Банківське право: Інтернет у розрахунки

Людмила СОЛОП,
радник Gryphon Investment Consulting Group

НБУ спростив доступ міжнародним системам інтернет-розрахунків на ринок України та розширив можливості для використання електронних грошей, випущених нерезидентами

На хвилі реформ Україна вольовим рішенням нарешті відкрила двері на український ринок електронної комерції та безготівкових платежів і міжнародним системам інтернет-розрахунків. Фактично надається можливість легалізувати в Україні платіжні інструменти для надсилання та отримання транскордонних платежів, які багато років користуються попитом у всьому світі: PayPal, ApplePay, GoogleWallet тощо.

Якщо повернутися до передісторії, то міжнародні системи інтернет-розрахунків працювали в Україні з початку 2000-х років та значною мірою були рушійною силою розвит­ку вітчизняного ринку електронних грошей та безготівкового переказу, хоча і працювали поза межами державного регулювання та контролю. Проте з прийняттям постанови Національного банку України (НБУ) № 178 від 25 червня 2008 року, якою було затверджено Положення про електронні гроші в Україні, доволі поширені серед українців на той час інструменти інтернет-розрахунків, серед яких PayPal, WebMoney та Яндекс.Гроші, були змушені піти в сіру зону «підпілля».

 

Засади для лібералізації

Основною причиною такого демаршу було встановлення обмеження щодо кола емітентів електронних грошей, якими могли бути винятково банки, причому саме в розумінні банківського законодавства України. Пізніше змінами, внесеними постановою НБУ № 481 від 4 листопада 2010 року до Положення про елект­ронні гроші в Україні, географію здійснення операцій з електронними грошима було прямо обмежено територією України.

Тож усього через шість років з моменту нормативно-правового впровадження інституту електрон­них грошей в Україні НБУ нарешті забезпечив можливість для українців легально користуватися перевагами міжнародних систем інтернет-розрахунків. 29 липня 2015 року набули чинності зміни до ряду нормативно-правових актів щодо порядку видачі НБУ небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів та реєстрації платіжних систем, їх учасників та операторів послуг платіжної інфраструктури, внесені постановою НБУ № 480 від 24 липня 2015 року, а також щодо питань здійснення операцій з елект­ронними грошима — постановою НБУ № 481 від 24 липня 2015 року.

Євроінтеграційна мікрореформа ринку безготівкових розрахунків заклала засади принципово нових можливостей для розвитку ринку інтернет-розрахунків та електронної комерції в Україні.

Відтак, нарівні з банками-резидентами емітувати «законні» електронні гроші з правом обігу в Україні зможуть також і емітенти-нерезиденти, які здійснюють випуск електронних грошей за межами України для їх використання в міжнародній системі інтернет-розрахунків за умови внесення відповідної інформації про них до Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури (Реєстр). Користувачі отримали право використовувати електронні гроші, випущені емітентом-нерезидентом як засіб платежу за товари на користь нерезидента, у міжнародній системі інтернет-розрахунків, а торговці — право приймати такі електронні гроші як засіб платежу від покупця-нерезидента за умови, що міжнародна система інтернет-розрахунків забезпечує перерахування цих елект­ронних грошей одночасно з їх погашенням шляхом перерахування коштів на рахунок торговця в банку-резиденті.

 

Умови використання

Для міжнародних систем інтернет-розрахунків НБУ передбачив спрощений порядок отримання дозволу на здійснення діяльності на території України, що полягає у необхідності внесення відомостей про них до Реєстру та дотримання ряду ключових умов.

По-перше, міжнародна платіжна система, що забезпечує проведення платежів та розрахунків у мережі Інтернет з використанням платіжних інструментів міжнародних платіжних систем та з використанням електрон­них грошей цієї міжнародної системи інтернет-розрахунків, повинна бути зареєстрованою міжнародною системою інтернет-розрахунків у державі резидентства та мати відповідну ліцензію або дозвільний документ на здійснення діяльності у сфері міжнародних грошових переказів.

По-друге, перед НБУ має бути розкрита інформація про всі види послуг з переказу коштів, які надаватимуться у міжнародній системі інтернет-розрахунків, зокрема:

— можливі ініціатори та отримувачі переказу коштів (юридичні та/або фізичні особи);

— види валют переказу;

— загальна схема здійснення переказу, включаючи рух інформаційних повідомлень та рух коштів з часу ініціювання переказу користувачем до завершення взаєморозрахунків за цим переказом у міжнародній системі інтернет-розрахунків;

— повні найменування і місцезнаходження всіх задіяних у здійсненні переказу юридичних осіб (розрахункових банків, процесингових центрів, сервісних організацій тощо).

По-третє, використання елект­ронних грошей такої міжнародної системи інтернет-розрахунків в Україні має здійснюватися за умови, що введення/виведення коштів до/з такої системи здійснюється винятково з/на рахунків/рахунки в банках-резидентах.

Крім цього, з метою підвищення обізнаності споживачів та посилення нагляду за діяльністю систем переказу коштів, у тому числі міжнародних систем інтернет-розрахунків, НБУ встановлено додатковий обов’язок для всіх учасників ринку платіжних послуг, які під час надання послуг з переказу коштів мають намір використовувати торговельну марку, що відрізняється від їх офіційного най­менування, за 30 календарних днів до початку використання такої торговельної марки письмово повідомити про це НБУ та в подальшому під час надання фінансових послуг та/або їх рекламування зазначати найменування платіжної системи перед цим знаком (у документах на переказ, квитанціях, рекламній продукції тощо).

Значно розширено і можливості використання електронних грошей у зв’язку з підняттям граничних лімітів електронних грошей, що містяться на електронному пристрої та перебувають у розпорядженні користувача. Зокрема, з 2 000 до 4 000 гривень збільшено граничну суму електрон­них грошей на електронному пристрої, який не поповнюється, та, відповідно, з 8 000 до 14 000 гривень — для електронних пристроїв, що поповнюються. Також з 35 000 до 62 000 гривень збільшено граничну суму електронних грошей, що може використовуватися для здійснення розрахунків за допомогою поповнюваного електронного пристрою протягом календарного року.

Спрощено також процедуру отримання небанківськими фінансовими установами ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків та процедуру реєстрації учасників міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами, що значно підвищує ймовірність стрімкого розвитку проектів у сфері електронної комерції з використанням культових платіжних інструментів найближчим часом.

За результатами впроваджених змін можна говорити про реальну лібералізацію фінансового законодавства у сфері грошових переказів та здійснення операцій з електрон­ними грошима. І хоча в межах цих змін мова про транскордонний переказ електронних грошей, що не має на меті розрахунок за придбані товари та послуги, поки що не йде, однак це перспектива найближчого майбутнього.