Преамбула: Стандарти якості

Дмитро АЛЕКСАНДРОВ,
керуючий партнер МЮК «Александров та Партнери»

Метою діяльності кожної юридичної компанії є надання послуг високого рівня.

Якість послуг, які надаються юрфірмою, залежить не лише від юридичної кваліфікації та досвіду фахівців компанії. Провідне місце тут належить організації роботи фірми та кожного окремого юриста в її штаті. Важливо, як здійснюється робота з вхідною та вихідною інформацією, звітність всередині компанії та перед клієнтом, планування і структурування роботи юристів, відділів, компанії в цілому тощо.

Організація роботи сприяє підвищенню ефективності діяльності та, відповідно, якості послуг. Компанія може самостійно організувати свою роботу або може цей процес здійснити у рамках сертифікації своєї діяльності за міжнародним стандартом.

МЮК «Александров та Партнери» — перше адвокатське об’єднання в Україні, яке отримало сертифікат відповідності послуг міжнародному стандарту якості ISO 9001-2000 «Система менеджменту якості. Вимоги».

З власного досвіду можу сказати, що сертифікація компанії за міжнародним стандартом якості — не гарантія надання нею послуг високої якості, а лише можливість підвищити продуктивність та результативність власної діяльності, скориставшись уже напрацьованим досвідом відомих та успішних світових компаній. Сертифікація — це показник організованості діяльності.

Як компанія досягне високого рівня менеджменту та надання послуг — самостійно або через сертифікацію — неважливо. Головне — досягнення мети: діяти відмінно.