокації та лобіювання інтересів клієнтів з питань щодо прийняття нових законодавчих ініціатив, які стосуються підприємницької діяльності клієнта.

Крім того, в ході боротьби за клієнта та акумулювання бізнес-потенціалу цього року спостерігалися процеси злиття та поглинання юрфірм. Інші юрфірми пішли шляхом позиціонування себе як вузькопрофільних спеціалістів у сфері податкового права, права інтелектуальної власності та IT-технологій, судового та досудового розв’язання спорів тощо.

Стосовно аспекту правового регулювання ведення юридичного бізнесу, необхідно зазначити, що весь юрбізнес цього року перебував у стані певної адаптації до нового процесуального законодавства. У зв’язку із цим практикуючі юристи поступово звикали до нових правил здійснення судочинства та більш чіткого дотримання принципу єдності судової практики. Деякі юристи були змушені складати іспити та проходити стажування з метою отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.

Також цього року Адміністрація Президента України та уряд продовжили дискусію щодо необхідності реформування якості юридичної освіти та послуг. Як наслідок, на розгляді Верховної Ради України перебуває проект Закону про адвокатуру та адвокатську діяльність № 9055 від 6 вересня 2018 року, думки щодо якого розділились: одні вважають, що прийняття законопроекту створює загрозу незалежності здійснення адвокатської діяльності, а інші переконані, що з його прийняттям адвокатура отримає суттєве розширення її прав та гарантій.

Як бачимо, сучасні юридичні фірми не тільки стоять пліч-о-пліч з бізнес-процесами їх клієнтів, але й еволюціонують разом із змінами на ринку юридичних послуг та в законодавстві.


Найбільш затребувані практики та індустрії.  Які з практик та індустрій цього року були найбільш прибутковими, які стали менш привабливими?
Які нові практики з’явились у вашій компанії?

 

Денис ДЬОМІН, партнер АО «Літігейшн Груп»

Продовжуючи тенденції, які розпочались із середини 2014 року, вже четвертий рік поспіль найприбутковішими практиками є захист інтересів клієнтів у кримінальних справах щодо злочинів у сфері службової діяльності, громадської безпеки, національної безпеки України та господарської діяльності.

Знову ж таки традиційно для останніх чотирьох років аутсайдерами можна назвати практики страхового та банківського права, з пожвавленням в антимонопольній практиці, нерухомості, злиття та поглинання і податках.

Причини зазначеного розподілу, на мій погляд, мінімум дві. Перша і основна полягає в тому, що попит формує пропозицію на юридичному ринку, а оскільки кількість кримінальних проваджень, зареєстрованих в ЄРДР, за різними оцінками сягає приблизно 5 млн проваджень на приблизно 42 тисячі адвокатів, то логічно зробити висновок, що захист інтересів клієнтів у кримінальних справах є найприбутковішою або однією з найприбутковіших практик.

Друга причина пов’язана з історією. Річ у тім, що за останні 60 років на території України здебільшого розвивалась та удосконалювалась кримінально-правова думка порівняно з протилежною ситуацією в Європі та Америці, де в основному юридична наука була спрямована на розв’язання господарських і цивільно-правових проблем. Як наслідок, ми бачимо набагато більшу кількість юридичних інструментів для бізнес-діяльності у постіндустріальних країнах.

З 2018 року у нашій компанії з’явилася нова практика захисту інтересів клієнта у справах про притягнення до відповідальності за корупційні та митні правопорушення, з гарним портфоліо виграних справ. Така тенденція пов’язана перш за все з попитом, тяжкістю наслідків та кількістю протоколів, направлених державними органами до судів України.


Олександр ШКУДУН, партнер OSTIN Law Firm

Навколишній світ суттєво змінюється. Він стає дедалі технологічнішим. З’являються нові стартапи, нові бізнеси, пов’язані зі створенням класних міжнародних IT-продуктів, що змінюють життя людей. Тож недивно, що цього року найбільш затребуваною та прибутковою для нашої фірми була індустрія інформаційних технологій. І ми пишаємось нашими проектами у цій сфері.

Так, у 2018 році OSTIN Law Firm успішно супроводила вхід американського інвестиційного фонду Horizon в капітал групи компаній Intellias, повністю обслуговувала M&A-угоду між компанією Distributed Lab та ізраїльським інвестором, а також надала багато поточних консультацій іншим IT-компаніям щодо різноманітних юридичних питань. Будь-якому бізнесу потрібен професійний юридичний супровід, починаючи з оформлення домовленостей між партнерами та інвесторами, вирішення щоденних господарських питань і закінчуючи міжнародною реструктуризацією.

Попитом користується також практика у сфері захисту інтелектуальної власності, яка тісно пов’язана з IT-практикою. Реєстрація знаків для товарів і послуг, захист авторського права, укладення ліцензійних договорів тощо. Компанії зацікавлені у тому, щоб захистити власні інтелектуальні здобутки та використати їх на свою користь у майбутньому.

Активно розвивалася і практика вирішення судових та арбіт­ражних спорів. OSTIN виграла декілька справді гучних справ, однією з яких була справа, що слухалась в корейському міжнародному арбітражному суді. Ми успішно захистили інтереси клієнта і продовжуємо рухатися в цьому напрямі.

Відверто кажучи, судова практика завжди користується попитом (особливо під час кризи, коли власники компаній роблять усе можливе, щоб оптимізувати свої витрати і отримати від контрагентів усе, що їм належить, нерідко вдаючись саме до судових процесів) і приносила непогані гонорари тій чи іншій юридичній фірмі.
Євген ДУДНИК, керівник напряму  з питань державної допомоги  ЮФ ADS Legal Group

2018 рік можна відзначити розширенням практики у сфері конкурентного права. Фундамент для цього було закладено ще у 2014 році, коли Верховна Рада України прийняла Закон України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання».

Прийняття ж цього закону обумовлене підписанням Україною Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, згідно з якою Україна зобов’язалась впровадити ефективну європейську систему моніторингу та контролю державної допомоги бізнесу.

Разом із набуттям у серпні 2017 року законом чинності у повному обсязі до звичних для української юридичної спільноти складових конкурентного права було додано нову для України тему контролю за допустимістю державної допомоги суб’єктам господарювання для конкуренції.

До факторів, які сприяли розвитку в ЮФ ADS Legal Group практики за напрямом «державна допомога» можна віднести новизну та складність законодавчої бази, початок правозастосування з боку уповноваженого органу з питань державної допомоги, яким відповідно до вказаного закону є Антимонопольний комітет України, а також високі ризики втрати активів отримувачами державної допомоги у разі порушення вимог нової гілки конкурентного законодавства.
Олексій РЕЗНІКОВ, партнер Asters

В Asters ми прагнемо надати клієнтам якнайбільший вибір інструментів для забезпечення їхніх інтересів та отримання бажаного, особливо коли йдеться про вирішення спорів. Саме тому в нашій компанії у другій половині цього року з’явилася практика альтернативних методів вирішення спорів — ADR. Ми включили в цю практику ті напрями, які з нашої точки зору є найефективнішими для вирішення спорів наших клієнтів — медіацію, переговори, винесення експертних висновків, фасилітацію, встановлення фактів, попередню незалежну оцінку, досудові наради щодо врегулювання спору та підготовку мирових угод.

Поява такої практики зумовлена запитом ринку на альтернативу традиційним підходами до вирішення спорів — судам та арбітражу. Адже дедалі частіше клієнти звертаються до юридичних компаній не із запитом представити їхню справу в суді, а за допомогою у вирішенні конфліктної ситуації. І самі ж клієнти чудово розуміють, що далеко не завжди суд або арбітраж будуть тими інструментами, якими вони мають можливість достатньою мірою керувати з процесуальної та часової точки зору і які дозволять клієнтам забезпечити їхні інтереси у цій конкретній справі. Саме в таких випадках варто звертатися до альтернативних методів вирішення спорів.

Крім того, у більшості випадків альтернативні методи вирішення спорів передбачають можливість для сторін відновити втрачену довіру та налагодити ділові відносини, які руйнуються в ході конфліктів. Це та зміна парадигми, яку пропонує ADR — зосереджувати увагу не на судових битвах тут і тепер, а на побудові довіри і ділових взаємин, які складатимуть фундамент тривалої і взаємовигідної співпраці зараз і в майбутньому.

Завдяки розширенню методів вирішення спорів, які можуть запропонувати експерти Asters, ми надаємо нашим клієнтам можливість використовувати найефективніші методи вирішення спорів, враховуючи всі обставини певної справи, що дає змогу клієнтам економити час, гроші і нерви у неприємних конф­ліктних ситуаціях і вирішувати їх швидше та конструктивніше. До того ж ми впевнені, що ця практика буде цікава не тільки нашим клієнтам, а також і нашим колегам-юристам, які зможуть запропонувати своїм клієнтам новий рівень юридичних послуг у вирішенні спорів, залучаючи Asters як нейтральну організацію, яка надає послуги з альтернативного вирішення спорів.


Олександр ГЛАДІЙ, директор ЮА «Абсолют»

Юридичний бізнес — це складний процес, який потребує постійного вдосконалення задля відповідності потребам ринку і, найголовніше, потребам клієнтів.

Коли клієнт звертається до юридичної компанії, він бажає отримати рішення своєї проблеми. І ми, як професійні юристи, маємо надати найкращій з можливих варіантів, який задовольнить вимогам клієнта.

Нагадаю, що юридичне агентство «Абсолют» — багатопрофільна юридична компанія з більш ніж 10-річним досвідом роботи в Україні, тобто ми надаємо юридичні послуги майже в усіх сферах права на всій території нашої держави. Починаючи з дня заснування компанії, ми стежимо за тенденціями розвитку бізнесу і юридичного ринку та, відповідно, до цього корелюємо нашу діяльність. Тому можу зазначити, що у 2018 році у Дніпропетровській області спостерігалася так звана стагнація юридичної сфери, а «виною» тому — передислокація бізнесу до Києва.

До речі, завдяки відкриттю офісу у Києві ще у 2008 році ми знаходимося ближче до клієнта та маємо змогу надавати юридичні послуги ширшого спектра. Цього року саме завдяки успішній роботі київського офісу отримали у клієнти декілька великих компаній та знайшли нових партнерів.

Отже, для нас стагнація у Дніпрі компенсувалася активізацією діяльності в Києві.

Стосовно практик, зазначу, що через збільшення активності девелоперів зросла кількість звернень у сфері земельного права та нерухомості. Також у цьому році активізувалися й правоохоронці, що призвело до збільшення кількості кримінальних справ та, як наслідок, звернень у кримінальній сфері права.

Значно оживилася сфера державних закупівель, тому можу констатувати наявність підвищеного інтересу до послуг щодо проведення тендерів на держзакупівлі та представлення інтересів клієнтів в АМКУ.

В Україні з’явилися нові юридичні компанії та збільшилася кількість практикуючих адвокатів, що свідчить про зростання потреби в отриманні якісних юридичних послуг. Але реалізація судової реформи дещо гальмує процес розгляду справ по всій Україні, отже, говорити про великий крок у судовій практиці ще зарано.

Стосовно нових практик в ЮА «Абсолют». Для себе бачимо перспективи у розвитку банківського та фінансового, а також конкурентного права. Та у будь-якому разі, з якого б питання в юридичній площині до нас не звернувся клієнт, ми зробимо все можливе задля того, щоб якісно забезпечити розв’язання його проблеми, бо над рішенням працюють більш ніж 45 професійних адвокатів та юристів.

Закон надає багато можливостей — треба тільки його правильно інтерпретувати.

 

Маркетинг. Чого найбільше потребували клієнти 2018 року?
Які маркетингові заходи були найбільш ефективними?

 

Любомир КУЗЮТКІН, керуючий партнер ЮФ EXPATPRO

EXPATPRO працює здебільшого з клієнтами-іноземцями, і це цікавий виклик з точки зору бізнесу. Для того, щоб стати юридичним «провідником» в Україні для таких клієнтів, потрібно чітко розуміти їх потреби. Ми виділили для себе три ­основні.

По-перше, повне занурення у проблему. Юридичний сервіс — дуже персоналізована послуга. Нашим клієнтам важливо, щоб ми правильно розуміли їхній запит. Вони хочуть бачити, що спеціалісти EXPATPRO перейнялися їхньою проблемою та шукають спосіб її вирішити. Часто клієнти вимагають не один, а навіть декілька шляхів вирішення.

По-друге, сервіс. EXPATPRO позиціонує себе як бутикова компанія. Це одразу формує у клієнтів певні очікування щодо сервісу. Ми ж ставимо перед собою завдання перевершити ці очікування. В EXPATPRO «сервіс» ми розуміємо як «лояльність», коли в основі роботи — інтереси та побажання клієнтів. Якщо вони відчувають це, повертаються до такої компанії із новими запитами.

По-третє, вчасний результат. Клієнтам-іноземцям важливо не лише отримати якісну послугу: чи то консультацію, чи то супровід. Вони прискіпливо ставляться до строків, вимагають виконання завдань у межах чітко встановлених дедлайнів. Результат для таких клієнтів не менш важливий, ніж його своєчасність.

EXPATPRO спрямовує свої маркетингові зусилля як на внутрішній, так і зовнішній ринок. На внутрішньому ринку ми просуваємо себе для того, щоб сформувати авторитет серед топових компаній. Імідж виконує чітке завдання: інші юридичні фірми віддають свої запити нам на аутсорс.

Публікації в профільних ЗМІ, участь у професійних заходах та активний нетворкінг працюють на це найкраще.

Зовнішні комунікації — тобто, комунікації з потенційними клієнтами — відбуваються через digital-інструменти. Для нас ефективними є сайт компанії та просування в соціальних мережах. Хоча найбільш плідним усе ще залишається «сарафанне радіо». 70–80% наших клієнтів дізнаються про EXPATPRO саме так.

Щодо планів на наступний рік,  ми плануємо оптимізувати маркетинг-діяльність EXPATPRO. Шукати можливості витрачати менше, залучаючи максимальну кількість клієнтів. Для цього обиратимемо бюджетні способи просування. Це цілком можливо, коли ми вже побудували бренд, і тепер він починає працювати на нас.

Альона ОНИЩЕНКО, директор з маркетингу та розвитку бізнесу  Sayenko Kharenko

Ми живимо у час стрімких змін, жодна сфера бізнесу не залишилася осторонь. Швидкість цих змін зростає у геометричній прогресії. Трансформації вже ніколи не відбуватимуться так повільно, як раніше. До цього треба бути готовими та приймати нові виклики. На наших очах виникають нові індустрії та зникають старі. Навіть найбільш консервативні галузі відмовляються від застарілих підходів на користь нових рішень: штучний інтелект, Big Data та Data Science, «хмарні» рішення, блокчейн, смарт-контаркти тощо. Слідом змінюються моделі споживання тих чи інших продуктів. Тож сучасним юрфірмам потрібно пос­тійно переосмислювати концепцію розвитку та рухатись щонайменше з тією ж швидкістю, що й клієнти, аби не залишитись обабіч.

Саме тому торік ми запустили процес масштабних внутрішніх змін, результатом яких стала поява 1 січня 2018 року Sayenko Kharenko NewLaw Firm. Для всієї фірми та для нашого департаменту зокрема 2018 рік став роком трансформацій та експериментів. Ми одразу домовились і прийняли для себе той факт, що провальні експерименти — неминучі, проте вони не мають впливати на наш курс. Головне — вчасно визнати, що експеримент не злетів, зробити висновки та рухатись далі. Світовий досвід свідчить, що неуспішних експериментів, стартапів, інновацій набагато більше, ніж успішних. Просто ЗМІ більше пишуть про успішні кейси.

Наведу лише два приклади експериментів: NewLaw bookshelf та Neworld Lab.

NewLaw bookshelf — приклад успішної колабораціі з українським видавництвом #книголав. Головна мета видавництва — щоб усі українці читали якісну літературу та стали справжніми #книголаверами, а місія — пропагування читання та видання найпопулярніших у світі книжок українською мовою. Ми святкуємо наші нові перемоги, відмічаючи їх появою нового бестселера в якісному перекладі українською. Лише за рік на полицях наших клієнтів та партнерів з’явились: «Я знаю, як їй все вдається» від Лорі Вандеркам, «Планета PIXAR» Лоуренса Леві та «Економіка бунтівників. Уроки креативності від піратів, гакерів, бандитів та інших неформальних підприємців» Алекси Клей та Кіри Майя Філліпс. Попереду ще більше світових книжкових новинок.

Neworld Lab — експериментальний проект, створений, щоб прогнозувати зміни і готуватися до них. Ми аналізуємо світові тенденції в науці та економіці, шукаємо адекватні інструменти регулювання відносин, пов’язаних з впровадженням інновацій, і знаходимо юридичні рішення, які зможуть захистити завтрашній день. Одним із продуктів Neworld Lab став «Огляд основних змін регуляторного середовища на ринку ICO в різних країнах».

 

Аліна МІКІНА, PR-менеджер Sayenko Kharenko

2018 рік можна сміливо назвати експериментальним, роком пошуку нових форм та рішень. Ми влаштовували клієнтські заходи нових форматів, тестували нові види комунікацій, реалізовували нові проекти та шукали нові підходи до роботи з клієнтами.

Цього року ми також уперше влаштували закритий прийом у рамках щорічної міжнародної конференції IBA, яка цього року проходила в Римі. Ми поставили собі за мету організувати такий захід, аби він став одним із найкращих та запам’ятався гостям надовго, отже, концепцію ми також розробляли нову для таких івентів. Якщо традиційний формат для цих заходів передбачає класичні музику, напої та снеки в музеї, галереї або готелі, то наш прийом Garden of Madness із спеціально створеними декораціями, індивідуально розробленими меню ексклюзивних напоїв та страв, яскравими виступами артистів та Dj-сетом став справжнім відкриттям сезону.

Пошук нового став частиною нашого NewLaw Firm-світогляду, тож наступного року ми плануємо і надалі продовжувати експериментувати та дивувати.Юлія СОЛОВЙОВА, директор  з розвитку бізнесу SDM Partners

Підбивати кожного грудня підсумки року стало доброю традицією. У SDM Partners кожен рік — особливий, не став виключенням і динамічний 2018-й. Для нас він був роком інновацій, цікавих контактів з клієнтами і партнерами з різних країн світу.

Ринок змінюється постійно. Цього року майже не було простих завдань, що містили б лише юридичну експертизу. Усі клієнти найбільше потребували нестандартного підходу і комплексного супроводу їхніх проектів «під ключ». Серед зарубіжних клієнтів можна говорити про виразну потребу у тісній колаборації з українським бізнесом та державними установами, лобіювання законодавства, тісну співпрацю представників компаній з юридичними радниками. Як не дивно це прозвучить, але ефективною маркетинговою стратегією цього року виявилась корпоративна соціальна відповідальність, постійна робота над створенням середовища, в якому іноземні інвестори та український бізнес можуть безпечно співпрацювати.

У 2018-му SDM Partners робила наголос на різноманітних юридичних питаннях, пов’язаних з інвестуванням в Україну та підтримкою міжнародного бізнесу. Фірма активно брала участь у численних закордонних заходах, де через свої виступи популяризувала Україну, доносила ідею про її інвестиційну привабливість, при цьому намагалася знизити негативний вплив усталених стереотипів про те, що Україна є країною з високими ризиками. Зустрічаючись з представниками іноземного уряду, ми ділилися найкращим досвідом роботи іноземних інвесторів з Україною, наприклад, таких як програма страхування експортного фінансування, що успішно діє у Польщі.

Щодо маркетингу юридичних послуг, то сьогодні відбувається трансформація з класичних способів комунікації у digital-інструменти. Стають звичними технології, котрі беруть на себе рутинну технічну роботу юриста — big-data, довідкові правничі бази даних, чат-боти, конструктори типових документів. Такий маркетинг сприятиме передбаченню потреб своїх клієнтів і вирішенню їхніх бізнес-завдань. Нам завжди буде над чим працювати, щоб взяти найкраще із digital-світу та за допомогою новітніх інструментів створити саме те, що допоможе нашим клієнтам.
Анна МОНАХОВА, директор з розвитку бізнесу VB PARTNERS

У цьому році клієнти потребували більшою мірою «банальних істин», але від яких, по суті, залежить весь їх бізнес, а саме: в стислі строки виконання завдань, щоб вони змогли подолати труднощі і зосере­дилися на нових цілях, залучення партнерів до всіх їхніх проектів, спрощення взаємовідносин між клієнтом і зовнішнім консультантом, мінімізацію формалізму, автоматизацію завдань тощо.

Якщо говорити про найбільш затребувані практики, в рамках яких було найбільше запитань цього році, то, звичайно, це White Collar Crime. Клієнти потребували професіонального публічного адвоката в цьому напрямі. Для успішної роботи в WCC необхідно бути не тільки експертом у кримінальному праві і процесі, а також і в корпоративному праві, розбиратися в принципах корпоративних реструктуризацій та угод, банківських трансакцій, антимонопольному законодавстві. Ще одна важлива вимога — знання англійської мови. 90 % наших кейсів WCC мають іноземний елемент.

Юридичний бутик VB PARTNERS як успішний бренд у сфері White Collar Crime і Dispute Resolution, дотримувався в 2018 році нішевої маркетингової стратегії при просуванні компанії та її ключових осіб, вкотре доводячи, що бутиковий формат може конкурувати з юркомпаніями-гігантами. Ми нарощували експертизу й отримували унікальні проекти, а не задовольнялися залишками поточних проектів, які не встигли зробити інхауси.

Хотіла б виділити чотири основних складових успішного бутика:

1. Екстра-рівень експертизи, стандартів і сервісу.

2. Впізнаваність і визнання.

3. Широке коло контактів, networking мережа.

4. Інфраструктура.

Навколо них і була побудована маркетингова активність. Так, до найбільш ефективної я віднесла б:

— колаборації з профільними асоціаціями, проведення з ними закритих семінарів/круглих столів для їх членів, надання експертної думки та обговорення практичних кейсів на «гарячі» і актуальні питання;

— взаємодію з ключовими цільовими аудиторіями;

— спонсорство «міцних» галузевих конференцій, в яких бере участь не дуже багато юридичних фірм;

— виступи на них.

Але, незважаючи на всю важливість таких заходів, найпродуктивніші контакти зав’язуються також там, де формальне спілкування закінчується. Тому хотіла б виділити розширення мережі корисних контактів шляхом входження в закриті клуби й організації (Аспен, УШПС, Адвокат Майбутнього тощо).

Діджитал-кампанії з актуальних для цільової аудиторії тем у цьому році також були досить ефективні й принесли очікуваний результат.

Надія КІРІЄНЯ, керівник проектів Quantum Attorneys

 

Підбиваючи підсумки року, ми визначили для себе потреби своєї аудиторії, найбільш ефективні методи та інструменти із взаємодії та залучення клієнта, а також розробили план дій на майбутній рік у цій сфері. Маркетинг Quantum Attorneys у 2018 році розпочався зі створення бренда його просування. Щоб досягти результатів, допоміг гнучкий підхід, ставка на свіжі ідеї.

Сьогодні сучасний маркетинг йде шляхом цифровізації. Саме інтернет-технології задавали ритм і тренд у 2018 році та значною мірою впливали на стратегію компанії при виході на ринок.

 

Нативна реклама. У 2018 році ми використовували в більшості випадках нативну рекламу. Реклама, органічно вбудована в контент, має більше шансів бути прочитаною користувачем, позаяк здається більш природною та несе в собі цінність. Пошукові роботи Google розвиваються все швидше, постійно вдосконалюючи алгоритми пошукової видачі. Одне з головних напрямів їх розвитку — визначення корисності контенту для користувачів. Аналізуючи поведінкові фактори, гугл-боти піднімають вище сайти з цікавим і захоплюючим контентом, які приковують до себе увагу інтернет-користувачів. У майбутньому така тенденція буде тільки набирати обертів.

 

Персоналізація. У цьому році ми застосували глибоку персоналізацію маркетингу у відношенні до ринку одного клієнта, попри той факт, що концепція ABM (Account based marketing) не є новою й існує вже понад 15 років. Такий стратегічний підхід у маркетингу дозволяє бути ближче до клієнта і оперативно реагувати на його потреби і запити.

Контент завжди був у центрі ефективного digital-маркетингу, але цього року контент повинен був бути більш персоналізованим, щоб мати вплив. Заклики до дії більш ефективні, коли враховують індивідуальний підхід. У email-розсилці ми також використовували персоналізацію повідомлень, що значно підвищує конверсію.

 

Використання big data. Big data дозволяє більш точно визначити свою аудиторію, витратити менше грошей на рекламу, направити на користувачів, яким цікаво. Наприклад, проксіміті-маркетинг. Завдяки сервісам визначення місця розташування проксіміті-маркетинг відстежує знаходження потенційного клієнта за допомогою його мобільного девайса і надсилає пропозиції або рекламу, виходячи з його інтересів.

Більше того, big data дає можливість здійснювати сильніший аналіз, що дозволяє точніше відстежувати рівень конверсії та інші фактори. Кількість інструментів великих даних також буде рости, чим більше експерти розповідатимуть про їхні переваги.

 

Розвиток спільноти. У минулому створення спільноти навколо бренда або продукту включало організацію форумів і передачу новин серед друзів та рідних, публікації якісного контенту, фото, відео в ЗМІ. Зараз є інша стратегія — залучення блогерів та інших лідерів думок за обговорення продукту компанії. Месенджери є новим ефективним способом комунікації з аудиторією. За статистикою, ними вже користуються більше людей, ніж звичайними соцмережами, і це залучення надалі зростатиме. Маркетинг у месенджерах — це не майбутнє, це вже реальність.

 

Відео. Сьогодні дуже багато інформації, і люди весь час оточені словами. І хоча текстова реклама все ще ефективна, маркетинг орієнтований на залучення уваги, а онлайн-відео — це чудовий спосіб бути ближче до своєї аудиторії. Ведення успішного бізнесу передбачає можливість надання інформації якнайшвидше. Відео апелює до більшої кількості почуттів, ніж будь-який інший сучасний інструмент маркетингу. Зорова і звукова інформація дозволяє глядачеві сприймати більше і, таким чином, економити час і отримувати враження.

 

Автентичність. Зараз почав вимальовуватися новий тренд — автентичність, натуральність. Нехай та чи інша ілюстрація у нас недосконала, але при цьому буде справжньою і натуральною, як показала практика, вона викликає куди більше емоцій у людей, ніж оброблена картинка.

Мікроформати. Сприйняти маленький шматочок інформації простіше, ніж великий. Тому все намагались спрощувати: текс­ти, макети, буклети. Зараз плануємо використовувати Bumper Ads — мінівідео тривалістю шість секунд.

Отже, загальної формули успіху немає — кожному бренду потрібно шукати свої зручні методи інтеграції креативу в медійній кампанії. Інтернет-маркетинг розвивається з неймовірною швидкістю, і встигнути за новими трендами виходить далеко не завжди. Підстава для досягнення найкращих результатів — чітко продуманий план дій, який веде до успіху. У нестандартних ситуаціях народжуються нові ідеї, нові інструменти, які можуть виявитися більш ефективними. Ефективність маркетингових кампаній зможе оцінити грамотна аналітика, при застосуванні відповідних інструментів.

 

Сучасні клієнти — новатори, які не мислять свого життя без мобільних гаджетів і цифрових технологій. Вони готові швидко погоджуватися та приймати рішення і також швидко й сміливо відмовлятися. Цінують якість і час. Цінність представляють готові рішення. Але, маючи розуміння, хто такий клієнт і що йому потрібно, набагато легше вести свій бізнес.

-->